De Farizeeërs van Nashville

adam and eve - mabuse

Adam en Eva, Jan Gossaert

Onze planeet steunt en kreunt onder de last van menselijke overbevolking, overal op deez’ aardkloot zuchten mannen, vrouwen en kinderen onder armoede, uitbuiting, oorlog, misbruik en hongersnood.

Waarover fundamentele christenen zich echter pas écht zorgen maken, is wat andere volwassen mensen met elkaars wederzijds goedvinden uitspoken in bed. Want onze seksualiteit in het algemeen en homoseksualiteit in het bijzonder, dát is nou echt wat het menselijk leven ruïneert en God onteert.

In een pamflet, met veertien artikels vol plechtstatige taal, trachten ze ons daarom uit te leggen dat onze seksualiteit en geslacht invulling geven aan wat het betekent mens te zijn, en niet ons verstand, onze liefde en naastenliefde, rechtschapenheid, integriteit of loyaliteit. Nee, ons complete menszijn moet gedicteerd worden door de biologische tombola van X- en Y-chromosomen. Onze levensloop moeten we afstemmen op het al dan niet gelukzalig bezit van een penis of vulva. Deus vult!

De originele versie van dit schandschrift heet de Nashville Statement en dit sektarisch pamflet werd opgesteld door de evangelisch christelijke “Council on Biblical Manhood and Womanhood“. Wie de moeite neemt hun site te bekijken zal opvallen dat ook deze een club vooral een herenfeestje is, de raad van bestuur bestaat uit mannen en het handjevol vrouwen in de adviescommissie is eerst en vooral “homemaker” en “pastors’ wife”.

Tweehonderdvijftig mannenbroeders ondertekenden de Nederlandstalige versie van de Nashville Statement. Er staat natuurlijk geen vrouw tussen de ondertekenaars, want dit epistel is niet alleen fel gekant tegen alles dat niet heteroseksueel van aard is, maar ook vrouwenemancipatie is bij lieden als deze een no-no en scheiden ist verboten.

Enfin. Naar goed abrahamitisch religieus gebruik moeten homo’s en transgenders terug in de kast of ‘genezen’. De genitale fixatie van deze lieden is werkelijk ronduit ziekelijk, als er al iets genezen zou moeten worden dan is dat ’t wel hoor.

Onder de ondertekenaars vindt u mensen als SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, SGP-senator Van Dijk, krijgsmachtpredikant Wilco Veltkamp, columnist Bart Jan Spruyt en voormalig lijstduwer voor de Christen Unie Orlando Bottenbley.

Nee maar, dat is handig zeg, zo’n lijst van Farizeeërs!

farizeeën beschuldigen christus (duccio di buoninsegna)

Duccio di Buoninsegna’s Farizeeën

Dat zullen ze achteraf zelf ook bedacht hebben, want daags na publicatie is de lijst van ondertekenaars schielijk offline gehaald. Geschrokken van alle ophef heeft een aantal van de krabbelaars zich bedacht, waaronder de krijgsmachtpredikant, maar eens gepubliceerd blijft in dit tijdsgewricht gepubliceerd. En dat is maar goed ook, want ik weet graag wat ik aan mensen heb. Beken vooral kleur.

Daarbij wil ik niet kinderachtig doen; Het is prima wanneer mensen er zelf voor kiezen hun leven naar religieuze richtlijnen in te richten. Deze lieden willen echter hun achterhaalde reliregeltjes ook aan anderen als een juk om de hals hangen. Dat is echt een paar bruggen te ver.

Ze doen dat tegen beter weten in ook nog, want dat je seksuele aard wordt aangeboren weten we inmiddels allemaal wel.  Generaties homoseksuelen die opgroeiden met alleen maar heteroseksuele rolmodellen op televisie en in de media bewezen al dat je homo- of heteroseksualiteit echt niet aangeleerd krijgt. Homoseksualiteit is niet besmettelijk en je kunt het niet van een ander afkijken. Gezinnen vallen voorts niet spontaan uit elkaar door het zien van een poster met kussende mannen en Moeder Natuur heeft voorzien in meer biologische geslachten dan alleen het mannelijke en vrouwelijke.

