Huilen om #FeyVit

Voetbal is een maatschappelijk probleem. Welles, en dat beestje mag best eens bij de naam genoemd worden. Nu de politie actie voert voor een betere CAO blijkt dat op pijnlijke wijze.

Zonder aanwezigheid van de kit kan er simpelweg niet gevoetbald worden. 

Dat zagen we vaker hoor. In 2010 bijvoorbeeld, toen de bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord van pure voetbalellende in tweeën geknipt moest worden. Het veiligheidsrisico was te groot en de enorme politiemacht, die op de been gebracht zou moeten worden om de heren hooligans ervan te kunnen weerhouden Rotterdam nog eens tot rokende puinhopen te reduceren, was gewoon niet meer op te brengen.

Al de veiligheidsmaatregelen en de benodigde politiemacht zou door de belastingbetaler gefinancierd moeten worden, de voetbalwereld weigert immers daar ook maar een euro aan mee te betalen, en dat leverde veel maatschappelijke onvrede op. Die belastingbetaler is al jarenlang tegen heug en meug de voornaamste voetbalsponsor en zowel de KNVB als de clubs en hun aanhangers hebben daar al die tijd schaamteloos van geprofiteerd.

Bij wijze van dank daarvoor scandeerde men onwelgevalligheden tijdens onfrisse spreekkoren, relde op het strand van Hoek van Holland, pleegde men vernielingen (onder meer in het prachtige Rome), organiseerde veldslagen (tot in Nancy aan toe) en sloeg men elkaar ongegeneerd de koppen in. Dat is maar een summiere bloemlezing uit de rijke geschiedenis van hooliganisme en voetbalvandalisme, maar duidelijk moge zijn dat voetbalsupporters inmiddels wel hebben bewezen dat we ze niet zonder supervisie liev kunnen laten buitenspelen. Bij de ene wedstrijd is het erger dan bij de andere, daarom inventariseert ‘de driehoek’ de risico’s van elke wedstrijd en wordt aan de hand van die inventarisatie een hoeveelheid politiemensen besteld.

De heren hooligans, of supporters zo u wilt, kunnen dat alleen zichzelf verwijten. Niet dat ze daar veel van lijken te snappen, hoor. Zo organiseerden ze in 2010 een protestmars, maar niet tegen de wanordelijkheden uit eigen gelederen die deze onverkwikkelijke beslissing noodzakelijk maakten, maar tegen de beslissing an sich. Om het totale onvermogen causale verbanden te leggen nog maar eens te onderstrepen gooide men stenen naar de opgetrommelde Mobiele Eenheid.

Ik hoor u brommen, dat ik voetballiefhebbers en voetbalvandalen zo maar op een grote hoop gooi. Misschien is het unfair hele supportersclubs te straffen voor wat een (niet bepaald selecte) groep onder hen aanricht, maar daar staat een schrijnend gebrek aan enig zelfreinigend vermogen onder de diverse supportersgroepen tegenover.  Men spreekt zich nauwelijks uit tegen excessen en doet bar weinig de harde kern tot rede te brengen. Vreemd genoeg doen ook de voetbalclubs en zelfs de KNVB weinig tot niets om hun aanhangers betere manieren bij te brengen. Zelfs maar de suggestie dat zij best mee kunnen betalen aan de inzet, die de politie plegen moet om de heren hooligans in toom te houden, is voor deze organisatie reden geweest om verongelijkt te reageren. Ik heb dan ook weinig moeite hen allen over één kam te scheren.

Enfin, vandaag zou Feyenoord tegen Vitesse spelen en dat voetbalfeestje gaat niet door. De politie was namelijk niet van zins de wedstrijd met haar komst te faciliteren en dus moest de wedstrijd uitgesteld worden. Nu spelen ze morgenavond, dus big deal. Zou u zeggen.

Maar dan kent u de “voetbalfans” nog niet. Die voelen zich persoonlijk gepakt.

Sinds de beslissing de wedstrijd een dag uit te stellen bekend werd rommelt het in hun gelederen. Op Twitter werden de hashtags #FeyVit en #Feyenoord direct erg populair en opeens was daar ook #ProjectF. Een zondagmiddagborrel á la het eerdere Project X. ’t Werd allengs ook grimmiger, met #ACAB en #politieagentjespesten. Uit die hoek is dat genoeg om je zorgen te maken.

Lief voetbalpubliek, hou het gezellig vanmiddag op het Stadhuisplein. Die politieagent die daar braaf alsnog de openbare orde staat te bewaken heeft vanochtend zijn uniform niet speciaal aangetrokken om u persoonlijk te tergen of uit te dagen. Staken is een belangrijk recht van iedere Nederlander, deal with it. U hebt daarnaast deze affaire vooral aan uzelf te danken, vergeet dat niet en al dat gepiep bekomt u dus niet. U maakte zelf de aanwezigheid van de politie tot een noodzaak.

