Het Vrije Woord

Het vrije woord, daar hebben we het de laatste week maar druk mee. Het Openbaar Ministerie is het nog het drukst mee van al.

We zijn de afgelopen tijd verdeeld geweest over het toelaten van ‘haatpredikers’ en wie wel of niet voor die titel in aanmerking komt. Zo mocht imam Adel al-Kalbani, die vindt dat “joden en christenen van het Arabisch schiereiland verdreven moeten worden”, uiteindelijk vanwege te veel ophef niet in Groningen spreken, maar wel in Amsterdam. Daarbij heeft hij overigens “niets onwettigs gezegd of gedaan”. Ook over de Saoedische geestelijke Aaidh al-Qarni en zijn (uiteindelijk afgeblazen) komst naar Eindhoven was heel wat te doen. Deze man moet gezegd hebben dat de “koppen en kelen van afvalligen van de islam doorgesneden moeten worden” en dat “Joden en hun helpers vernietigd moeten worden”. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vindt dat de man ten onrechte ‘haatprediker’ genoemd wordt en vindt hem juist vooruitstrevend en anti-terrorisme.

Gisteren nam het Openbaar Ministerie Noord-Nederland het initiatief om de spreekkoren over joden van spelers en supporters van FC Groningen tijdens de huldiging te onderzoeken. Vandaag besloot datzelfde OM dat die spreekkoren geen strafbaar feit opleveren. Het spul zong uit volle borst dat “En wie niet springt die is een jood”. Onfris, maar niet strafbaar – aldus het OM Noord-Nederland.

Het Openbaar Ministerie gaat activist Abulkasim Al-Jaberi wél vervolgen, wegens majesteitsschennis. Meneer Al-Jaberi was een van de sprekers tijdens een manifestatie tegen de omstreden Zwarte Piet, op 16 november vorig jaar op het Amsterdamse Beursplein. “Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis” debiteerde meneer Al-Jaberi en hij werd prompt gearresteerd. Hetgeen niet zo’n verrassing is al menigeen zou willen doen voorkomen, belediging van de koning staat gewoon in ons Wetboek van Strafrecht als zijnde een strafbare gedraging en wie de gedraging pleegt kan ook verwachten dat het OM en uiteindelijk de rechter die zullen toetsen aan de geldende wetgeving en jurisprudentie. Het OM was in eerste instantie dan ook van zins de activist op 27 mei voor de rechter te brengen, maar is na protesten en een sepotverzoek van de advocaat van meneer Al-Jaberi intern verdeeld over de zaak. Moest ik er geld op inzetten dan vermoed ik dat het OM deze keutel wel weer intrekt, maar daar kom ik zo nog op terug.

Rapper Appa werd ook op de vingers getikt, zij het niet door het OM maar door het MDI, over zijn berichten van 3 mei op Twitter. Meneer Appa maakte zich een beetje druk over het optreden van Hans Teeuwen tijden het Festival van het Vrije Woord. Dat vind ik overigens aandoenlijk hoor, enfants terrible die elkaar de maat nemen.

Hans Teeuwen kwam tijdens het Festival van het Vrije Woord op in een oranje overall, van het soort dat we vaker gezien hebben bij gevangenen van IS. Op geheel eigen wijze bereed hij de stokpaardjes Vrije Meningsuiting, Islam, Koningshuis en Zwarte Piet. Met een Hitler-masker op vertelde de cabaretier hoe hij Hava Nagila zou zingen terwijl hij danste rond het lijk van Kurt Waldheim. Tenminste, als dat de ‘KW’ was, die bij het Festival was uitgenodigd. Hij had daarnaast het ‘verboden’ Mein Kampf meegenomen: “Je leest zes bladzijdes en je hebt gelijk zin om joden te vergassen. De kracht van literatuur! Het is echt niet te geloven! Heel goed dat dat achter slot en grendel ligt”. De ironie droop er vanaf, maar was kennelijk niet aan iedereen besteed.

