Dierendag, waarop we de Nederlandse samenleving de maat nemen

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.”  

Mahatma Gandhi (1869-1948)


Vandaag is het Werelddierendag. Natuurlijk, mijn kattentrio heb ik vandaag extra verwend want zo sentimenteel ben ik wel. Dierendag gaat echter helemaal niet om hen en al helemaal niet om een extra lekkere snack. Ik ben beginnend gek kattenvrouwtje en voor mijn drietal is elke dag Dierendag. Ze leiden een leven als een luis op een zeer hoofd. 
Mijn twee meest recente aanwinsten komen uit een asiel. Daar kwamen ze als kittens al terecht, omdat ze bij een of andere druiloor in beslag genomen werden. Verwaarloosd en bang. Wat die druiloor met ze heeft gedaan weet ik niet, dat wil ik ook niet weten, maar het was in elk geval van zo’n aard dat ze hun angst voor mensen nooit helemaal kwijt zijn geraakt. 
Werelddierendag gaat om de dieren die het niet goed hebben. En dus gaat Dierendag eigenlijk om ons, mensen. Volgens Gandhi is er een direct verband tussen respect in een samenleving en de manier waarop er in die samenleving met dieren wordt omgegaan. Dieren zijn, naast kinderen, de meest kwetsbaren op deez’ aardkloot en wie daar met mededogen omgaat zal ook (meer) mededogen hebben voor zijn medemens. Daarmee zou zelfs de kans op een geweldloze samenleving toenemen.
Ik ben ervan overtuigd dat Gandhi gelijk had. De wreedheid waarmee mensen met dieren omgaan is een maatstaf voor hoe ze met elkaar omgaan. Erger, uit onderzoek bleek al dat mensen die dieren willen en kunnen mishandelen eerder geneigd zijn dat ook met mensen te doen. Dierenkwelling is een indicator voor psychosociale afwijkingen. 
Goed. Terug naar the bigger picture. Hoe zit het met de Nederlandse samenleving? 

Huisdieren

Dat asiel waar ik die twee katten vandaan heb was tot de nok gevuld met dieren die door mensen om een of andere reden in huis gehaald werden, maar al snel boventallig verklaard werden. Katten, kittens en vooral veel blaffende honden in stalen kooien. Honden van voornamelijk het stoere type, ook dat nog. Zo’n ogenschijnlijke vechtjas op pootjes. Mateloos populair, maar kennelijk wel met een erg beperkte houdbaarheidsdatum. Wanneer dat o zo stoere baasje dan op zijn o zo stoere hond is uitgekeken, of hem niet meer aankan bij gebrek aan opvoeding, dan mogen de mensen van het asiel ervoor gaan zorgen.
Het is ironisch, maar ondanks het gegeven dat de asielen in Nederland overvol zitten worden er nog altijd in ruime mate huisdieren gefokt. Daar is veel geld mee gemoeid, er is zelfs een wijdverbreide malafide hondenhandel, en veel dierenleed. Het uiterlijk van onze huisdieren is aan onze modegrillen onderhevig en een beetje broodfokker gaat daar tot in het extreme in mee. Daarom lopen er hondjes rond met te kleine schedeltjes, waardoor ze van die grappige uitpuilende ogen én permanent hoofdpijn hebben. Het andere uiterste kennen we ook, waarbij de schedels van pups standaard te groot zijn om door het geboortekanaal van de moeder te passen. We fokken honden en katten met zulke korte, platte neuzen dat ze nauwelijks adem kunnen halen en moeite hebben met eten en drinken. 
Als ze maar leuk bij je handtasje passen, nietwaar. 
Hobbypaarden, kuddedieren bij uitstek, staan in hun eentje op stal te verpieteren. Ook konijnen leven vaak een eenzaam bestaan in een te klein hok. Gewoon omdat mensen in een impuls een dier aanschaffen en eigenlijk geen idee hebben wat daar allemaal bij komt kijken. 
De Dierenpolitie heeft het er maar druk mee. 

