Waarom haat zo lekker is

HateAls kind voelde ik me maar op twee plekken thuis; in een boek of bij de paarden. Boeken oordelen niet en zeggen niets terug, wel zo fijn. Paarden hebben het fatsoen hun oren plat te leggen wanneer ze je niet kunnen pruimen. Mensen kon ik slecht lezen en ik snapte er al helemaal niets van, ze zijn zo… irrationeel.
Tot ik eindelijk tot het inzicht kwam dat, in alle bescheidenheid, mensen ook maar dieren zijn. Het loont mijn medemensen door de bril van de evolutionaire psychologie te zien.

Tribale primaat

Eerst maar eens een louterende gedachte: Wij, mensen, zijn de aller domste diersoort op aarde. Zo dom dat we onze eigen intelligentie enorm overschatten en tegelijkertijd niet in staat zijn onszelf te kennen voor wie en wat we werkelijk zijn. We wanen ons de kroon der schepping, maar helpen willen en wetens onze eigen habitat om zeep.
We zijn kale primaten, dualistische sociale en morele beestjes, groepsdieren bij uitstek, met een onweerlegbaar tribale aard en een enorm verlangen (niet te zeggen nood) erbij te horen. Bij onze eigen, relatief kleine groep.

Wij voelen ons veilig in de geborgenheid van gedeelde normen en waarden, een gedeeld wereldbeeld, gedeelde cultuur en een gedeelde illusie van een enkele waarheid. Daarom rekenen we meedogenloos af met alle bedreigingen voor (de cohesie binnen) onze groep, van groepsgenoten die niet in de pas lopen tot het vreemde en buitenstaanders. We denken in ‘wij’ en ‘zij’. Goed en kwaad. Gelovigen en ongelovigen. Elite en plebs. Rijk en arm. Ajax en Feyenoord. U snapt ‘m wel.

Dat is waarom haat en afkeer ons zo goed afgaan en waarom het zo veel makkelijker is deze emoties te voeden dan tolerantie en wederzijds respect. Haten is lekker, makkelijk, overzichtelijk en saampjes saamhorig haten is nog wel het lekkerst van allemaal. We slaan dus met alle liefde onze medemens de kop in, vanwege zijn andere religieuze opvattingen, mores, seksuele aard, huidskleur, geslacht.
Dit gedrag en het achterliggende mechanisme kunt u elke dag weer, gewoon in het wild, zien.

‘Find your own perfect fit’

Suitsupply1Neem nou de reclamecampagne ‘Find your own perfect fit’ van kledingmerk Suitsupply, met onder andere een poster van twee goedgeklede en intiem zoenende mannen.  In heel Nederland werden bushokjes en billboards beplakt, beklad of zelfs vernield. Van twee zoenende mannen, interraciaal ook nog, raken mensen zelfs in het ‘tolerante’ Nederland volkomen van de leg. Suitsupply werd gebeld door mensen die wilden weten hoe zij dat zoenende manvolk thuis aan de kinders uit moesten leggen?

Gezin in gevaar?

Onze vrindjes van het Reformatorisch Dagblad verspreidden in antwoord op die reclamecampagne 40.000 flyers van de stichting Civitas Christiana. Op die flyer zijn dezelfde twee knapperds te zien, maar dan met een enorm groot rood kruis door hun kussende gezichten.

Civitas Christiana is de organisatie achter de campagne Gezin in Gevaar. De organisatie is streng-christelijk, tegen huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht, tegen andere gezinsstructuren dan vader-moeder-kroost, tegen echtscheiding en tegen seksuele voorlichting op school. Civitas Christiana  illustreert als geen ander die angstige tribale structuur, het denken in ‘wij en zij’ en het agressieve antwoord op alles dat vreemd is en dat de interne cohesie bedreigt: dat is een ‘aanval op het gezin’.  Volgens deze club is het homohuwelijk een ‘illustratief’ voorbeeld van de ‘toegenomen onvrijheid’ van christenen.

De campagne Gezin in Gevaar zet zich in voor de bescherming van het gezin, dat bestaat uit vader, moeder en kinderen. Wij verzetten ons tegen de losgeslagen seksualisering en schadelijke gender-ideologie. Gezin in Gevaar is een campagne van Stichting Civitas Christiana, dat de christelijke beschaving wil verdedigen vanuit de principes van traditie, familie en privé-eigendom.

Natuurlijk is dat kolder. Gezinnen vallen niet spontaan uit elkaar door het zien van een poster met kussende mannen. Generaties homoseksuelen die opgroeiden met alleen maar heteroseksuele rolmodellen op televisie en in de media bewezen al dat je homo- of heteroseksualiteit niet aangeleerd krijgt. Homoseksualiteit is niet besmettelijk en je kunt het niet van een ander afkijken. Doen alsof de vrijheid, van mensen van gelijk geslacht om te huwen, een inbreuk is op de vrijheden van streng-christelijken voedt de angst, de haat en de interne cohesie: Kijk wij christenbroeders en -zusters eens bedreigd worden! Daar spreekt dan ook de kale, tribale mensaap.