Enfin, meneer Appa nam er aanstoot aan, haalde meneer Teeuwens tekst “Je leest zes bladzijdes en je hebt gelijk zin om joden te vergassen” uit de context van het optreden en sprak er schande van. Niet alleen dat: Hij bevroedde hypocrisie bij wie ‘we’ wel of niet het Vrije Woord gunnen. Dus zette hij een val en riposteerde met “De Holocoast is een Leugen. #HetVrijeWoord”. Want “Hans Teeuwen mag geintjes maken over joden onder t mom van t #vrijewoord dan mag ik dat ook! We gaan vol gas”.

Het MDI tuinde met gestrekt been in de ‘hypocrisieval’ en natuurlijk viel het halve Internet over de rapper heen, waarbij ook de tweet van de rapper uit de context waarin hij bedoeld was werd gehaald. Dat basht veel lekkerder. In die zin blijft het waar dat wie een kuil voor een ander graaft er zelf in valt.

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting is in Nederland niet absoluut en is dat ook nooit geweest, maar ze wordt begrensd door eenieders “verantwoordelijkheid volgens de wet”. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het allerminst.

Want die wet nu, die stelt dat opruien, aanzetten tot haat, bedreiging, belediging, belediging van groepen mensen, aanzetten tot geweld, laster en smaad niet mogen. Daar liggen dus de strafrechtelijke grenzen van de vrijheid van meningsuiting, zou u zeggen. Ons rechtssysteem telt echter ook nog een aantal “Get out of Jail Free Cards”.

Opzet en context

De context waarbinnen een uitlating gedaan wordt telt namelijk ook nog mee, net als de intentie van de spreker. Dat is deels subjectief en dus is dat ook meteen waar de haarkloverij begint. Ik mag zeggen en vinden wat ik wil, ook als u dat onwelgevallig is, maar ik mag niet discrimineren, lasteren of smaden. Het onderscheid daartussen ligt hem in de intentie waarmee ik spreek, niet toevallig gaat het in zulke gevallen bijna altijd om zogeheten opzetdelicten, en ik moet dus wel de bedoeling gehad hebben u te beledigen of te smaden.

De intentie waarmee ik gebruik maak van mijn vrijheden telt dus ook. Ik ben vrij me uit te laten over uw allerheiligste huisjes, ook wanneer gaat over hete hangijzers als de zondagsrust, abortus, euthanasie, kinderbesnijdenis of de onverdoofde slacht, maar ik mag u daarbij niet opzettelijk beledigen. Dat u aanstoot neemt aan mijn opinies is uw probleem, wanneer ik u opzettelijk beledig dan is dat mijn probleem. Het al dan niet aanwezig zijn van de opzet te beledigen is het verschil tussen een mening en een belediging in een notendop.

Maatschappelijk debat

Wanneer iemand uitlatingen doet die in principe onder het strafrecht vallen, maar hij hij die uitlatingen doet om een maatschappelijk probleem aan te kaarten, is hij in beginsel niet strafbaar. Een piepjonge journaliste van Spunk! probeerde dat jaren geleden eens uit. De laatste veroordeling wegens majesteitsschennis stamt uit 2007, toen in de zomer van dat jaar een meneer Regillio A. “De koningin van Nederland is een hoer” riep en daarnaast een politieagent beledigde. Meneer A. werd veroordeeld vanwege de majesteitsschennis en de belediging van een politieambtenaar in functie. De boete bedroeg vierhonderd euronen.

De journaliste van Spunk! vond daar het hare van en besloot de veroordeling vanwege majesteitsschennis aan de kaak te stellen. Dat deed zij door zo’n zelfde tekst op een t-shirt te schrijven en met dat t-shirt aan op de Dam te gaan staan. Op een tweede T-shirt schreef ze “Alle moslims zijn geitenneukers” en ze vroeg voor haar reportage voorbijgangers welke van de twee teksten zij kwetsender vonden. Ze werd aangehouden, maar werd niet vervolgd vanwege haar intentie het publieke debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting aan te zwengelen.

Ik vermoed dat het met het “Fuck de koning” van activist Abulkasim Al-Jaberi hetzelfde zal gaan. Ook hij riep zijn leus niet zo zeer om te beledigen maar in het kader van zijn activisme tegen Zwarte Piet.