Dierproeven

U heeft vast de ophef over die schattige Labradors niet gemist, waar de Universiteit van Maastricht erg pijnlijke dierproeven op zal gaan doen. Ze “mogen” pacemakers testen en er zal zes weken lang opzettelijk hartfalen bij de dieren opgewekt worden. Negenendertig van die schattige hondjes, waarvan 30% naar verwachting al tijdens het experiment zal bezwijken. 
Nu zijn die Labradors erg aaibaar en dat zal ook deels verklaren waarom er zo veel te doen is om hun lot. In Nederland worden jaarlijks zo’n half miljoen dieren als proefdier gebruikt. Niet alleen voor medisch of anderszins wetenschappelijk onderzoek, maar ook om huishoudelijke producten en voedseladditieven op veiligheid te testen.  

In Nederland worden jaarlijks tussen de 500.000 en 600.000 dieren gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en wettelijk voorgeschreven tests. De meeste experimenten worden gedaan op muizen en ratten, maar ook andere diersoorten, zoals cavia’s, konijnen, kippen, honden, katten, paarden, schapen, geiten, varkens, runderen, apen, vogels, vissen, en amfibieën worden ingezet. 

Om en nabij een half miljoen per jaar. Ontstellend hè?  

Productiedieren

Onze dekbedden zijn nog vaak van dons dat nog altijd van levende ganzen wordt geplukt. Onze angora truitjes, petjes en sjaaltjes bleken niet zelden gemaakt van de wol van konijnen die ook levend geplukt worden. Kunt u zich dat filmpje nog herinneren met dat krijsende angorakonijn? Er worden ook nog altijd kwasten en penselen van echt dierenhaar verkocht en gebruikt, ook al zijn er prima synthetische alternatieven. 
Sinds het ingaan van de Wet verbod pelsdierhouderij op 15 januari vorig jaar mogen er geen nieuwe pelsdierhouderijen bijkomen. In Nederland gaat het dan om nertsen. Die wet lijkt positief, maar er zit een addertje onder het gras: Bestaande nertsenhouderijen mogen, onder halfslachtige voorwaarden, toch nog tot 1 januari 2024 blijven voortbestaan. 
Nederland is befaamd om haar kaas. Er zijn 2,8 miljoen melkkoeien in Nederland. Van deze dieren staat 30% altijd op stal. De kalveren worden direct na de geboorte bij het moederdier weggehaald. 
We eten graag te veel en vooral goedkoop vlees en dat levert dieronterende toestanden op in de bio-industrie en bij het vervoeren van levend slachtvee. Nederland heeft dan ook enorme aantallen vee, alleen al twaalf miljoen varkens. De huisvesting van zo veel dieren is problematisch, op zijn zachtst gezegd. De legbatterij is dan wel verboden, maar de megastallen worden de grond uit gestampt. 
We hebben, alleen op televisie al, uitgebreid kunnen zien hoe het bloed uit vee vervoerende vrachtwagens liep, hoe de “plofkip” aan haar naam komt, hoe kippen de snavel en biggen de staart wordt afgeknipt, hoe koeien onverdoofd onthoornd worden en te lijden hebben van ontstekingen aan hoeven en uiers. We hebben de dierenlijken in grote grijpers zien hangen nadat er weer eens op grote schaal een dierziekte uitbrak, omdat we ons vee op grote schaal en dicht op elkaar willen houden en omwille van de export weigeren ze in te enten. 
Het slachtvee dat dubbel pech heeft wordt dan ook nog eens ritueel en dus liefst onbedwelmd geslacht. De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde wees er al eens op dat schapen en runderen “soms pas tot vier minuten na de halssnede sterven”. Dat zijn vier hele lange minuten om onbedwelmd en dus bij bewustzijn mee te maken en dat terwijl onverdoofd slachten in dit land feitelijk bij wet verboden is. 
Behalve wanneer religie extra dierenleed voorschrijft, dan wordt er netjes een uitzondering op die wet gemaakt. De ironie wil dat deze Werelddierendag samenvalt met het islamitisch Offerfeest
Dierenbeschermers hebben wel gevraagd om geen dieren te slachten vandaag, maar het Contactorgaan Moslims en Overheid was niet van zins om op die oproep in te gaan: “Geld schenken aan arme mensen is een belangrijk ritueel tijdens het offerfeest, maar een dier offeren ook. Dat blijven we dus stimuleren”, aldus woordvoerder en imam Yassin Elforkani. “Met het geld dat moslims doneren tijdens het offerfeest, worden bovendien in arme landen dieren gekocht om te offeren. Wat dat betreft slaan de dierenrechtenorganisaties de plank dus mis. Qua dierenleed kunnen we elkaar echter vinden. Als een dier heeft geleden, mag je zijn dood geen offer noemen”.
O, ironie.

