Verkiezingsprogramma 50Plus: 50PLUS PUNTEN

Er staat opvallend strijdbare taal in het verkiezingsprogramma van 50Plus. “Omdat ouderen het niet meer pikken!” bijvoorbeeld en “We pakken ze terug!”. 50Plus vindt dat ouderen de afgelopen jaren ongenadig hard gepakt zijn door de VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Geluk

Nee, ook bij 50Plus staat ‘geluk’ als op zichzelf staand gegeven niet in het verkiezingsprogramma.

Vrijheid

Met inachtneming van zorgvuldigheidscriteria en de strikte voorwaarde van verstrekking door een arts is 50PLUS voorstander van de introductie van een ‘laatste-wil-pil’. 50PLUS stelt dat euthanasie door een arts ook toegepast mag worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag (een voltooid leven).
Anoniem internetgebruik moet worden tegengegaan door invoering van een digitaal paspoort.
Er komt een kiesdrempel van 3% en de Eerste Kamer wordt afgeschaft. Het aantal leden van de Tweede Kamer wordt teruggebracht tot 100. Er komen bindende regionale en landelijke referenda. Ook de bevolking kan onder wettelijke voorwaarden een (bindend) referendum voorstellen.

Veiligheid en Recht

De politie moet weer onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken vallen. Er komen meer politiebureaus en wijkagenten. De capaciteit van de politie gaat omhoog, deels door het aantal BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) te verminderen.  Er komt meer geld voor verhoging van het oplossingspercentage van misdrijven. De reorganisatie van de Nationale Politie wordt (deels) ongedaan gemaakt door beslissingen weer decentraal te laten nemen.
Nederwietteelt wordt gelegaliseerd.

Gelijkheid

Leeftijd wordt als discriminatiegrond opgenomen in de Grondwet. Alle burgers tellen mee in Nederland. Van jong tot oud. We mogen trots zijn op een land dat vernieuwt, dat ondernemend is, dat zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen.
Het is oneerlijk dat waterschappen de afvalzuiveringsheffing voor tweepersoonshuishoudens in rekening brengen op basis van drie vervuilingseenheden.

Emancipatie

Ehm, niets specifiek (op de eerder genoemde punten over ouderen na).

Sociale zekerheid

De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar, maar als u de plannen van 50Plus doorberekent blijkt dat daar wel een lagere AOW-uitkering tegenover zal moeten staan. Wie 65 jaar wordt stopt met de premiebetaling en AOW-gerechtigden betalen geen mantelzorgboete. Er moet een stimuleringspakket komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen én te houden. Er wordt een coördinerend minister voor Ouderenzaken aangesteld, die met spoed werk moet maken van het verlagen van de AOW-leeftijd, het zekerstellen van het pensioen en het herstellen van de koopkracht van ouderen.
50Plus wil werkgevers ontlasten door het beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds.
Er komt een nieuw Ziekenfonds 2.0, waarbij zorgverzekeraars niet langer een rol spelen. Zorgverzekeraars bieden alleen nog aanvullende verzekeringen aan.
Bewoners van verpleeghuizen hebben recht op een menswaardiger bestaan met meer aandacht en meer activiteiten. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.

Onderwijs en cultuur

Alle leerlingen, in zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, krijgen minimaal vijf uren per week lessen sport, zwemmen en gymnastiek. De klassen worden kleiner. De ambachtsschool en de mavo worden in ere hersteld. Het sociaal leenstelsel wordt weer afgeschaft. 50PLUS is geen voorstander van het ‘passend onderwijs’. Gratis onderwijs voor ouderen moet een basisrecht worden.
50Plus vindt actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten goed voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. De overheid moet culturele innovatie steunen.

Gezondheidszorg

Er wordt direct gestopt met de bezuinigingen op ouderenzorg. Het eigen risico wordt afgeschaft

Natuur en klimaat

Er komt een minister van Innovatie en Duurzaamheid. 50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 en wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief. Vervoer moet zo onafhankelijk mogelijk worden van fossiele brandstoffen. Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval.
Alle Nationale Landschappen en natuurgebieden blijven behouden.  Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken.
Dierenleed wordt bestreden. De grootschalige veehouderij wordt beperkt en megastallen zijn ongewenst. Dierenmishandeling wordt zwaarder bestraft en 50PLUS is voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

Normen en waarden

Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om anderen te beschimpen en om te schelden. Elkaar aanspreken op fatsoen moet normaal zijn. De ik-samenleving vernietigt solidariteit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s