Dat de politieacties uitgerekend uw favoriete spelletje een beetje in de war brengen is niet erg. En dat zeg ik in mijn hoedanigheid van uw voornaamste sponsor; als belastingbetaler. U weet wel, de “zure Calvinist”, die al sinds jaar en dag uw voetbalbroek omhoog houdt.

De Tweede Kamer becijferde in 2012 dat de wedstrijden in het betaald voetbal jaarlijks zo’n driehonderdduizend manuren (zeventig euro per stuk) van de politie vergen. Zonder politie geen voetbal, u zou deze mensen veeleer erkentelijk moeten zijn voor het mogelijk maken van uw voetbalwedstrijdjes.

Verwende mannetjes (2)

Met het wereldkampioenschap voetbal 2010 nog in de benen is de FIFA zich al aan het voorbereiden op de kampioenschappen van 2018 en 2022. Nederland schijnt een van beide te willen organiseren, samen met België. Of dat werkelijk zo is, is nog maar de vraag; uit een steekproef van persbureau Novum blijkt bijna de helft van de Nederlanders dat niet te zien zitten en het percentage echte voorstanders is slechts 37%.

Een heuse inspectiecommissie van de FIFA heeft een bliksembezoek aan Nederland gebracht om te kijken of ons kleine kikkerlandje wel aan haar eisen voldoet. De FIFA heeft buitengemeen veel noten op haar zang, zo blijkt. De diverse voetbalstadions moeten groot genoeg zijn en zijn ze dat niet, dan moet er voor miljoenen een rij zitplaatsen in de nok worden bijgeknutseld.

Naar verluid wenst de internationale voetbalbond geen belasting af te dragen over haar te verwachten miljardenwinst, hetgeen met een verwacht tekort van ergens tussen honderdenvijftig miljoen en een miljard euro voor de gastlanden natuurlijk een rare zaak is. Om nog maar niet te spreken van een economische crisis en de vele door onze overheid voorgenomen bezuinigingen.

Harry Been liet namens het HollandBelgium Bid weten dat zulks onzin is; maar natuurlijk betaalt de FIFA wel belasting.

Alleen niet in Nederland.

De Nederlandse staat bukte daarop diep om veren van de hoge voetbalheren glad te strijken en onze minister van Sport Ab Klink opperde de wereldvoetbalbond dan maar te compenseren als ze toch belasting betalen moet. Voor de vorm zal de FIFA btw moeten afdragen, maar ze krijgt die naderhand netjes teruggestort. Klink kwam tot die uitspraak nadat hij samen met premier Balkenende gezellig met de FIFI-inspecteur gebabbeld had over waarom Nederland zo’n wereldkampioenschap zo graag zou willen organiseren. Zo zou zulks erg goed zijn voor de sociale cohesie en dat mag best wat kosten, zo blijkt.

In tegenstelling tot een aantal Belgische politici, dat zich luid en duidelijk verzette tegen de eisen die de FIFA op tafel dorst te leggen, omzeilden de onzen onderwerpen als aanpassingen aan bestaande wetgeving omzichtig. De Belgen zitten in hetzelfde schuitje als wij, net als bij ons keurde een demissionair kabinet het bidbook al goed. Nu dan mondjesmaat uitlekt wat er daadwerkelijk ín dat bidbook staat blijkt wat een politieke wanprestatie een dergelijke goedkeuring is. Geen wonder dat over dat bidbook niet openbaar is, een zaak die sowieso al stinkt en hetgeen ook nog eens unfair play is ten opzichte van de belastingbetaler, die al die fraais mag bekostigen. Enige transparantie is wel het minste dat die mag terugverwachten.

Het bezwaar van de Belgen en het gemor over wat er is uitgelekt uit dat bidbook is terecht natuurlijk. De eis vrijgesteld te worden van belastingen is van de zotte, niet te zeggen tomeloos arrogant. Zo ook de voorwaarde dat sponsors van het toernooi voorrang dienen te krijgen. Dat gaat zo ver dat de FIFA Nederlandse en Belgische cafés dadelijk kan voorschrijven van biermerk te wisselen, ongeacht hun lopende contracten. De opdracht dames, die zich in een jurkje van de concurrentie durfden te vertonen tijdens een wedstrijd, te laten arresteren (en de Zuid-Afrikaanse politie die zich daartoe schaamteloos liet lenen) staat mij nog helder voor de geest. Dat gaat alle perken te buiten en van zulke taferelen moet iedere zichzelf respecterende rechtstaat verschoond willen blijven.