Dierentuindieren, circusdieren en dieren in dolfinaria

Dierentuinen zijn wettelijk verplicht de door hen gehouden dieren afdoende ruimte te bieden zodat deze hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en hun natuurlijk leefstijl kunnen uitoefenen. De gravers moeten kunnen graven, de klimmers moeten kunnen klimmen en de zwemmers moeten kunnen zwemmen. Kuddedieren mogen dus niet alleen staan.  
Zo veel geluk hebben circusdieren niet. Vooral aan het welzijn van wilde dieren in reizende circussen schort het nodige. Te kleine verblijven waarin de dieren veel te lang moeten verblijven, olifanten die het overgrote deel van de dag aan de ketting staan en giraffen die liggen vervoerd worden omdat ze anders niet onder viaducten passen. Van de zotte natuurlijk en dat voor wat “amusement”. Ons kabinet wil circussen wel verbieden om nog langer wilde dieren te gebruiken, maar die plannen zijn alles behalve concreet.
Een dolfinarium is maar een pierenbadje voor een zeezoogdier dat geboren is voor het open water. Orka’s en dolfijnen leggen in het wild enorme afstanden af. Vooral dolfijnen zijn intelligent, sociaal en zelfbewust. Juist dit intelligente wezen sluiten we op in een zwembadje, waar het ons met kunstjes vermaken moet. Ons “eigen” dolfinarium Harderwijk, het grootste zeezoogdierenpark van Europa, kocht in het verleden dolfijnen, die in de beruchte bloedbaai van Taiji gevangen werden. Een aantal van hun dolfijnen, inmiddels hoogbejaard, zwom ooit in de oceaan. 

Wilde dieren

Met wilde dieren hebben we in Nederland een bijzondere verhouding. We steggelen wat af over waar dat wild nog wonen mag, over bijvoeren in schrale winters en afschot van overschot. Er zijn zelfs mensen die er louter voor het plezier op jagen en daar word ik altijd een beetje ongerust van. Dieren doden voor de lol, nogmaals, dat zegt wat over iemands psychische gezondheid. 
Dat jagen, dat mag op sommige dieren wel en op sommige dieren niet. Voor de dieren die bejaagd mogen worden geldt een jachtseizoen. Jagen mag niet ’s nachts en niet op reeds uitgeputte dieren, want dat is niet “sportief”. 
Ook op zondag, nieuwjaarsdag, tweede paas- en pinksterdag, beide kerstdagen en Hemelvaartsdag mag er net gejaagd worden, het wild is kennelijk op haar zondagsrust gesteld. 
Dat is al met al niet zo’n fraaie stand van zaken, nietwaar? Daar staan we dan, op het oog een van de beschaafdste landen ter wereld, met ons goeie fatsoen. 
Nog een fijne Dierendag hoor. 

Dierenleed. Mag het een onsje minder zijn?