Fawaz Jneid

Omdat er gelazer van komt wanneer ik wel christenen, maar geen moslims aanspreek op dit gedrag meteen nog een mooi voorbeeld van de kale, tribale mensaap. Fawaz Jneid, een omstreden imam, deed ook een duit in het zakje. Tijdens een preek haalde hij uit naar de burgervader van Rotterdam, Achmed Aboutaleb. Daarbij stuurt ook Jneid aan op het gemeenschappelijk vijanddenken, zij het dan in dit geval door moslims. Een groep waar hij Aboutaleb tijdens die preek duidelijk buiten plaatst, door deze een afvallige moslim te noemen, die moslims nooit heeft verdedigd. Niet alleen dat, de PvdA is een vijand van de moslims, aldus Jneid. Daar zien we dus opnieuw het mechanisme van tweedeling, gemeenschappelijk vijanddenken en een gefabuleerde bedreiging voor de interne cohesie van de eigen groep. Want samen haten is lekker en het verbindt, zij het alleen binnen de eigen tribale kliek.

Maar meer heeft een kale primaat ook niet nodig. Denkt ‘ie dan.

Boodschappenlijstje Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

Goed, stemmen is dus een serieuze zaak. Voordat ik al die partijprogramma’s doorworstel maak ik heel even pas op de plaats. Wat vind ik belangrijk, voor mij, voor andere Nederlanders, voor Nederland?

Ik heb natuurlijk mijn eigen Top 10, van onderwerpen die me het meest aan het hart gaan. We leven samen in een van de mooiste, welvarendste en vrije landen op deez’ aardkloot. In het dagelijks leven heb ik niet tot nauwelijks reden tot klagen. Dat zou ik graag zo houden.

Daarbij vind ik in een aantal gevallen de kosten in beginsel onbelangrijk. Een goede gezondheidszorg kost geld, net zoals goed onderwijs en een gedegen rechtssysteem. Ik betaal er met alle liefde (meer) belasting voor. Partijen die doen alsof zulke kosten ontzettend vervelend, lastig of zelfs ongewenst zijn kun je bij voorbaat eigenlijk niet au sérieux nemen.

Die Top 10 van mij, die ziet er zo uit:

Geluk

Ja, ik hoor u wel brommen hoor. Geluk! Hoe denk ik dat te definiëren voor 17 miljoen verschillende mensen? En hoe denk ik dat meetbaar te maken of in doelstellingen te vatten? Schrijf me nou niet meteen af als zweverig tiepje of naïeve wereldverbeteraar. Nederland staat al jaren in een Top 10 van ´s werelds meest gelukkige landen. Er is een heus World Happiness Report!

Nationaal geluk is te meten, door te kijken naar een breed scala van indicatoren; de kwaliteit van het bestuur, bruto binnenlands product, (politieke) vrijheid, sociaal kapitaal, sociale voorzieningen, levensverwachting, gemiddelde goede gezondheid, vertrouwen (o.a. in sociale voorzieningen), vrijgevigheid en vrijheid van corruptie.

Vrijheid

Mijn vrijheid is mijn grootste goed. Ik ben vrij te gaan en staan waar ik wil. Ik ben vrij mijn eigen verstand en geweten te volgen en ik mag, in dezelfde mate als u, vrij aanspraak maken op de vele rechten en vrijheden in ons kikkerlandje. Ik ben vrij mijn mening te uiten. Ik ben vrij te beschikken over eigen lijf en leden, baas in eigen buik.

De onaantastbaarheid van het lichaam staat wel nog altijd onder druk, zo worden ook hier nog altijd kinderen besneden omdat hun ouders dat een religieuze plicht vinden. Besnijdenis is prima, dat moet u zelf weten, zo lang u daar maar zelf voor kiest. Daarnaast wordt er nog gesteggeld over mijn vrijheid zelf te bepalen wanneer ik mijn leven voltooid vind en die beslissing is aan niemand dan aan mijzelf. Wil ik over veertig jaar een pil van Drion op mijn nachtkastje hebben liggen, dan gaat u dat niets aan.

Veiligheid en Recht

U ziet het nu in Amerika, een gedegen en integer rechtssysteem is uitermate belangrijk. Rechters horen neutraal en onafhankelijk te zijn en niet te (hoeven) buigen voor politieke winden en windbuilen. Dat betekent dat zo’n rechtssysteem een aantal waarborgen moet kennen, al was het maar om rechters te beschermen tegen potentaten zoals een president Trump, die denken boven de wet te staan. Tsjakka, het belang van een ordentelijke staatsinrichting op een zilv’ren dienblad! De scheiding van kerk en staat is helaas nog lang niet af en de trias politica moeten we zwaar bewaken.