De KNVB droomt al sinds jaar en dag van het organiseren van een heus wereldkampioenschap voetbal. Haar voorman Henk Kesler, die eerder al de onderbetaalde agenten die op kosten van de belastingbetaler het tuig dat in grote getalen op voetbalwedstrijden onder de duim mogen houden voor “verwende mannetjes” versleet, gaf ook nu op zijn geheel eigen en allercharmantste wijze een tegengeluid. Het demissionaire kabinet heeft, zo liet Kesler aan de Volkskrant weten, “in elk geval zijn nek durven uitsteken”. “Maar wij Nederlanders zijn een beetje een volkje van zure calvinisten. Althans, een aantal zure calvinisten dat het altijd beter weet. Die tijdgeest vind ik verderfelijk.”

De belastingbetaler, die recht heeft op een stukje transparantie waar het gaat om de besteding van de door hem opgehoeste gelden, die al zo lang als het betaald voetbal bestaat haar grootste sponsor is en waarvan Henk Kesler en zijn KNVB al jarenlang schaamteloos profiteren, die belastingbetaler denkt de heer Kesler de mond te kunnen snoeren door hem af te doen als een “zure Calvinist”.

Al wat ik zie is een verzuurde, verwende en bovenal regenteske voetbaldirecteur die nodig met pensioen moet. Dat verbale stampvoeten dat de man placht te doen wanneer hij zijn zin eens niet krijgt is getting old.

Verwende mannetjes

Op de valreep is besloten dat de bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord van pure voetbalellende in tweeën geknipt zal moeten worden.

Het veiligheidsrisico is te groot en de enorme politiemacht, die op de been gebracht zou moeten worden om de heren hooligans ervan te kunnen weerhouden Rotterdam nog eens tot rokende puinhopen te reduceren, werd buitenproportioneel. Dat kun je zowel het Rotterdamse politiekorps als de belastingbetaler niet aandoen.

Het is natuurlijk jammer dat onze burgervader niet van meet af aan zijn poot stijf hield en het reeds bestaande verbod uitpubliek mee te nemen handhaafde, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ook de KNVB heeft in die kwestie boter op haar hoofd, want tot een paar dagen geleden was zo’n tweedeling “onbespreekbaar”.

Bij de heer Kesler is wel een kwartje gevallen. Hij liet weten dat de voornaamste reden tot dit besluit de ontstane maatschappelijke onvrede is, over de al te hoge politiekosten bij deze bekerfinale. Zijn oproep aan voormalig minister Guusje ter Dorst de “verwende kerels van de politie geen cent extra te geven” staat me nog helder voor de geest, evenals de allergische reactie die zijn organisatie gaf op een eerdere suggestie dat ze best eens aan die kosten bij zou kunnen dragen. Daarbij ging hij fijntjes voorbij aan het feit dat de belastingbetaler al jarenlang tegen heug en meug de voornaamste voetbalsponsor is -en zowel de KNVB als de clubs en hun aanhangers daar al die tijd schaamteloos van hebben geprofiteerd.

Bij wijze van dank scandeerde men onwelgevalligheden, pleegde vernielingen, organiseerde veldslagen tot in Nancy aan toe en sloeg men elkaar ongenegeerd de koppen in.

De heren hooligans, of supporters zo je wilt, valt dus nog het meest te verwijten. Helaas moet juist in die hoek dat spreekwoordelijke kwartje nog indalen en dat bleek vanavond nog maar eens tijdens een protestmars van Feyenoordsupporters. Er werd niet geprotesteerd tegen de wanordelijkheden uit eigen gelederen, die deze onverkwikkelijke beslissing noodzakelijk maakten, maar tegen de beslissing an sich. Om het totale onvermogen causale verbanden te leggen nog maar eens te onderstrepen gooide men stenen naar de opgetrommelde Mobiele Eenheid.

Supportersvereniging Ajax betoont zich van hetzelfde sop overgoten. Ook zij blijken in het geheel niet in staat een hand in eigen boezem te steken en komen tot de lumineuze conclusie dat “we blijkbaar met z’n allen in Nederland niet meer in staat zijn dergelijke grote en incidentele duels veilig te organiseren.” Dat is bezijden de waarheid; het kán wel maar de te nemen maatregelen lopen de spuigaten uit en daar zijn ze zelf debet aan. De maatschappij wenst simpelweg niet langer hooligans te financieren.

Wanneer de heren hooligans straks alsnog en geheel onverdiend de gelegenheid krijgen Feyenoord-Ajax te aanschouwen en de rust aanbreekt is er misschien tijd voor een moment van reflectie (secondenwerk is prima, je moet hen niet overvragen); wie zijn er hier de verwende mannetjes nu eigenlijk?