Cheval palomino, Yann Arthus Bertrand 

Het paard is voor mij altijd een bijzonder wezen geweest. Dat is niet verwonderlijk, van alle dieren spreekt het paard waarschijnlijk het meest tot onze verbeelding. Om zijn kracht, zijn gratie en zijn schoonheid. Niet voor niets neemt het paard zo’n prominente rol in de literatuur en de kunst in. De mens heeft daarnaast ook veel aan het paard te danken. Het heeft, samen met de hond en het rund, de menselijke geschiedenis gevormd.

Het paard is door de mens bejaagd, gehouden voor het vlees en de melk, gebruikt als trek-, rij- en lastdier en we hebben het rücksichtslos gebruikt als oorlogsmachine. Alexander de Grote had zijn Bucephalus, Koning Arthur zijn Llamrei en Napoleon had Marengo. De laatste oorlog waarin we paarden gebruikten was de Eerste Wereldoorlog en naar schatting kwamen zes tot acht miljoen paarden om.

Vreemd voor een geboren stadskind misschien, maar de liefde voor paarden zat er bij mij bijzonder vroeg in. Ik heb jaren moeten zeuren bij mijn ouders, maar toen ik acht was had ik het eindelijk voor elkaar en mocht ik op paardrijles. De allereerste keer op de rug van een pony en ik voelde me als een vis in het water. Ik negeerde de opdracht van de instructeur aan de beginnende ruitertjes om in het midden van de bak te komen staan en galoppeerde stiekem met de rest een paar rondjes mee.

Vanaf dat moment draaide alles in mijn leven om het paard. Ik had mijn rijdier na een les nog niet op stal gezet of ik verlangde alweer naar de rijles van de volgende week. Bij de paarden was ik gelukkig. Paarden snapte ik tenminste, met mensen had ik daar moeite mee. Die hebben immers de beleefdheid niet hun oren plat in de nek te leggen alvorens naar je uit te halen.

Ik meen nog altijd dat opgroeien met dieren goed is voor kinderen. De wetenschap staaft dat: Huisdieren hebben een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Het aaien van een huisdier verlaagt de bloeddruk. Kinderen die een emotionele band met een huisdier hebben blijken meer empathie voor hun medemens te ontwikkelen. Dieren leren je over het leven. De eerste geboorte die ik zag was die van een veulen. De eerste dood die ik van nabij meemaakte was die van een oud manegepaard.

Ik besloot prompt geen paardenvlees meer te eten. Stel je toch eens voor dat ik een stuk van een van mijn paardenvrienden op mijn bord zou treffen! Argwanend informeerde ik bij ieder stuk rood vlees en elke plak rookvlees; paard of koe? Het was het begin van mijn carrière als zeikerd met eten.

Ooit vertelde iemand me dat kreeften leven gekookt werden. Je kon ze zelfs horen gillen als ze de pan in gingen. Dat at ik dus mooi niet. Kikkers bleken levend van hun billen gescheiden te worden en dus heb ik nog nooit een vork in een portie kikkerbillen geprikt. Dank je de koekoek. Voor mijn tonijnsalade bleken ze dolfijnen in sleepnetten te verzuipen. Die schattige dolfijntjes! Ik ben dus part time vegetariër. Vlees eet ik weinig en wat ik aan vlees eet moet biologisch zijn, gescharreld hebben en zo humaan mogelijk aan zijn eindje gekomen zijn.

Ik ben sowieso nooit erg dol geweest op vlees en vleeswaren, maar salami vind ik lekker. Tot jaren geleden bekend werd dat men bij de Italiaanse grens te importeren slachtpaarden mishandelde omdat Italië voor wrak vee een lagere importbelasting hief. De beelden van paarden met stukgeslagen oogkassen en gebroken benen raakte ik tot op de dag van vandaag niet meer kwijt. Jasses, mijn plakje salami was van páárd en dan ook nog eens een mishandeld paard.

