Verkiezingsprogramma CDA: Keuzes voor een beter Nederland

O, hemel waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ook het verkiezingsprogramma van het CDA (PDF) is zo’n honderd pagina’s lang. Opnieuw moeten we door een lange introductie worstelen, waarin ons wordt uitgelegd wat de huidige staat van Nederland is en hoe dat zo gekomen is. 
Lieve dames en heren politici, de meesten van ons hebben een leuke dagbesteding en 28 verkiezingsprogramma’s te lezen. Heb een beetje meelij!

Geluk

Nee, ook in dit programma komt het woord ‘geluk’ zelfs niet eenmaal voor. 

Vrijheid

Racisme, discriminatie en anti-religieuze stromingen, zoals antisemitisme, en discriminatie tegen moslims en christenen zijn onder geen beding goed te praten en worden actief bestreden en zwaarder bestraft, aldus het CDA. Anti-religieuze stromingen? Daar is de Verlichting er ook een van. Mijn innerlijke atheïst maakt zich spontaan zorgen.  
Het CDA is geen voorstander van een verdere verruiming van de euthanasiewetgeving of een wetsvoorstel dat een recht op levensbeëindiging regelt. Er is geen recht op actieve levensbeëindiging.

Veiligheid en Recht

Het CDA neemt de gelegenheid te baat haar concurrent, de VVD, haar verantwoordelijkheid in te wrijven voor de huidige problemen bij de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht en de inlichtingendiensten. De tijdens de laatste kabinetsperiode genomen maatregelen waren ondoordacht, kortzichtig en onverantwoord.

De Nationale Politie is en blijft een goed idee, vindt het CDA, alleen zijn de huidige ministers er niet in geslaagd daar een succes van te maken. Het CDA wil investeren in de capaciteit en de kwaliteit van de recherche. 

Van legalisering van de (productie van) softdrugs wil de partij niets weten. 
Er moet meer werk gemaakt worden van de preventie van radicalisering, het voorkomen van uitreizen, de opsporing van mogelijke terroristen, de bewaking en beveiliging van de publieke
ruimte en het tegengaan van haatpredikers. Er moet een wettelijke mogelijkheid komen om antidemocratische organisaties en bewegingen te verbieden. 

Gelijkheid

Het CDA staat achter artikel 1 van de grondwet en is tegen elke vorm van discriminatie. Bij een grondwetswijziging zal het CDA een initiatief om seksuele gerichtheid en handicap hierin expliciet op te nemen steunen.

Emancipatie

Emancipatie is zo op het oog niet echt een dingetje, bij onze CDA. Een alineaatje over vrouwenorganisaties in het buitenland en dat is het wel. Gelukkig staat het CDA daar dan wel pal voor. Voorts zet de partij in op langer ouderschapsverlof voor moeders én vaders.

Sociale zekerheid

Voor het CDA is het gezin nog altijd de gedoodverfde hoeksteen van de samenleving en in het nieuwe kabinet zou dan ook een minister voor Familie en Gezin aangesteld moeten worden. Meer financiële armslag voor gezinnen. 
Nu wordt een eenverdiener veel zwaarder belast dan tweeverdieners of een alleenstaande ouder. Dat is onrechtvaardig en zeer ongewenst en daar gaat het CDA wat aan doen. 
Werkgevers moeten worden gestimuleerd meer mensen in (vaste) dienst te nemen en de verschillen tussen ZZP’ers en vaste krachten moeten worden verkleind. Er komt één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Het ontslagrecht wordt verruimd. 

Onderwijs en Cultuur

Het leenstelsel wordt teruggedraaid. Voor een brede vorming wil het CDA op alle onderwijsniveaus burgerschap, geschiedenis, filosofie, identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integraal onderdeel uit laten maken van het lespakket.
Ook willen ze toe naar een nieuwe maatschappelijke dienstplicht, bij Defensie, in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties. 
Het huidige kinderopvangstelsel moet op de schop en vervangen worden door een zogeheten ‘voorschool’. Peuterspeelzalen en kinderopvang worden daarin samengevoegd tot één voorschool,
met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen.

Gezondheidszorg

Er moet een mantelzorgvergoeding worden ingevoerd en mantelzorgers moeten meet te zeggen krijgen bij de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’. 
Goede ouderenzorg is voor ons een kwestie van beschaving, zo merkt het CDA terecht op, en goede zorg staat of valt met betrokken en voldoende personeel. Door meer ruimte en verantwoordelijkheid
te geven aan verpleegkundigen en artsen denkt het CDA te kunnen voorkomen dat de zorg teveel wordt bepaald door regels en geld.
Het CDA wil het eigen risico behouden, maar wel verlagen. 

Natuur en Klimaat

Het CDA zou graag een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid oprichten. Alle gebouwen zijn in 2035 CO2-neutraal. Duurzame landbouw, veeteelt en visserij dienen gestimuleerd te worden en Europa moet zelfvoorzienend worden voor wat betreft basisvoedsel. 

Normen en Waarden

In het geval van het CDA hebben we het dan vooral over christelijke waarden. Zo is de zondagsrust een heet hangijzer en mag de Zondagswet niet afgeschaft worden. Gemeenten moeten dus de bevoegdheid houden om de zondagsrust te bewaren. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s