Ik ga graag veilig en ongestoord over straat, dat is mijn veiligheid in het klein. In het groot zie ik natuurlijk graag een overheid die anticipeert op spanningen en calamiteiten in binnen- en buitenland en die er alles voor doet om onze samenleving veilig en leefbaar te houden. Daarbij hecht ik niet aan open grenzen voor Jan en alleman, maar word ik wel wantrouwig wanneer mensen steevast menen privacy uit te moeten wisselen voor veiligheid.

Een integere politiemacht die draagvlak heeft onder de bevolking, die tot in de haarvaten van de samenleving zit en die genoeg budget, personeel, tijd en ruimte heeft om haar werk naar behoren te doen vind ik essentieel.

Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldvorm in onze mooie, Nederlandse samenleving en zou daarom alleen al veel meer prioriteit moeten krijgen. Ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking heeft nooit te maken gehad met huiselijk geweld of met een vervelend incident in de huiselijke kring.

Bijna 40% van de vrouwen in Nederland heeft, nog voor hun zestiende levensjaar, een of meer negatieve ervaringen met seksueel misbruik opgedaan. Van alle meisjes zal tussen 5 en 10% in hun jeugd verkracht worden, van de jongens zal dat 1 tot 5% hetzelfde lot ondergaan. Zo’n 80% van die slachtoffers wordt misbruikt door daders uit de dagelijkse omgeving; gezinsleden of bekenden van de familie.

Gelijkheid

Geen mens is meer dan de ander. We zijn misschien niet allemaal hetzelfde, maar we zijn wel allemaal gelijk. Iedereen verdient dezelfde kansen in het leven en heeft recht op een gelijke behandeling in gelijke gevallen.

’t Moet nochtans gezegd dat u mij, als vrouw, nog altijd mag discrimineren wanneer u dat uit hoofde van een of ander geloof doet. Zo vindt ons College voor de Rechten van de Mens dat een buschauffeur best vrouwenhandjes mag weigeren en dat is en blijft een gotspe. Discriminatie is nooit oké, dus ook niet op religieuze gronden. Ook homoseksuelen worden nog met regelmaat gediscrimineerd en mensen met een andere etnische herkomst treft nog met grote regelmaat hetzelfde lot.

Sommige diertjes zijn dus nog altijd meer gelijk dan andere diertjes en dat behoeft remedie.

Emancipatie

Ja, u kent me natuurlijk al. Emancipatie, dat is een dingetje hoor. Er schort nog wat aan het naamrecht, de arbeidsparticipatie van vrouwen en gelijk loon voor gelijk werk. Slechts om en nabij de helft van de Nederlandse vrouwen is economisch zelfstandig, tegenover 73% van de mannen.

Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds 17,6% (CBS, 2012) minder dan hun mannelijke evenknieën. Daar is 4% van volstrekt onverklaarbaar. Dat verschil wordt wel kleiner, maar dat gaat zo langzaam dat we nog een jaar of zeventig nodig zullen hebben om die loonkloof te dichten – zouden we dit tempo aanhouden.

Mannen worden nog altijd structureel ondergewaardeerd waar het gaat om hun kwaliteiten als ouder en opvoeder. Ruim een vijfde van de vrouwen en 42% van de mannen vindt een vrouw nog altijd geschikter om kinderen op te voeden dan een man (Emancipatiemonitor 2014). Werk aan de winkel!

Sociale zekerheid

Er gaat geen verjaardagsfeestje voorbij of er wordt wel boos gesproken over uitkeringstrekkers of asielzoekers die op onze kosten hun tanden laten bleken. Een sociaal vangnet voor wanneer het leven je even grandioos tegenzit (en dat gebeurt heus de besten) is nochtans een van de mooiste verworvenheden van onze staat. Werkeloosheid, pensioen, ziekte of arbeidsongeschiktheid lossen we op door solidariteit en samenhorigheid: er wordt collectief gezorgd voor alle Nederlanders. Betalen we allemaal netjes aan mee.

Toch, ’t kan en moet beter. U heeft het vandaag kunnen lezen; het aantal huishoudens in langdurige armoede stijgt. Die armoede raakt zo veel kinderen, dat het me het schaamrood op de kaken doet staan.

Vooral eenoudergezinnen met minderjarige kinderen blijken vaak te maken te hebben met risico op armoede. Dit speelde bij ruim een kwart van die groep. In totaal groeiden in 2015 ruim 320.000 kinderen op in een huishouden met een extreem laag inkomen. Voor 125.000 van hen was dit het vierde jaar achtereen, oftewel 8000 meer dan in 2014.

Onderwijs en cultuur

Nederland is een kenniseconomie. We hebben dus ook een economisch belang bij goed onderwijs in het algemeen en uitstekend hoger onderwijs in het bijzonder. Daarnaast, het is nog met geen enkele generatie goedgekomen zonder dat er in werd geïnvesteerd. Kinderen die lezen bijvoorbeeld, belanden later hoger op de sociale ladder.