De uitzending van Tros Radar over de erbarmelijk omstandigheden waaronder slachtpaarden gehouden, vervoerd en geslacht worden had me dus niet moeten verbazen. Er is in al die jaren eigenlijk niets veranderd. Omwille van een lekker goedkoop biefstukje worden gewonde, wrakke paarden op transport gezet. Paarden worden in uiterste gevallen tot zesendertig uur lang zonder water en voer vervoerd en, omdat de aanhangers verzegeld worden, moeten paarden die ten val komen noodgedwongen blijven liggen – als ze al niet met lange stroomstokken terug op de benen gedwongen worden.

Nederland importeert 6.871 ton paardenvlees per jaar en behoort tot de drie grootste Europese importeurs van paardenvlees. Importeurs en supermarkten, zoals Jumbo, blijken glashard tegen hun consumenten te liegen over de omstandigheden waaronder deze paarden te lijden hebben. Dat niet alleen, afgekeurde en soms zelfs gestolen sport- en hobbypaarden komen ook in onze paardenvleesproducten terecht. Racepaarden ondergaan hetzelfde lot. Deze dieren krijgen bij leven medicijnen toegediend die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn.

Doet u ook mee met de e-mail en petitie-actie tegen de gruwelijke lijdensweg van slachtpaarden voor Nederlandse consumptie? Dat kan hier.

Het rapport “Wrede waarheid achter paardenvlees in NL” van Eyes on Animals vindt u hier.

Meer weten of het tragisch lot van racepaarden?

Felicitaties voor Marianne Thieme

Een overwinning voor Marianne Thieme en haar Partij voor de Dieren; de Tweede Kamer is vandaag akkoord gegaan met haar wetsvoorstel tegen de onbedwelmde slacht. En hoe; honderdzestien stemmen vóór tegen een magere dertig tegen. Onder de dertig tegenstemmers bevinden zich, weinig verrassend, leden van confessionele fracties, een drietal leden van de Partij voor de Arbeid en één PVV-er. Zij vinden het wetsvoorstel een te grote inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Althans, of PVV-lid Wim Kortenoeven daar zo over denkt weten we niet, hij schijnt niet zelf te mogen toelichten waarom hij tegen het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren stemde.

Ook het amendement, dat dicteert dat er onbedwelmd geslacht mag worden als er aangetoond kan worden dan zulks kan zónder toegevoegd dierenleed (in vergelijking met de reguliere, bedwelmde slacht) werd aangenomen. Dat geeft religieuze groeperingen vijf jaar de tijd om zulks aan te tonen, kunnen ze dat niet volgt er een definitief verbod op de onbedwelmde slacht.

De volgende stap is de Eerste Kamer, waar mevrouw Thieme dit najaar al verwacht haar wetsvoorstel te mogen verdedigen. De massale goedkeuring van de Tweede Kamer is een goed begin.

Quod licet Iovi non licet bovi

Woensdagochtend ontsnapte een stier uit een islamitisch slachthuis (geen novum, overigens) in Arnhem. Het dier vluchtte de wasstraat van een nabijgelegen busremise in, alwaar de politie hem in wist te sluiten. Een dierenarts maakte met een verdovingspijl een einde aan de ontsnappingspoging. Klaaglijk loeiend en met het schuim op de lippen werd hij overmeesterd en onderwijl wist de voice-over ons op dramatische wijze te melden dat hij zijn lot waarschijnlijk niet ontlopen zal en “volgende week alsnog zal worden afgemaakt”. De zware verdoving die hij in zijn donder kreeg geschoten maakt hem voorlopig ongeschikt voor menselijke consumptie, dus hopelijk blijft hem dan in elk geval de onnodig wrede rituele slacht bespaard.

Vandaag lijken de kansen van de stier echter te keren. Trouw bericht van dierenliefhebbers uit het hele land, die het dier willen redden van een wisse dood. Particulieren, stichtingen en dierenwelzijnsorganisaties springen allen in de bres voor een enkele stier, waar five minutes of fame al niet goed voor zijn.

