Verkiezingsprogramma NIEUWE WEGEN

Zo, met Nieuwe Wegen beland ik voor de eerste maal in deze reeks bij een mij, tot nog toe, onbekende politieke partij. Haar verkiezingsprogramma (PDF) kopt met “Maak Nederland van jou & Laat mensen hun werk doen”.

Geluk

Nope, ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven staat niet op de Nieuwe Wegen-kaart.

Vrijheid

Er komen met regelmaat bindende referenda.

Veiligheid en Recht 

De schaalvergroting bij de politie wordt teruggedraaid en burgemeesters en lokale overheden krijgen weer meer inspraak bij inzet en aansturing van de politie. Wijkposten van de politie moeten dag en nacht open zijn. Op iedere politiepost wordt een Officier van Justitie te werk gesteld.

Er komt een apart Ministerie voor asiel, integratie en arbeidsmigratie, dat als een van haar eerste taken het begrenzen van het aantal vluchtelingen, dat in Nederland wordt toegelaten, krijgt. Alleen vluchtelingen die toegelaten worden en de Nederlandse Grondwet onderschrijven krijgen hulp bij hun integratie. Nieuwe Wegen wil inzetten op een cultuurstrijd tegen het politiek islamisme.

Het budget voor Defensie wordt met 1,5 miljard verhoogd.

Softdrugs worden gelegaliseerd en er komt een kwaliteitskeurmerk voor het telen ervan.

Gelijkheid

Hmm…

Emancipatie

Nee, ook niets.

Sociale zekerheid

Nieuwe Wegen pleit voor respijtzorg voor mantelzorgers. Er komt betere begeleiding voor mensen met een PBG en één landelijk registratiesysteem voor de zorg. Daarnaast wordt geïnvesteerd in eHealth.

Het recht op AOW en pensioen moet gelden vanaf 65 jaar, dat moet in elk geval na minstens 45 jaar werken mogelijk zijn. Voor wie dat wil moet de pensioendatum wel flexibel zijn. De vaste baan wordt weer de norm. De doorbetaling van tweede ziektejaar wordt afgeschaft.

De verlaging van de belastingheffing van ondernemingen wordt teruggedraaid en ondernemingen gaan hun faire aandeel bijdragen aan de maatschappelijke voorzieningen. Nieuwe Wegen wil het MKB tot speerpunt maken van het sociaal-economisch beleid.

De verhuurdersheffing wordt afgeschaft, in plaats daarvan komt een investeringsverplichting voor corporaties in energiezuinige woningen, voor huurverlaging en voor een stad- en dorpsvernieuwingsfonds.

Onderwijs en Cultuur

Nieuwe Wegen wil af van grootschalige ROC’s voor wat betreft het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs moet dichtbij jongeren en met bedrijven georganiseerd worden. Het sociaal leenstelsel wordt afgeschaft. Het “hoog- en laag opgeleid onderwijs” gaan de prullenbak in en voortaan door het leven gaan als “praktijk- en theoretisch onderwijs”.

Muziek-, literatuur- en cultuuronderwijs worden vast onderdeel van het basis- en voortgezet onderwijs. Er wordt fors geïnvesteerd in de cultuursector

Gezondheidszorg

Liefde, gezelligheid en lekker eten moeten centraal staan in de ouderenzorg. De administratieve verplichtingen binnen de zorg worden drastisch verminderd. De bezettingsnorm in verpleeghuizen moet landelijk door de politiek worden vastgesteld.

Het eigen risico wordt afgeschaft en de tandheelkundige zorg wordt weer opgenomen in het basispakket. Leraren krijgen de regie terug over de indeling van hun lessen.

Natuur en Klimaat

Er komt weer een Ministerie van Landbouw. Supermarkten mogen niet langer stunten met agrarische producten. Nieuwe Wegen wil het Klimaatakkoord van Parijs volledig ondersteunen.

Er komt een verbod op het verkopen van bont. Nederlands vee moet voldoende bewegingsvrijheid hebben en de kosten van dierenwelzijn moeten door belast worden aan de hele bedrijfskolom, en niet enkel aan de boer.

Normen en Waarden

De menselijke maat moet terug, vooral in de zorg. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s