Nederland telt, naar schatting, 250.000 mensen die niet kunnen lezen of schrijven. Dat is 1,5% van de bevolking. Daarnaast zijn er 1,3 miljoen laaggeletterden, die wel losse woorden kunnen lezen maar een wat langere tekst niet kunnen behapstukken. Laaggeletterdheid kost de maatschappij 556 miljoen euro per jaar. Wat u daarbij wellicht niet zult verwachten is dat twee derde van die 1,3 miljoen laaggeletterden van Nederlandse afkomst is. Tien procent van onze 15-jarigen is een zogeheten zwakke lezer.

Ieder kind heeft recht op onderwijs, dat moet leiden tot een startkwalificatie. Gelijke kansen, dat begint in het onderwijs. Daar is ook een maatschappelijk belang bij in het geding. Niet alleen omwille van onze kenniseconomie, maar vroegtijdig schoolverlaten vergroot bijvoorbeeld ook de kans op een criminele carrière met een factor 2,5. Terug met het verheffingsideaal!

Gezondheidszorg

Zorg moet toegankelijk, beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Niets minder. De zorg kan ongetwijfeld slimmer, efficiënter en goedkoper en dat is geweldig, zo lang de zorg er ook maar beter op wordt. De rechten van patiënten, het welbevinden van verpleeghuisbewoners, verstandig medicijnengebruik, lagere kindersterfte en meer aandacht voor zorgmijders, het mag allemaal wat kosten.

Er zijn in Nederland relatief weinig tienerzwangerschappen en tienermoeders en toch maak ik me zorgen over hoe wij daar mee omgaan. De vergoeding van anticonceptie zoals de pil moet terug de basisverzekering in en er zou veel meer aandacht voor goede seksuele voorlichting en vorming moeten zijn.

Natuur en klimaat

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Dat betekent dat we extra zuinig moeten zijn op onze natuur, onze lucht en ons water. De gemiddelde Randstedeling rookt zeven sigaretten per dag zonder er een daadwerkelijk op te steken. Dierenwelzijn is een ondergeschoven kindje.

We eten graag te veel en vooral goedkoop vlees en dat levert dieronterende toestanden op in de bio-industrie en bij het vervoeren van levend slachtvee. Het slachtvee dat dubbel pech heeft wordt dan ook nog eens ritueel en dus liefst onbedwelmd geslacht. Nederland heeft enorme aantallen vee, alleen al twaalf miljoen varkens. De huisvesting van zo veel dieren is problematisch, op zijn zachtst gezegd. De legbatterij is dan wel verboden, maar de megastallen worden de grond uit gestampt. Er zijn 2,8 miljoen melkkoeien in Nederland. Van deze dieren staat 30% altijd op stal. De kalveren worden direct na de geboorte bij het moederdier weggehaald.

We hebben, alleen op televisie al, uitgebreid kunnen zien hoe het bloed uit levend vee vervoerende vrachtwagens liep, hoe de “plofkip” aan haar naam komt, hoe kippen de snavel en biggen de staart wordt afgeknipt, hoe koeien onverdoofd onthoornd worden en te lijden hebben van ontstekingen aan hoeven en uiers. We hebben de dierenlijken in grote grijpers zien hangen nadat er weer eens op grote schaal een dierziekte uitbrak, omdat we ons vee op grote schaal en dicht op elkaar willen houden en omwille van de export weigeren ze in te enten.

Normen en waarden

Ik maak me zorgen over de verhuftering van ons, Nederlanders. Onze samenleving verruwt en de tolerantie, waar we ooit bekend om stonden, staat onder druk. We wisten ruimte voor ieder individu enerzijds zo goed samen te laten gaan met solidariteit en betrokkenheid. Een smaldeel van ons juicht inmiddels bij nieuwsberichten over verdronken ‘gelukzoekers’ en we zien de vluchtelingenstroom, die onze kant op komt, met achterdocht en vrezen aan. Aan de andere kant horen we mondiaal nog altijd bij de top van goede doelen-gevers. Geweld tegen hulpverleners is in opmars. We zullen zelf, als burgers van dit prachtland, weer aan de bak moeten. Omgangsvormen, respect voor elkaar – dat begint bij onszelf.

Omdat goed leiderschap grotendeels bestaat uit een goed voorbeeld dienen we de integriteit van de overheid te bewaken en corruptie te bestrijden. Geen ruimte dus, voor liegende ministers en deals met criminelen sluiten.