Geen mens is meer dan de ander. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we zijn wel allemaal gelijk. Iedereen verdient dezelfde kansen in het leven, het recht op zelfbeschikking en iedereen heeft recht op een gelijke behandeling in gelijke gevallen. Dus handjes af van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht en ophouden met discrimineren, lui.

Welkom in de 21e eeuw!

 

 

 

 

Laf Liberaal

Op 6 november 2009 dienden D66, SP en VVD een gezamenlijk initiatiefvoorstel in om artikel 147 uit het Wetboek van Strafrecht, het verbod op godslastering, te schrappen. Toenmalig coalitiepartner PvdA zegde haar steun aan dat voorstel toe en het zag er, voor wat betreft een kamermeerderheid, bijzonder rooskleurig uit.

Artikel 147 verdient het immers ook geschrapt te worden. Het simpele feit dat dit artikel nog deel uitmaakt van ons wetboek van strafrecht is een stuk rechtsongelijkheid, dat gelovige Nederlanders meer bescherming door de wet biedt dan andere Nederlanders. Dat druist niet alleen in tegen het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod uit het eerste artikel van onze Grondwet, het is ook nog eens onnodig. De wet biedt ons allemaal immers afdoende bescherming, ook tegen belediging, smaad, laster, de belediging van hele groepen mensen en discriminatie.

Dat het artikel tegen smalende godslastering al jaren ongebruikt gebleven is doet daar niets aan af. Feitelijk is een kruitvat, dat wacht tot het lont opnieuw ontstoken wordt. Vlak na de moord op Theo van Gogh scheelde dat al niet veel, toen minister Donner voorstelde het ingeslapen artikel van zijn grootvader zaliger nieuw leven in te blazen, opdat mensen zoals een Theo van Gogh makkelijker de mond gesnoerd zou kunnen worden. In 2008 vatte Hirsch-Ballin nota bene nog het onzalig plan op het artikel uit te breiden. Gelukkig wist men daar een stokje voor te steken.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
De VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, heeft naar eigen zeggen een liberaal gedachtegoed, gebaseerd op vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Die vrijheid heeft ze kennelijk hoog genoeg zitten om haar in haar nomme de guerre op te nemen.

Vrijheid, dus. Die van de vrije meningsuiting is volgens de VVD het fundament van een democratische rechtstaat. Daarom kwam ze in 2009 met een aantal beoogde wijzigingen voor de wetten, die de vrije meningsuiting regelen en daarbij kwam ze tot de volgende conclusie;

Wanneer een groep zich relatief snel een beroep kan doen op het strafrecht, brengt dit een gevaarlijke onbalans in de discussie teweeg en wordt de ene groep weliswaar beschermd, maar ten koste van de andere groep. Een open democratische samenleving dient altijd zwakke groepen te beschermen, maar evenzeer -waar mogelijk- weerbaar te maken (zelfbescherming). Juist daarom is het van belang dat deze groeperingen duidelijk wordt gemaakt wat het belang is van het vrije woord, en welke kansen dit hen biedt. Als je in een discussie bekritiseerd of beledigd wordt, zijn er twee mogelijke reacties: weerleggen of negeren. In een vrije samenleving zijn harde woorden geen opmaat voor harde daden; dit besef moet worden bevorderd.

Waarborg
Wanneer de druk op de vrijheid van meningsuiting toeneemt, is het juist belangrijk om te garanderen dat de vrijheid van meningsuiting wettelijk voldoende is geborgd. Dit is een taak van de wetgever.

Dat alles kon ik maar al te goed rijmen met de voorgenomen afschaffing van artikel 147 WvS, een artikel dat een directe oorzaak is voor een dergelijke onbalans. Populair gezegd kunnen gelovigen “relatief snel” een beroep doen op dat strafrecht, terwijl ieder ander imaginair vriendje naar believen beledigd mag worden. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan die status aparte.