Ondertussen subsidieert de gemeente Amsterdam de stichting Koosjere Eettafel, die met een halve ton aan gemeenschapsgeld dieren op rituele wijze slacht opdat hun vlees voldoet aan de joodse spijswetten. Het is een vreemd gegeven dat in een land waar staat en kerk gescheiden zijn een seculiere overheid religieuze organisaties subsidieert.

De Partij voor de Dieren, die eerder deze week al punten scoorde door de dames en heren Kamerleden te confronteren met beelden van de rituele, onverdoofde slacht, laat ook in het Amsterdamse haar protest horen. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren (what’s in a name?) ging nog een stapje verder en vroeg zich af waarom het kan dat Nederland de rituele slacht nog altijd toestaat, terwijl landen als IJsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen en Finland deze al lang en breed verboden hebben. Wrang gegeven is dan dat men daar wél over manieren heeft nagedacht een bedwelming uit te voeren tijdens de rituele slacht, die volgens islamitische en joodse religieuze spijswetten oorbaar is. Waarom kan het daar wel?

Die beelden, heimelijk opgenomen in Belgische en Nederlandse slachthuizen, maken die vraag des te prangender. Het commentaar dat verschillende wetenschappers erbij leverden liegt er ook niet om. De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde wijst erop dat schapen en runderen “soms pas tot vier minuten na de halssnede sterven”. Dat zijn vier hele lange minuten om onverdoofd en dus bij bewustzijn mee te maken en dat terwijl onverdoofd slachten in dit land feitelijk bij wet verboden is.

Nochtans is er ook hier opnieuw een uitzondering gemaakt voor gelovigen op grond van de grondwettelijke vrijheid een geloof te belijden. Niemand in dit land mag onverdoofd slachten, uitgezonderd de joden en de moslims.

Op eenzelfde wijze mag niemand in dit land discrimineren, maar als je partij maar op religieuze leest geschoeid gaat kom je jarenlang weg met de ongelijke behandeling van vrouwen. Uiteindelijk moet dan zelfs de Hoge Raad eraan te pas komen om daar paal en perk aan te stellen en je te houden aan een Vrouwenverdrag dat al sinds 1979 op tafel ligt. Niemand die ooit protesteerde tegen het feit dat onherkenbaar makende vermommingen bij wet verboden zijn op de openbare weg en in openbare ruimten, totdat de boerka haar intrede deed en er opeens gesproken werd van “het recht je gezicht te bedekken“. Niemand in dit land die groepen mensen beledigen mag, totdat je het met de hand op een heilig boek doet, maar anderzijds kun je hier te lande, met het achterhaalde artikel tegen smalende godslastering, wel strafbaar gesteld worden wanneer je andermans goddelijke sprookjesfiguur beledigt.

Waar de gemeente Amsterdam onnodig dierenleed subsidieert met haar stichting Koosjere Eettafel en waar de gemeente Gorinchem religieus geïnspireerde seksescheiding subsidieert met haar Multi Cutureel Initiatief gaat iets fundamenteel mis. Naast de scheiding van kerk en staat is die vrijheid van religie immers niet absoluut;

Artikel 6
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

… en ze stelt de gelovige ook niet boven de wet. Hoe kan het dan dat we het in dit landje zo ontzettend moeilijk vinden die gelovige aan die wet te houden?

Offerfeest

Vandaag is de eerste dag van het islamitische offerfeest, dat bij elkaar drie dagen zal duren. Het dient Abraham, of Ibrahim op z’n islamitisch, te eren, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van de oud-testamentische God.

Dezelfde die Hagar en haar kind de woestijn instuurde. Deze profeet is aartsvader van de Israëlieten en de Arabieren, en van de christenen en de moslims. Hij wordt dan ook in alledrie de Abrahamitische godsdiensten geëerd.

Veel islamitische gezinnen zullen zich een lam of een schaap laten slachten. Behalve dat het vlees daarvan op hun eigen feestdis belandt, wordt het ook gedeeld met familie, gasten, buren en armlastigen. Op zich is dat een mooie traditie.