Ik ben benieuwd hoor, wat vind ik straks bij wie terug:

1. VVD
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
3. PVV (Partij voor de Vrijheid)
4. SP (Socialistische Partij)
5. CDA
6. Democraten 66 (D66)
7. ChristenUnie
8. GROENLINKS
9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
10. Partij voor de Dieren
11. 50PLUS
12. OndernemersPartij
13. VNL (VoorNederland)
14. DENK
15. NIEUWE WEGEN
16. Forum voor Democratie
17. De Burger Beweging
18. Vrijzinnige Partij
19. GeenPeil
20. Piratenpartij
21. Artikel 1
22. Niet Stemmers
23. Libertarische Partij (LP)
24. Lokaal in de Kamer
25. JEZUS LEEFT
26. StemNL
27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R
28. Vrije Democratische Partij (VDP)

Spelende man, wat heb je nu geleerd?

Goed, een Oud & Nieuw én gezond boerenverstand, het was ook wel veel gevraagd. In Nederland trekken leuke feestjes nu eenmaal een smaldeel hersenlozen aan, dat het voor de andere feestvierders (al dan niet met opzet) grondig verziekt.

Zo werd in Capelle aan den IJssel een jongmens boos op de Brandweer, die de euvele moed had om een brandende auto te willen blussen. De agressieve jongeling misdroeg zich daarop in zo’n mate dat het hem op een arrestatie kwam te staan. Ook in Schiedam, waar een brand uitbrak aan de Nieuwe Maasstraat, werden de spuitgasten allerminst hartelijk ontvangen. Brandweer en politie werden met vuurwerk bekogeld en uiteindelijk moest de opgetrommelde ME een charge uitvoeren.

Een man uit Vlaardingen raakte gewond aan zijn hand toen hij een betonnen vuilcontainer probeerde op te blazen. Tsja, dat krijg je er nu van. U mag mij harteloos vinden, maar erg veel medelijden heb ik er niet mee. Een 47-jarige Rotterdammer raakte op zijn beurt een hand kwijt bij het afsteken van illegaal vuurwerk. Natuurlijk, ook erg, maar op die leeftijd zou je toch ook beter moeten weten.

Aan de andere kant, in mijn eigen straatje stak een StudentiKoos Laveloos tot in de vroege ochtend van die Cobra’s 6 af en tegen een uur of vijf vond ik het stiekem jammer dat hij bij de eerste niet al meteen een klein vuurwerkletseltje had bekomen. Niets ernstigs of blijvends hoor, zo ver zou ik niet willen gaan. Ik heb me er ten zeerste over verwonderd hoe hij, door testosteron en alcohol beneveld, alle moeite had rechtop te blijven staan en desondanks niet gewond raakte. Zelfs een medestudente, in wier richting hij voor de grap zo’n bijna-granaat wierp, kwam er zonder kleerscheuren vanaf doordat ze zich tijdig in veiligheid wist te brengen.

Mijn drie poezebeesten verloren bij de vijfde kolereklap hun cool, als gevolg waarvan mijn douchegordijn nu voorzien is van de nodige winkelhaken, mijn bank tot twee keer toe is ondergekotst en de deur van mijn kledingkast aan rafels is gekrabd. In die kledingkast zit nu nog een klein zwart katje te mokken en te schelden op die oneerlijke wereld en de slechtheid van de mensheid in het algemeen.

Gelukkig voor haar heeft ze geen weet van dat andere katje, Luna, dat gisteren door een dierenbeul een stuk vuurwerk in het achterwerk geduwd kreeg. Het onmens stak het vuurwerk aan en dat heeft het onderlichaam van het arme beestje opengereten. Op de een of andere manier heeft ze nog naar huis kunnen strompelen, waar haar baasje haar badend in het bloed aantrof. Ze was niet meer te redden.

Mijn Innerlijke Middeleeuwer wil voorstellen betreffende dierenbeul op zijn beurt zo’n Cobra 6 anaal in te brengen en het ding daar tot ontploffing te brengen. StudentiKoos Laveloos heeft er misschien nog wel een over. Oog om oog, tand om tand én beter voor de menselijke genenpool. Ik heb nog geprobeerd haar tot rede te brengen hoor, met een appel op onze innerlijke beschaving. Er gaat aan zo’n psychopaat in de dop niets verloren, meent ze echter. Integendeel. In dit geval kan ik haar geen ongelijk geven.

Het is een gedachte waarop ik ons al eerder betrapte overigens. Bij het jongmens dat met zijn scooter ten val kwam en, al hinkend, de toegesnelde politie- en ambulancemedewerkers op zijn ordinairst uitschold. Zijn razernij werd op beeld vastgelegd en die beelden werden aan de eeuwigheid van het Internet toevertrouwd. Uiteindelijk wisten de hulpverleners hem in de ambulance te laden en moest een agent met die ambulance meerijden om het misbaksel in toom te houden.

Wat mij betreft ontslaan we hulpverleners in zulke gevallen van al hun verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens het “slachtoffer”. Laat maar gewoon liggen. Net zo lang tot hij zich met een net ‘alstublieft’ en ‘dank u wel’ in laat laden. Graag of niet hoor.