Draai
Gisteren haalde de VVD echter haar handtekening weg onder het wetsvoorstel, dat ze zèlf samen met de SP en D66 opstelde. Waarom? Welnu, dat wordt buitengewoon helder uit de doeken gedaan door de heer Gerrit Holdijk van de SGP, die tijdens een uitzending van het programma Nieuwsuur erkende dat “het kabinet op de steun van de SGP kan rekenen als het dit type voorstellen uitstelt of ongedaan maakt“.

Ook voor D66 is de reden tot deze draai duidelijk; een geste aan de SGP. De VVD heeft het spreekwoordelijke pluche geroken en is inmiddels bereid haar standpunten te verloochenen omwille van de gunst van de SGP. Kennelijk heeft ons minderheidskabinet inmiddels zo weinig draagvlak dat zelfs het gedoogakkoord gedoogd moet worden, wil het overeind blijven staan.

Niet voor het eerst, overigens. Vorig jaar flirtte Mark Rutte tijdens de informatie met de SGP en liet voortvarend de wens van de VVD het aantal koopzondagen te verruimen varen. Laat die mannenbroeders maar niet horen dat Mark zo graag biseksueel was geweest.

Het Vrouwenstandpunt van de SGP is daar een ander voorbeeld van. VVD-kamerlid Fadime Örgü liet ooit luid en duidelijk weten dat “De VVD niet akkoord kan gaan met een partij die vrouwen uitsluit.” Dat de SGP zulks doet kan de VVD niet ontgaan zijn. De SGP heeft in Flevoland immers vorige maand nog een nieuwe VVD-gedupteerde weggestemd, louter omdat die gedeputeerde een vrouw is.
Desondanks overweegt een aantal statenleden van de VVD morgen, bij de Eerste Kamerverkiezingen, toch op de SGP te stemmen, om die SGP zo een tweede zetel in de Eerste Kamer te bezorgen. Dat moge, de draai van gisteravond in gedachten, natuurlijk geen verrassing heten. De VVD lijkt haar liberale waarden geheel te zijn vergeten.

Thank Locke for summerschool.

De Fukushima 50

De rampspoed die Japan getroffen heeft is me uiteraard niet ontgaan. Een aardbeving van die magnitude en de daaropvolgende de tsunami, bij zoveel natuurgeweld kan ik me nauwelijks iets voorstellen. De beelden op het nieuws en in de diverse dagbladen doen bijna onwerkelijk aan; hele dorpen, hele woonwijken zijn verdwenen. Duizenden doden, vermisten, gewonden, daklozen.

Het is de zwaarste aardbeving in de Japanse geschiedenis, een van de vier krachtigste ooit gemeten. Of aardbeving, eigenlijk is het een zeebeving. Het epicentrum lag dik honderd kilometer verwijderd van de stad Sendai, op zo’n tien kilometer diepte. In Sendai werd een tsunamigolf van tien meter hoog waargenomen.

Die zeebeving heeft het Japanse hoofdeiland met 2,4 meter verschoven en de as van de aarde met tien tot vijftien centimeter doen verschuiven. Hij heeft de draaiing van de aarde met 1,6 microseconden versneld.

Een kracht van 9,0 op de schaal van Richter, onvoorstelbaar. Bijna net zo onvoorstelbaar vind ik de beslissing Giro 555 niet open te stellen voor de Japanse slachtoffers. Japan is “te rijk” en kennelijk verdienen slachtoffers van dergelijke rampspoed onze hulp dan niet.

Er is echter altijd weer baas boven baas. Een man als de Drentse voorman van de SGP Willem Hartskamp spande de ellende van de getroffen Japanners zonder enige schroom voor zijn karretje. “Natùùrlijk was het geen bangmakerij van zijn kant maar dèze aardbeving voorzegt het einde der tijden. Iedereen moet zijn ogen openen voor de terugkeer van Jezus!” Een selecte groep Amerikanen betoonde zich van eenzelfde armoedig allooi en claimde dat Japan de aardbeving verdiende omwille van Pearl Harbor.