In Rotterdam viert men het Offerfeest dit jaar met een noviteit; de islamitische winkeliers van de West-Kruiskade zullen het winkelend publiek vergasten op hapjes van lamsvlees. Ook een leuk gebaar, ware het niet dat het vlees in die hapjes afkomstig is van de rituele slacht. Ik heb hier eerder al iedereen opgeroepen, die zich niet vanuit een geloof geroepen of verplicht voelt vlees te eten dat van de rituele slacht afkomstig is, consumptie daarvan te mijden. De rituele slacht is beduidend dieronvriendelijker dan de reguliere slacht.

Vandaag wil ik die oproep herhalen. Aan de winkeliers van de West-Kruiskade; zet uw publiek iets anders, zonder vlees, voor. Aan het winkelend publiek, wees bewust van hetgeen u daar wordt aangeboden. Sla die lamshapjes af.

Een opleiding ‘halal’

Met regelmaat is er heel wat te doen om dieren die geslacht worden volgens religieuze ritus, waarbij ze, in tegenstelling tot de reguliere slacht, onbedwelmd de halssnede ondergaan om vervolgens te verbloeden. Dat laatste, de halssnede en het verbloeden, gebeurt evengoed bij de reguliere slacht, maar dan gaat daar bedwelming door middel van electrocutie of een schietmasker aan vooraf. Mits goed uitgevoerd zorgt dat ervoor dat het dier wel stuiptrekt na de halssnede, hetgeen het verbloeden ten goede komt, maar het daar niets bij bewustzijn van meemaakt. Aangezien runderen tot negentig seconden na de halssnede nog bij bewustzijn kunnen blijven (voor geiten en schapen zijn dat er zo’n dertig) scheelt het bedwelmd slachten aanzienlijk in dierenleed.

Zowel de joodse als islamitische religieuze spijswetten zouden de verdoofde slacht, die hier te lande regel is, echter verbieden. Daarom is de onbedwelmde slacht bij wet verboden, maar maakt die wet tegelijkertijd een uitzondering voor het koosjer en halal slachten. Dit op grond van de in onze Grondwet verankerde vrijheid een godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden.

Een werkelijk diervriendelijke manier om te slachten bestaat uiteraard niet, het dier gaat er immers dood aan, maar anno 2010 weten we dat de bedwelmde slacht minder dieronvriendelijk is dan de onbedwelmde slacht. De laatste jaren staan dierenwelzijn en -rechten meer en meer op de agenda en dus werd er gevoeglijk onderzoek gepleegd naar diervriendelijkere manieren om vee te houden en naar de diverse slachtmethoden. De Federation of Veterinarians of Europe kwam een paar jaar geleden al tot de conclusie dat onbedwelmd slachten de voorkeur niet mocht genieten en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde onderschreef dat standpunt in 2008. Hun conclusie was niet mals; “Het overdoofd, ritueel slachten van runderen en schapen tast het welzijn van de dieren op een onaanvaardbare wijze aan.”

Behalve de FVE en de KNMvD zag ook de Dierenbescherming reden stelling te nemen tegen de onbedwelmde slacht en ze opperde zelfs dat een verdoving ook volgens de joodse en islamitisch oorbaar zou zijn, zo lang deze maar omkeerbaar is. Sowieso werd reeds in 1992 al het idee geopperd runderen direct na de halssnede te bedwelmen, omdat zulks de dieren meer dan een minuut bewust lijden scheelt. Helaas bleek dit tegen religieuze dovemansoren gericht.

Voor wie zich verder in deze materie inlezen wil verdient het literatuuronderzoek dat Wageningen in opdracht van de Minister deed de nodige aanbeveling.