Wat is het trouwens met de enorme oververtegenwoordiging van het manvolk bij dit soort incidenten? Misplaatste stoerdoenerij, vernielzucht, agressie en vandalisme. Of je ze nu meeneemt naar een voetbalwedstrijd of ze met Oud & Nieuw een leuk vuurwerkje af laat steken, je zit maar al te vaak voor schut met ze.

Vol branie met een overmaats rotje aan de gang en dan de rest van je leven gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Spelende man, wat heb je nu geleerd?

Felicitaties voor Marianne Thieme

Een overwinning voor Marianne Thieme en haar Partij voor de Dieren; de Tweede Kamer is vandaag akkoord gegaan met haar wetsvoorstel tegen de onbedwelmde slacht. En hoe; honderdzestien stemmen vóór tegen een magere dertig tegen. Onder de dertig tegenstemmers bevinden zich, weinig verrassend, leden van confessionele fracties, een drietal leden van de Partij voor de Arbeid en één PVV-er. Zij vinden het wetsvoorstel een te grote inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Althans, of PVV-lid Wim Kortenoeven daar zo over denkt weten we niet, hij schijnt niet zelf te mogen toelichten waarom hij tegen het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren stemde.

Ook het amendement, dat dicteert dat er onbedwelmd geslacht mag worden als er aangetoond kan worden dan zulks kan zónder toegevoegd dierenleed (in vergelijking met de reguliere, bedwelmde slacht) werd aangenomen. Dat geeft religieuze groeperingen vijf jaar de tijd om zulks aan te tonen, kunnen ze dat niet volgt er een definitief verbod op de onbedwelmde slacht.

De volgende stap is de Eerste Kamer, waar mevrouw Thieme dit najaar al verwacht haar wetsvoorstel te mogen verdedigen. De massale goedkeuring van de Tweede Kamer is een goed begin.

Offerfeest

Vandaag is de eerste dag van het islamitische offerfeest, dat bij elkaar drie dagen zal duren. Het dient Abraham, of Ibrahim op z’n islamitisch, te eren, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van de oud-testamentische God.

Dezelfde die Hagar en haar kind de woestijn instuurde. Deze profeet is aartsvader van de Israëlieten en de Arabieren, en van de christenen en de moslims. Hij wordt dan ook in alledrie de Abrahamitische godsdiensten geëerd.

Veel islamitische gezinnen zullen zich een lam of een schaap laten slachten. Behalve dat het vlees daarvan op hun eigen feestdis belandt, wordt het ook gedeeld met familie, gasten, buren en armlastigen. Op zich is dat een mooie traditie.

In Rotterdam viert men het Offerfeest dit jaar met een noviteit; de islamitische winkeliers van de West-Kruiskade zullen het winkelend publiek vergasten op hapjes van lamsvlees. Ook een leuk gebaar, ware het niet dat het vlees in die hapjes afkomstig is van de rituele slacht. Ik heb hier eerder al iedereen opgeroepen, die zich niet vanuit een geloof geroepen of verplicht voelt vlees te eten dat van de rituele slacht afkomstig is, consumptie daarvan te mijden. De rituele slacht is beduidend dieronvriendelijker dan de reguliere slacht.

Vandaag wil ik die oproep herhalen. Aan de winkeliers van de West-Kruiskade; zet uw publiek iets anders, zonder vlees, voor. Aan het winkelend publiek, wees bewust van hetgeen u daar wordt aangeboden. Sla die lamshapjes af.

Witte rook

Met de bekendmaking van Maxime Verhagen afgelopen nacht, dat de meerderheid van zijn CDA-fractie “in kan stemmen” met het conceptakkoord tussen de VVD, de PVV en het CDA, lijken de eerste kringels witte rook het kabinet Rutte 1 aan te kondigen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zal er dan, met dank aan de gedoogsteun van de PVV, een minderheidskabinet de scepter over ons landje zwaaien. We zullen echter tot na het partijcongres aanstaande zaterdag moeten wachten alvorens we een definitief antwoord van de CDA-fractie kunnen vernemen.

De fracties van de VVD en de PVV schaarden zich eerder al unaniem achter het gedoogakkoord.

Natuurlijk lekte er alvast een aantal standpunten van dit nieuwbakken kabinet uit. Trouw heeft van de Telegraaf gehoord dat er een hoofddoekenverbod voor agenten, officieren van Justitie en rechters in de maak is en dat men ambieert dierenmishandeling strenger aan te gaan pakken. Trouw meldt dat er “volgens Trouw” ook een dierenpolitie zal komen van vijfhonderd agenten sterk. De mensenpolitie zal er vijfentwintighonderd agenten bij krijgen. De Telegraaf hoorde op haar beurt van de NOS dat Rutte 1 het motto “Vrijheid en verantwoordelijkheid” in haar vaandel zal gaan voeren. Zo hoor je nog eens wat.