Die afweging pakt overigens niet altijd zo positief uit. Misschien kunt u zich de onverkwikkelijke affaire Gregorius Nekschot nog herinneren?  Deze cartoonist (witte man alert!) bekritiseerde de islam en links Nederland met zijn tekeningen. Op grove wijze, dat moet ik daar wel bij zeggen. Hij werd op 13 mei 2008 aangehouden op grond van een aangifte die in 2005 tegen hem was gedaan door de Nederlandse imam Abdul-Jabbar van de Ven. Op 21 september 2010 besloot het Openbaar Ministerie de cartoonist niet te vervolgen, alhoewel het de cartoons wel strafbaar achtte. Anderhalve dag in voorlopige hechtenis was wel afdoende voor jarenoude tekeningen, zo vond men.

De ironie wil dat dezelfde imam Abdul-Jabbar van de Ven, die de drijvende kracht was achter de aangiften tegen cartoonist Gregorius Nekschot, op zijn beurt wel meende Geert Wilders een dodelijke ziekte toe te kunnen wensen en verheugd reageerde op de dood van Theo van Gogh, wiens ideeën hem niet aanstonden. Dat is iets dat ik wel heel vaak opmerk in discussies over het vrije woord; juist degenen die graag uitdelen hebben moeite met op hun beurt incasseren. Datzelfde geldt ook de heer Wilders, die de koran met Mein Kampf vergeleek, maar zelf met civiele zaken dreigt wanneer mensen hem op zijn beurt met Aldof Hitler vergelijken.

Vrijheid van religie

Foto: Brandon Robbins (Getty Images)

Het wordt echter nog veel ingewikkelder. Het begint een beetje op Animal Farm te lijken, maar het is in Nederland daarnaast zo dat some animals are more equal than others.

Artikel 6 van onze Grondwet bijvoorbeeld, levert voor gelovigen een verruiming op van de evenzeer grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Neem nu het Vrouwenstandpunt van de SGP. Of het proces (LJN AE1154, hoger beroep AF0667) tegen imam Khalil El Moumni. Dat maakte al duidelijk dat een gelovige wegkomt met beledigingen, waar een ongelovige voor veroordeeld zou worden, simpelweg door die te doen met een hand op een heilig boek. Imam El-Moumni zei op televisie dat “als de ziekte van de homoseksualiteit zich verspreidt, iedereen besmet kan raken. Daar zijn wij bang voor. Wie maken nog kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook?” Die uitlatingen zijn, aldus de rechter, op zich zelf genomen zodanig kwetsend voor personen met een homoseksuele gerichtheid dat die uitlatingen binnen het bereik van artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht vallen. Omdat de man met die uitlatingen van zijn godsdienstige overtuiging kond deed werd hij echter vrijgesproken, want dan mag ‘t.

Daar heeft tot aan 1 februari 2014 het verbod op smadelijke godslastering tegenover gestaan, waarmee de gelovige medemens ook nog eens op meer bescherming door de wet mocht rekenen dan de niet-gelovige. Met het uit het Wetboek van Strafrecht schrappen daarvan kwam er gelukkig een einde aan die rechtsongelijkheid.

Overigens zie ik ook hier diezelfde trend van mensen die niet willen incasseren terwijl ze zelf wel uitdelen. In diverse ‘heilige’ geschriften staat heel wat aan onverkwikkelijke zaken over geweld, moordpartijen, verkrachting, slavernij, incest, roof, steniging, onderdrukking, gruwelijke straffen en volkomen zotte verboden. Niet zelden zijn ze kwetsend, beledigend of ronduit gevaarlijk waar het om ongelovigen gaat, om afvalligen, vrouwen en homoseksuelen bijvoorbeeld. Zouden die teksten op hun eigen merites beoordeeld worden, buiten de vrijheid van religie, dan zou een aanzienlijk aantal ervan zonder meer strafbare feiten opleveren.

Een absoluut Vrij Woord

Misschien moest ook die vrijheid van meningsuiting in Nederland maar absoluut worden, al was het maar om van het verongelijkt gezeur af te zijn. Ik ben het Nationaal Calimerocomplex beu en ik denk niet dat het afdwingen van enig fatsoen in het debat direct een taak voor de politie, het Openbaar Ministerie of de rechter is. Die hebben vast wel wat beters te doen.

