Verkiezingsprogramma DENK: DENKend aan Nederland

Vandaag bereik ik een kleine mijlpaal in mijn verkiezingenserie; met het veertiende programma ben ik op de helft! Vandaag is het de beurt van DENK. Uit het voorwoord van lijsttrekker Tunahan Kuzu haal ik drie kernthema’s:  rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit. Zijn lesje geschiedenis zal ik u besparen.

Geluk

DENK vindt dat de nadruk in ons welvaartsbegrip te sterk ligt op geld, economische groei en kwantiteit, in plaats van op kwaliteit, gevoelens en ervaringen. Daarom is zij voor instellen van een jaarlijkse monitor van het geluk in ons land, die inzicht geeft in het Bruto Nationaal Geluk. Yay!

Vrijheid

Het stemrecht gaat gelden vanaf 16 jaar.

DENK wil een journalistieke eed invoeren om ervoor te zorgen dat basale journalistieke principes worden toegepast.

Veiligheid en Recht

Er komt een Constitutioneel Hof dat toetst aan onze Grondwet. De politie wordt weer ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De burger krijgt inspraak in 20% van de inzet van de politie. DENK wil een Racismepolitie invoeren en daartoe moeten 1000 agenten opgeleid worden tot discriminatie-expert. Mensen moeten invloed krijgen op de inzet van politiecapaciteit en de dienstverlening bij de politie moet persoonlijker. Er komt een uitvoerig actieplan tegen etnisch profileren, politiegeweld en ongelijke rechtspraak en een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren. De politie gaat zogeheten stopformulieren gebruiken bij het staande houden.

Er komt een minister van Wederzijdse Acceptatie. Discriminatoire uitingen mogen nooit zonder gevolgen zijn, vooral niet bij de overheid. Daarom is DENK voor het invoeren van een R-register voor aantoonbaar discriminerende uitingen, zodat werken bij de overheid voor mensen die discrimineren in vergrote mate onmogelijk wordt. Er komt voorts een contact-taakstraf, de Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD), waarbij mensen die discrimineren verplicht in contact moeten treden met de groep mensen die zij hebben gediscrimineerd.

In die lijn wordt er een Landelijk Meldpunt Intimidatie ingericht, waarbij men via een app vormen van intimidatie, zoals seksuele intimidatie op straat, kan melden.

Kindermisbruik wil DENK bestraffen met chemische castratie.

Wietteelt wordt gereguleerd en het gebruik ontmoedigd.

Er komt een Ministerie van Vrede en Wederopbouw in plaats van het Ministerie van Defensie.

Gelijkheid

Gelijkheid is een stokpaardje van deze beweging. Zij wil een inclusieve samenleving waarin een ieder zichzelf kan zijn, waarin iedereen geaccepteerd en gelijkwaardig wordt behandeld, waarin het niet uitmaakt waar je (voor-)ouders zijn geboren en waarin mensen hun afkomst niet hoeven te verloochenen om onderdeel te zijn van de samenleving. DENK gaat een halt toeroepen aan de groeiende tendensen van alledaagse vormen van xenofobie, homofobie, islamofobie, moslimhaat, afrofobie, antisemitisme en racisme in onze samenleving en biedt met democratische middelen weerstand tegen politieke haatzaaiers en electoraal-opportunistische splijtzwammen.

Jammer alleen dat de mensen van DENK zelf een aantal Nederlands-Turkse Kamerleden, die vóór erkenning van die Armeense genocide stemde, aan de digitale schandpaal meenden te moeten nagelen. Nederlands-Turkse mensen mogen zichzelf zijn, zo lang dat maar is zoals DENK vindt dat ’t hoort.

Emancipatie

Er komen diversiteitsquota voor vrouwen, mensen met een migrantenachtergrond en mensen met een beperking als bewindspersonen en overheidspersoneel. Ook komt er een diversiteitsquotum van 10% voor meer mensen met migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen in Nederland.

Sociale zekerheid

Er komt een verplichte verzekering voor zzp’ers. De loondoorbetaling bij ziekte wordt niet afgeschaft maar deels gecollectiviseerd. De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd. De verhuurdersheffing moet verdwijnen en de maximale huurverhoging wordt verlaagd.

Er worden meer vluchtelingen opgevangen in Europa en Nederland en daar worden meer middelen voor ingezet.

Onderwijs en cultuur

DENK wil meer bewustzijn over de zwarte bladzijden uit ons verleden en formele excuses voor ons slavernijverleden. Er moet een faculteit Afro-Caribische en Indische geschiedschrijving, met als taak het stimuleren van een ‘kleurrijk’ een eerlijker perspectief in de geschiedschrijving.

Scholen krijgen wettelijk tot taak intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen. Het curriculum wordt uitgebreid met migratiegeschiedenis, ons slavernijverleden, kolonialisme, Srebrenica en de politionele acties. Ook gender moet meer aandacht krijgen in het onderwijs, zowel in het curriculum als door het tegengaan van een “te grote feminisering van het onderwijs”. Uhuh.

Het onderwijs moet beter aan gaan sluiten op de arbeidsmarkt.Het leenstelsel wordt afgeschaft en vervangen door een inkomensafhankelijke basisbeurs.

Gezondheidszorg

DENK ziet onze gezondheidszorg daarom niet alleen als een last op de begroting, maar óók als een maatschappelijke opbrengst. Zorgverzekeraars gaan een rol spelen in het financieren van een Nationaal Preventiefonds. Het eigen risico wordt afgeschaft. DENK wil aandacht voor discriminatie in de zorg, die zij er zelf bij lijkt te verzinnen. De lasterpraatjes over artsen die bij allochtone patiënten vlotter de stekker eruit zouden trekken missen tot nog toe in elk geval elke onderbouwing.

Natuur en klimaat

Er moet genoeg groen zijn en DENK wil daarom bijvoorbeeld stadslandbouw stimuleren. Er komt een wettelijke groen- en speeltuinnorm.  DENK maakt zich zorgen over de klimaatverandering. Alle kolen- en kerncentrales moeten dicht, tijdens de ommezwaai naar zonne- en windenergie vallen we terug op gas. Grootverbruik van energie wordt zwaarder belast en de tweetaktbrommer verdwijnt uit het straatbeeld. In 2050 is de Nederlandse energievoorziening 100% duurzaam.

De landbouw wordt tot kleinschaligheid gestimuleerd. Er komen meer beschermde natuurgebieden, 20% van ons Noordzeegebied incluis.

Normen en waarden

DENK keert zich tegen een “Westers superioriteitsdenken”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s