Verkiezingsprogramma SP: Pak de macht!

Het volgende winkeltje dat ik aandoe is dat van de SP. Haar verkiezingsprogramma (PDF) is er weer een van het vele leeswerk. Het obligate geschiedenislesje is er, in dit geval, een van persoonlijke aard en dat spreekt me wel aan. De SP koos voor drie kernwoorden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Geluk

Meneer Roemer heeft over ‘geluk’ nagedacht en stelt dat mensen gelukkiger zijn in een land waar de verschillen kleiner zijn. Daar blijft het bij, maar (met de vorige drie programma’s in gedachten) het is in elk geval iets. 

Vrijheid

De SP wil een correctief referendum invoeren, zodat de bevolking ook tussen de verkiezingen door de gekozen vertegenwoordigers kan corrigeren. 
We blijven de baas over onze eigen data, niemand mag onze gegevens uitwisselen zonder onze toestemming en zonder daar open en transparant over te zijn.

Veiligheid en Recht

De SP herkent en erkent de waarde van wijkagenten en wil er agenten bij. Ze wil inzetten op diversiteit doorheen de gehele politieorganisatie. 
Er komt een Veiligheidswet, waarin wordt geregeld wanneer respectievelijk overheden, bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn wanneer zij de veiligheid, het milieu of de gezondheid van mensen in gevaar brengen. 
Terugkerende Syriëgangers worden na een rechterlijke toets onderworpen aan een ‘deradicaliseringstraject’.
De teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd.
Gedetineerden gaan in gevangenissen aan het werk. Het geld dat daarmee wordt verdiend, gaat deels verplicht als tegemoetkoming naar de slachtoffers.

Gelijkheid

De SP gelooft in de louterende werking van naming and shaming; ze wil bedrijven die discrimineren benoemen en veroordelen. Loondiscriminatie of discriminatie op andere gronden is onacceptabel. 
In artikel 1 van de Grondwet wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele geaardheid, leeftijd en handicap niet is toegestaan. 

Emancipatie

Er komt een integraal programma tegen seksisme en huwelijksdwang, tegen gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld en vóór de zelfbeschikking van vrouwen. Yay!

Sociale zekerheid

Als het aan de SP ligt, dan komt er een Investeringsplan voor Nederland. Het minimumloon, de AOW-uitkering en het sociaal minimum worden met 10% verhoogd. 
De AOW-leeftijd moet weer naar 65 jaar. Pensioenfondsen worden niet langer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen.
Er komt een nationale volksbank, waar niet gedaan wordt aan bonussen en woekerwinsten, en er komt een nationale investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf.  Multinationals gaan ‘gewoon’ belasting betalen en er komt een extra belasting voor miljonairs.
De huren moeten omlaag. 

Onderwijs en Cultuur

Schoolklassen worden kleiner en de studiebeurs blijft bestaan. Personeel, studenten en ouders krijgen meer zeggenschap en instemmingsrecht op de begroting. 
In het Voortgezet Onderwijs komt meer aandacht voor filosofie en geschiedenis, religie en levensbeschouwing, waarbij leerlingen kritisch leren nadenken over hun eigen achtergronden en leren omgaan met andersdenkenden. 
De SP is voornemens artikel 23 van de Grondwet te moderniseren: Scholen mogen niet langer leerlingen weigeren, omdat deze niet bij de grondslag van de school zouden passen. Schoolzwemmen en cultuureducatie horen erbij!
Kinderopvang wordt gratis en beschikbaar in vier dagdelen. 
De SP gaat investeren in kunst en cultuur, want die zijn een verrijking voor ieder mens. Er moet een Nationaal Historisch Museum komen.

Gezondheidszorg

De SP vraagt onze steun om een Nationaal Zorgfonds in te voeren. Daarmee worden alle huidige zorgverzekeraars in een klap overbodig. Het eigen risico wordt afgeschaft en er moet voldoende zorgpersoneel komen. De ambulancezorg wordt een publieke dienst.

Natuur en Klimaat

Dierenmishandeling wordt aangepakt en harder bestraft. Dierenbeulen krijgen een verbod om dieren te houden. Da’s mooi! 
Er komt een einde aan de bio-industrie. Er mogen geen megastallen meer bij komen en de brandveiligheid van stallen moet verbeterd. Dieren worden preventief ingeënt tegen gevaarlijke ziekten, waaronder mond- en klauwzeer.
De diverse klimaatdoelen en het Klimaatakkoord van Parijs staan hoog op de SP-agenda, waarbij ingezet wordt op het winnen van windenergie. Kolencentrales gaan over uiterlijk 10 jaar dicht, het gasgebruik wordt versneld afgebouwd en schaliegas, daar gaan we helemaal niet aan beginnen. Het belastingvoordeel voor energiegrootverbruikers in de industrie wordt fors verlaagd.

Normen en Waarden

Hier gaat de SP niet specifiek op in. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s