Verkiezingsprogramma D66: Kansen voor iedereen

Vandaag is D66 aan de beurt. Weer al een lijvig partijprogramma (PDF) met een uitgebreid voorwoord van lijsttrekker Alexander Pechtold.

Geluk

Meneer Pechtold merkt, volkomen terecht, op dat het goed gaat met Nederland: “Wij behoren tot de wereldtop van gelukkigste, gezondste en best opgeleide mensen op aarde.” Indeed, en dat waarderen we te weinig.

‘Geluk’ wordt door D66 gekoppeld aan werk: “Een van de belangrijkste redenen om nieuwe groei na te jagen is dat deze groei leidt tot werk. Werk dat de kans biedt tot ontplooiing, dat leidt tot zelfredzaamheid en dat bijdraagt aan geluk.”

Vrijheid

D66 staat pal voor de vrijheid van het individu. Mensen die hun leven voltooid vinden, hebben recht op een waardig levenseinde. Hulp bij zorgvuldige levensbeëindiging is niet langer strafbaar. Het verstrekken van een ‘laatstewilpil’ moet mogelijk worden, onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.

Als een vrouw ongewenst zwanger raakt beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar
zwangerschap wil voortzetten of niet. Als zij concluderen dat abortus of overtijdbehandeling gewenst is, dan wil D66 dat dit mogelijk is, zonder wettelijke bedenktijd, op basis van goede informatie en laagdrempeligheid. Dat betekent ook dat onder deze voorwaarden een abortuspil via de huisarts beschikbaar moet zijn.

Niemand hoeft zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Dat geldt voor Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven en voor mensen die naar Nederland komen.

Veiligheid en Recht 

Politie en justitie worden weer van elkaar gescheiden. Om criminaliteit terug te dringen moet de pakkans omhoog, daarom wil D66 investeren in effectievere opsporing en de ICT van de politie.

Voor homofobie, antisemitisme, moslimhaat, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen andersdenkenden en minderheden is geen plaats in onze samenleving.

Het produceren en aanbieden van softdrugs wordt gereguleerd, want dat bevordert de gezondheid en vermindert criminaliteit.

Op de lange termijn wil D66 naar een Europees leger, ingebed in een democratisch en sterk Europa met een sterke relatie met onze trans-Atlantische bondgenoten.

Gelijkheid

D66 wil dat organisaties als politie, defensie en publieke omroep en de pabo’s in hun toelatingsbeleid meer nadruk leggen op diversiteit. Etnisch profileren wordt tegengegaan en daarbij lijkt de partij voorstander te zijn van een zogeheten stopformulier. Een expliciet verbod op genderdiscriminatie wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

Goed onderwijs, nee toponderwijs, is een voorwaarde voor gelijke kansen voor iedereen. True that!

Emancipatie

Iedereen krijgt een kans. De positie van vrouwen wordt versterkt. Buitensluiting, discriminatie en kansenongelijkheid worden aangepakt, maar hoe D66 dat wil gaan doen blijft in het midden. In 2021 moet de minimale grens van 30% vrouwen op belangrijke maatschappelijke functies doorbroken zijn. In 2021 hebben alle jongeren het gevoel echte kansen te hebben en seksuele geaardheid speelt geen rol meer in iemands loopbaan.

D66 wil betaald ouderschapsverlof van twaalf weken voor vaders en meemoeders, omdat dit de arbeidsdeelname van vrouwen bevordert.

Sociale zekerheid

Werk is en blijft de belangrijkste weg naar ontplooiing en controle over het eigen leven en daarom belooft D66 de lasten te verlagen voor werkgevers en meer mensen aan werk te helpen.

De belasting wordt verlaagd voor mensen die werken en D66 gaat een einde maken aan tijdelijke contracten. Er komt één arbeidscontract voor onbepaalde tijd voor alle werknemers. Het ontslagrecht wordt versoepeld.

Mensen moeten kunnen kiezen hoe zij hun pensioen op wensen te bouwen en bij welk pensioenfonds. Ook komt er een keuzemogelijkheid voor een flexibele AOW-leeftijd.

Onderwijs en Cultuur

Cultuur en kunst zijn belangrijk, ook op school. D66 gaat zich haar maken voor toponderwijs, want onderwijs is de motor van groei en kansengelijkheid. Uitstekende lessen op basisscholen en meer aandacht voor sport, cultuur en  sociale en digitale vaardigheden en het onderwijs wordt “teruggeven aan de leraar”.

Kinderen vanaf 2 jaar krijgen toegang tot de kinderopvang, te beginnen met vier dagdelen in de week, ook als de ouders niet werken. Er komt een brede buurtschool waar kinderen tot aan hun twaalfde levensjaar onder de pannen zijn.

Er komen weer weer brede en meerjarige brugklassen.

Gezondheidszorg

De menselijke maat moet terug in de zorg en de zorg moet inventief, betaalbaar en kwalitatief beter worden. D66 wil investeren in eHealth.

Natuur en Klimaat

D66 omarmt het Klimaatakkoord van Parijs. Ze wil een aparte minister voor Klimaat en Energie. Nederland moet voorop (gaan) lopen met een schone en groene economie. Kolencentrales worden versneld (voor 2025) gesloten. Er komt een belastingverlaging voor mensen die zelf stroom opwekken of elektrisch rijden.

Vuile lucht in steden en rondom de intensieve veehouderij is reden tot zorg, gemeenten behouden de mogelijkheid milieuzones in te stellen. Natuur heeft een intrinsieke waarde en verdient investering en bescherming.

D66 wil een ‘natuurinclusieve’ landbouw: landbouw die in balans is met natuur en biodiversiteit. Veetransport over grotere afstanden wordt aan banden gelegd. De onverdoofde slacht (inclusief bij vissen) moet zo veel mogelijk worden beperkt en het doden van dieren met CO2 wordt verboden.

Normen en Waarden

Hier wordt niet nader op ingegaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s