Ik sta overigens zeer positief tegenover beide voornemens, al vind ik het jammer dat in het eerste geval de nadruk erg op die hoofddoek ligt. Het recht is een van de plaatsen waar een neutraal voorkomen naar mijn onbescheiden mening een absoluut vereiste is en dat geldt evengoed voor de sterke arm der wet. Daarom juist hijsen we de mensen die daar werkzaam zijn in een uniform, respectievelijk de toga en het politieuniform. Persoonlijk vind ik dat een neutraal voorkomen een vereiste zou moeten zijn voor ambtenaren in het algemeen, die vertegenwoordigen immers allemaal tijdens het uitoefenen van hun functie onze seculiere en bovenal neutrale overheid. Religieuze uitingen zoals die hoofddoek, maar evengoed het keppeltje en zelfs het kruisje aan een ketting, horen daar dus niet bij. Ook het op religieuze gronden weigeren van een uitgestoken hand geeft geen pas in een functie bij die neutrale overheid.

Volgens de Telegraaf ligt er in geval van een kabinet Rutte 1 ook nog een algemeen boerkaverbod op de plank. Het moge geen verrassing heten dat ik me ook daar in kan vinden.

Dat op de aanpak dierenmishandeling eindelijk eens serieus wordt ingezet is een pak van mijn hart. Dierenkwelling zou ook veel zwaarder bestraft moeten worden. Dat zulks een lichtere straf kent dan de vernieling van een goed en dieren voor de wet nog altijd niet meer zijn dan een goed stoort me al tijden.

De maximumsnelheid op veel rijkswegen moet met tien kilometer per omhoog, hetgeen betekent dat we voortaan tijdens verjaardagen gezellig kunnen klagen over bekeuringen voor het rijden van 137 kilometer per uur in plaats van 127. Op zich word ik daar dus niet warm of koud van.

Ik kan me zelfs vinden in het voornemen toegelaten migranten een proefperiode op te leggen van vijf jaar. Wie zich binnen die termijn aan een misdrijf schuldig maakt waarop meer dan twaalf jaar staat kan gevoeglijk zijn koffers weer inpakken en vertrekken. Dat hadden wat mij betreft ook nog lichtere vergrijpen mogen zijn. Van wie zich in Nederland wil vestigen en dus deelnemen wil aan de Nederlandse maatschappij mag immers zondermeer verwacht worden dat hij zich houdt aan haar wetgeving.

Wat me echter nog altijd dwars zit is de deelname van de heer Wilders aan dit al. De man heeft meermaals laten zien dat hij lak heeft aan het menselijk gelijkheidsideaal dat ten grondslag ligt aan onze democratie. Dat gelijkheidsbeginsel, het gegeven dat we hier allemaal gelijk in rechten en plichten ter wereld komen en gelijk zijn voor de wet is mij lief. Het waarborgen van de vrijheden van een minderheid is nog altijd een verantwoordelijkheid van de meerderheid, laten we dat toch alsjeblieft niet vergeten.

Hopelijk weten de VVD en het CDA waar ze aan beginnen.

Een opleiding ‘halal’

Met regelmaat is er heel wat te doen om dieren die geslacht worden volgens religieuze ritus, waarbij ze, in tegenstelling tot de reguliere slacht, onbedwelmd de halssnede ondergaan om vervolgens te verbloeden. Dat laatste, de halssnede en het verbloeden, gebeurt evengoed bij de reguliere slacht, maar dan gaat daar bedwelming door middel van electrocutie of een schietmasker aan vooraf. Mits goed uitgevoerd zorgt dat ervoor dat het dier wel stuiptrekt na de halssnede, hetgeen het verbloeden ten goede komt, maar het daar niets bij bewustzijn van meemaakt. Aangezien runderen tot negentig seconden na de halssnede nog bij bewustzijn kunnen blijven (voor geiten en schapen zijn dat er zo’n dertig) scheelt het bedwelmd slachten aanzienlijk in dierenleed.

Zowel de joodse als islamitische religieuze spijswetten zouden de verdoofde slacht, die hier te lande regel is, echter verbieden. Daarom is de onbedwelmde slacht bij wet verboden, maar maakt die wet tegelijkertijd een uitzondering voor het koosjer en halal slachten. Dit op grond van de in onze Grondwet verankerde vrijheid een godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden.

Een werkelijk diervriendelijke manier om te slachten bestaat uiteraard niet, het dier gaat er immers dood aan, maar anno 2010 weten we dat de bedwelmde slacht minder dieronvriendelijk is dan de onbedwelmde slacht. De laatste jaren staan dierenwelzijn en -rechten meer en meer op de agenda en dus werd er gevoeglijk onderzoek gepleegd naar diervriendelijkere manieren om vee te houden en naar de diverse slachtmethoden. De Federation of Veterinarians of Europe kwam een paar jaar geleden al tot de conclusie dat onbedwelmd slachten de voorkeur niet mocht genieten en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde onderschreef dat standpunt in 2008. Hun conclusie was niet mals; “Het overdoofd, ritueel slachten van runderen en schapen tast het welzijn van de dieren op een onaanvaardbare wijze aan.”