Van een kop in het Algemeen Dagblad van vandaag krijg ik opnieuw kippevel; De “Fukushima 50′ zijn nog maar met 48“. Japan is voor een groot deel afhankelijk van kernenergie en heeft tientallen kernreactoren. In de nucleaire centrale Fukushima 1 gaat er sinds de dag van de aardbeving al van alles mis. Kernen dreigen letterlijk de grond in te smelten, men was genoodzaakt gevaarlijke nucleaire stoom af te blazen en doet er alles aan de reactoren te koelen. Om dat te doen bleven vijftig ingenieurs achter terwijl honderden van hun collega’s werden geëvacueerd. Zij trotseren explosie- en stralingsgevaar, dat vergt ware heldenmoed. Na een explosie afgelopen maandag en een brand rond reactor 4 vandaag raakten twee van hen vermist. Drie werknemers van Fukushima zijn al ziek, niet verwonderlijk aangezien ze nu per uur aan tientallen malen meer straling worden blootsgesteld dan de toegestane jaarlimiet.

Het is het wonderlijke van de mens. We zijn tot alle uitersten in staat; van de kleinzielige benepenheid van een Hartskamp tot de altruïstische heldendaden van de Fukushima 50.

Vrouwenstandpunt

Heugelijk nieuws voor iedereen die discriminatie tegenstaat –ook de religieus geïnspireerde variant. De Hoge Raad heeft bepaald dat de SGP vrouwen gelijk dient te behandelen en hen niet mag verbieden bestuursfuncties binnen de partij te bekleden. Ook mag de partij hen daarom het actief danwel passief stemrecht niet onthouden. Dat druist immers in tegen het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties, dat de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen voorstaat.

Niet alleen dat overigens, want iedere Nederlander van achttien jaar en ouder geniet stemrecht. Dat is netjes in de Grondwet vastgelegd. Vooralsnog moet je een misdrijf gepleegd hebben en een gevangenisstraf van een jaar of meer verdiend hebben, wil een rechter je tijdelijk en als onderdeel van je straf je stemrecht kunnen ontzeggen. De houding van de SGP jegens vrouwen en hun stemrecht is dus behoorlijk aanmatigend.

De Hoge Raad gaat verder; niet alleen mag de SGP vrouwen niet weren van de kandidatenlijsten, de staat is op haar beurt verplicht ervoor te zorgen dat de partij vrouwen dat recht niet onthoudt. Mooi.

De SGP is vooralsnog vooral teleurgesteld en beraadt zich op een “uitgebreider reactie”. Misschien kunnen ze in hun beraad meenemen dat het eerste artikel uit onze Grondwet de lijm is van deze samenleving, die nog altijd voor zo’n beetje de helft uit vrouwen bestaat. Dit artikel behelst een van de voornaamste grondbeginselen van de democratie; het menselijk gelijkheidsideaal.

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het om hun vrouwzijn aan vrouwen willen onthouden van hun stemrecht is, net als het in de hoedanigheid van gemeentelijk ambtenaar hen de uitgestoken hand willen weigeren, alleszins gewoon discriminatie natuurlijk. Ook wanneer zulks gedaan wordt met een zweterig handje op een heilig boek.

Een beroep op het zesde artikel van onze grondwet, dat de vrijheid van het belijden van een religie of levensovertuiging waarborgt, doet daar niets aan af. Zeker niet wanneer we dat artikel eens vergelijken met het eerste;

Artikel 6
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Opvallend is de zinsnede behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Anders dan bij het eerste worden de grenzen van dit artikel duidelijk aangegeven; de vrijheid van geloof wordt omkaderd door de wet. De Hoge Raad wijst hier ook op; “In een democratische rechtsstaat mag aan politieke beginselen en programma’s slechts praktische uitvoering worden gegeven binnen de grenzen die wetten en verdragen daaraan stellen”.

Dat de staat niet langer discriminatie mag gedogen, in de vorm van het vrouwenstandpunt van de SGP, doet me deugd.