Daarnaast, ik zou u geen strobreed in de weg willen leggen om te zeggen wat u werkelijk denkt, zo ik dat al kon. Al vind ik het vreselijk om te horen. Ik heb juist graag dat u uw mening maar gewoon uitspreekt, ook de meest onverkwikkelijke, want dan weet ik wat ik aan u heb. Van mij zou u de Holocaust mogen ontkennen wat u wilt, ook al is het de best gedocumenteerde misdaad tegen de mensheid. Iedereen heeft, ook weer wat mij betreft, volkomen het recht zich onsterfelijk belachelijk te maken. Toch?

8 gedachtes over “Het Vrije Woord

 1. Vrijheid om vuil te spuien?
  Hoe vaak luisteren ze naar hun eigen onzinnige geschreeuw?
  Schreeuwen om te schreeuwen is nog geen vrijheid van meningsuiting.
  Ik weet niet waar de familie van die knul zijn roots had, voor het in Nederland neerstreek.
  Maar daar denk ik niet dat hij weg komt met zijn activisme.
  En dat zal hij ook wel (moeten/zullen) weten.
  Dat is ook vrijheid die hij voor lief neemt.

  Like

 2. Hand in hand over straat lopen, dat moet gewoon kunnen,ongeacht.
  Dat geeft kracht, toch?
  Vertrouwen, enzo?
  Of diegene nu slecht ziet, of hulp nodig hebt, familie is, of het gezellig is om hand in hand samen verder te gaan onderweg.
  Een hand geven is een teken van gelijkheid en respect.
  Je hoeft je niet direct verplicht te voelen om te zoenen of seksueel contact erbij te fantaseren.
  http://s4.firstpost.in/wp-content/uploads/2011/11/BrezhnevkissingErichHonecker_AFP.jpg

  Like

 3. Ik voel me wel een trol..
  Of bijna een stalker.
  Tv blik.tussendoor.
  De Harry Potter films waren ook teleurstellend., eigenlijk.
  Zweinstein is een onveilige plek voor minderjarige kind(soldaten) eren.
  En eigenlijk… speelde 'die ouwe' bewust met het leven van zijn uitverkoren pupillen.
  Dat hoe vervelend en vernederend familie Harry aandeed,,ze beschermden hem wel.
  Gooiden hem niet op straat,hebben zijn toverstok niet gebroken, of uil/Harry verhongerd en liepen zeker gevaar met de huisvesting van Uitverkoren neef.
  Het was die ouwe die Harry als kanonnenvlees nodig had.
  Wat jij?

  Like

 4. Ik ben niet voor een vrijheid te krenken á la Ayaan Hirsi Magan, dat zeker niet. Het verschil tussen een belediging en een mening is me duidelijk. Ik mis echter eenduidigheid in wat juridisch wel en niet mag: Als die spreekkoren en het religieus beledigend gezwatel over vrouwen en homoseksuelen geen strafbaar feit opleveren en het “Fuck de koning” van een activist wel, dan denk ik dat de juridische haarkloverij contraproductief is.

  Gelijke monniken, gelijke kappen.

  Like

 5. Tuurlijk ontken ik het bestaan niet van groepsdruk en individuele overtuiging.
  Je hoeft niet iedereen een hand te geven.
  Er zijn zeker gronden om dat te mogen weigeren.
  Vanwege twijfels handenwasprotocol na wc bezoek vind ik al beter te verdedigen, dan vanwege seksuele verwachtingen toespelingen standaard religie.
  Democratie is toch ook elkaar recht in de ogen, kunnen, durven en vooral dat? blijven, aanzien?

  Like

 6. Maar goed.. heb de boeken ook niet gelezen.
  Maar jemig..
  Geen school om je kinderen vrijwillig in te schrijven.
  Die 'ouders en zeker die 'ouwe en zijn leraren' waren 'afwezig en onbereikbaar' en beschikten over slechte communicatie etc..
  Het blijft een schande.
  Wat jij?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s