Behalve de FVE en de KNMvD zag ook de Dierenbescherming reden stelling te nemen tegen de onbedwelmde slacht en ze opperde zelfs dat een verdoving ook volgens de joodse en islamitisch oorbaar zou zijn, zo lang deze maar omkeerbaar is. Sowieso werd reeds in 1992 al het idee geopperd runderen direct na de halssnede te bedwelmen, omdat zulks de dieren meer dan een minuut bewust lijden scheelt. Helaas bleek dit tegen religieuze dovemansoren gericht.

Voor wie zich verder in deze materie inlezen wil verdient het literatuuronderzoek dat Wageningen in opdracht van de Minister deed de nodige aanbeveling.

Dat alles staat in schril contrast met een kleinschalig onderzoek waarnaar op veel islamitische sites verwezen wordt om maar aan te tonen dat ritueel slachten diervriendelijker zou zijn. Dat onderzoek zou gedaan zijn te Hannover door de heren Schultze en Hazem. Het bestaan ervan wordt zelfs betwijfeld, maar naar verluid dateert het van 1978. Waar en wat ik er ook over lees, een ding is me duidelijk; het is reeds lang achterhaald en er klopt weinig van. Het gaat zelfs van de verkeerde premisse uit dat de mate van pijnbeleving af te lezen zou zijn op een elektro-encefalogram. De wetenschap heeft in die dertig jaar bepaald niet stilgestaan, laat staan sinds anno domini 1400, en vandaag de dag onderschrijft de Stiftung Tierärztliche Hochschule te Hannover de standpunten van de FVE.

Volledig terecht zei de KNMvD twee jaar geleden dat het onverdoofd slachten in elk geval teruggebracht zou moeten worden tot hetgeen nodig is voor de joodse en islamitische gemeenschappen in Nederland en geen onsje meer. Nochtans exporteert Nederland nog altijd grote hoeveelheden vlees dat van rituele slacht afkomstig is.

Terecht ook waren de luide protesten toen bleek dat overschotten van de rituele slacht tussen regulier geslacht vlees terecht kwamen en zelfs verkocht werden onder het etiket “regulier geslacht”. Je reinste consumentenbedrog!

Dergelijke misstanden bleken ook in het Belgische voor te komen. GAIA openbaarde vorig jaar beelden van hoe het in de slachthuizen daar aan toegaat en ook in België belandt volgens GAIA ritueel geslacht vlees zonder de juiste etiketten in de schappen. Net als in Nederland is onbedwelmd slachten in België verboden, maar wordt daar een uitzondering op gemaakt voor de rituele slacht. De beelden zijn gruwelijk, misselijkmakend zelfs, maar van belang. Iedere (vleesetende) consument heeft een aandeel in de marktwerking, de keuze voor biologisch vlees dat van reguliere slacht afkomstig is zou de absolute voorkeur moeten hebben -en dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer je het filmpje van GAIA bekijkt.

De onbedwelmde slacht is dieronterend en onnodig (!) wreed.

Een andere parallel blijkt terug te vinden in het gevangeniswezen. Was er eerder ophef in Nederland omdat men in Nederlandse penitiaire inrichtingen enkel nog halal vlees bij de maaltijd wilde serveren (een onzalig plan waarvan men na protesten algauw weer afstapte), vandaag liet de Belgische federale overheidsdienst weten dat het opleidingen zal gaan organiseren om te gaan met wat men noemt “halal-problematiek”. Die opleidingen zijn allereerst bedoeld voor verzorgend personeel binnen de gevangenissen, zoals artsen, verplegers en fysiotherapeuten en wanneer de pilot bevalt mogen ook de cipiers en koks terug naar school.

Halal en koosjer slachten is een mensenrecht, in die zin dat het te scharen valt onder die grondwettelijke vrijheid een religie te belijden. De gewoonte van mensen indachtig de mens boven het dier te stellen is het weinig verrassend dat men hier mensenrechten boven dierenwelzijn laat gaan. Een sentiment dat me juist van religieuze mensen, die toch doorgaans geloven rentmeesterschap over de schepping te hebben gekregen, zo tegenvalt.

Dat het ook anders kan bewijst de moslimgemeenschap in Oostenrijk, waarbij dieren die ritueel geslacht worden direct na de halssnede een schot in de hersenen krijgen middels het schietmasker. Daarmee worden de grote hersenen aangeschoten zodat het dier volledig buiten bewustzijn raakt, terwijl het hart doorklopt en het dier verbloedt zoals staat voorgeschreven.

Tot een dergelijk besef ook doordringt tot islamitische en joodse gemeenschappen alhier zouden onze respectievelijke overheden er goed aan doen de religieuze slacht aan banden te leggen. Al werd er maar opgehouden met ritueel slachten voor de export.