Dat alles staat in schril contrast met een kleinschalig onderzoek waarnaar op veel islamitische sites verwezen wordt om maar aan te tonen dat ritueel slachten diervriendelijker zou zijn. Dat onderzoek zou gedaan zijn te Hannover door de heren Schultze en Hazem. Het bestaan ervan wordt zelfs betwijfeld, maar naar verluid dateert het van 1978. Waar en wat ik er ook over lees, een ding is me duidelijk; het is reeds lang achterhaald en er klopt weinig van. Het gaat zelfs van de verkeerde premisse uit dat de mate van pijnbeleving af te lezen zou zijn op een elektro-encefalogram. De wetenschap heeft in die dertig jaar bepaald niet stilgestaan, laat staan sinds anno domini 1400, en vandaag de dag onderschrijft de Stiftung Tierärztliche Hochschule te Hannover de standpunten van de FVE.

Volledig terecht zei de KNMvD twee jaar geleden dat het onverdoofd slachten in elk geval teruggebracht zou moeten worden tot hetgeen nodig is voor de joodse en islamitische gemeenschappen in Nederland en geen onsje meer. Nochtans exporteert Nederland nog altijd grote hoeveelheden vlees dat van rituele slacht afkomstig is.

Terecht ook waren de luide protesten toen bleek dat overschotten van de rituele slacht tussen regulier geslacht vlees terecht kwamen en zelfs verkocht werden onder het etiket “regulier geslacht”. Je reinste consumentenbedrog!

Dergelijke misstanden bleken ook in het Belgische voor te komen. GAIA openbaarde vorig jaar beelden van hoe het in de slachthuizen daar aan toegaat en ook in België belandt volgens GAIA ritueel geslacht vlees zonder de juiste etiketten in de schappen. Net als in Nederland is onbedwelmd slachten in België verboden, maar wordt daar een uitzondering op gemaakt voor de rituele slacht. De beelden zijn gruwelijk, misselijkmakend zelfs, maar van belang. Iedere (vleesetende) consument heeft een aandeel in de marktwerking, de keuze voor biologisch vlees dat van reguliere slacht afkomstig is zou de absolute voorkeur moeten hebben -en dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer je het filmpje van GAIA bekijkt.

De onbedwelmde slacht is dieronterend en onnodig (!) wreed.

Een andere parallel blijkt terug te vinden in het gevangeniswezen. Was er eerder ophef in Nederland omdat men in Nederlandse penitiaire inrichtingen enkel nog halal vlees bij de maaltijd wilde serveren (een onzalig plan waarvan men na protesten algauw weer afstapte), vandaag liet de Belgische federale overheidsdienst weten dat het opleidingen zal gaan organiseren om te gaan met wat men noemt “halal-problematiek”. Die opleidingen zijn allereerst bedoeld voor verzorgend personeel binnen de gevangenissen, zoals artsen, verplegers en fysiotherapeuten en wanneer de pilot bevalt mogen ook de cipiers en koks terug naar school.

Halal en koosjer slachten is een mensenrecht, in die zin dat het te scharen valt onder die grondwettelijke vrijheid een religie te belijden. De gewoonte van mensen indachtig de mens boven het dier te stellen is het weinig verrassend dat men hier mensenrechten boven dierenwelzijn laat gaan. Een sentiment dat me juist van religieuze mensen, die toch doorgaans geloven rentmeesterschap over de schepping te hebben gekregen, zo tegenvalt.

Dat het ook anders kan bewijst de moslimgemeenschap in Oostenrijk, waarbij dieren die ritueel geslacht worden direct na de halssnede een schot in de hersenen krijgen middels het schietmasker. Daarmee worden de grote hersenen aangeschoten zodat het dier volledig buiten bewustzijn raakt, terwijl het hart doorklopt en het dier verbloedt zoals staat voorgeschreven.

Tot een dergelijk besef ook doordringt tot islamitische en joodse gemeenschappen alhier zouden onze respectievelijke overheden er goed aan doen de religieuze slacht aan banden te leggen. Al werd er maar opgehouden met ritueel slachten voor de export.