Internationale Vrouwendag 2015

Mijn Flickr, Artsy Lady

Internationale Vrouwendag staat dit jaar in het teken van economische zelfstandigheid. Dat is meteen een mooie gelegenheid om Nederland op dit vlak de maat eens te nemen. Hoe staat het met Nederlandse vrouwen en hun economische zelfstandigheid?

Slechts om en nabij de helft van de Nederlandse vrouwen is economisch zelfstandig, tegenover 73% van de mannen. Nam in 1986 nog 44% van de vrouwen deel aan de arbeidsmarkt, in 2012 was dat 72%. De arbeidsdeelname van mannen (85%) bleef in deze periode vrijwel constant.

Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds 17,6 (CBS, 2012) procent minder dan hun mannelijke evenknieën.

Dat verschil wordt wel kleiner, maar dat gaat zo langzaam dat we nog een jaar of zeventig nodig zullen hebben om die loonkloof te dichten – zouden we dit tempo aanhouden.

Oorzaken van de loonkloof

De oorzaken daarvoor zijn divers, op het eerste oog dan. Vrouwen beginnen hun carrière al op achterstand en maken gedurende hun loopbaan keuzes die financieel gezien minder lonend zijn; ze werken vaker part-time, kiezen vaker voor een kleiner bedrijf als werkgever en voor beroepen en sectoren waarin de lonen relatief lager liggen, zoals de zorg of het onderwijs.

Part-time werken heeft verregaande gevolgen, want wie minder uren maakt doet minder ervaring op en komt minder vaak in aanmerking voor een leidinggevende functie. Van alle werkende vrouwen heeft slechts 4% een managementfunctie, tegenover 9% van de mannen. Dit verschil hangt volgens het CBS samen met het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben. Maar de kleine groep moeders die fulltime werkt is juist relatief vaak manager, bijna net zo vaak als vaders.

Nederlandse vrouwen besteden veel meer tijd aan het huishouden en de zorg voor
kinderen en veel minder tijd aan betaald werk dan mannen. Vrouwen nemen een onevenredig groot aandeel zorg op zich. Ze zijn oververtegenwoordigd in de zorg voor kinderen, onder mantelzorgers en vrijwilligers. Met de opkomst van de ‘participatiesamenleving’ wordt er allengs een nog groter beroep op hen gedaan. Het aantal werkenden dat naast hun werk mantelzorg verleent stijgt. Zorgverplichtingen zijn de voornaamste reden om in deeltijd te werken (SCP, Aanbod van Arbeid 2014). Van de werkende vrouwen geeft 59% aan om die reden een deeltijdbaan te hebben, tegen over 28% van de mannen.

Het vreemdst van dat al is dat die onbetaalde zorg zo ondergewaardeerd wordt. Mensen die zorgen, mantelzorgen en vrijwilligerswerk doen leveren echter evengoed een belangrijke bijdrage aan onze maatschappij. Economisch nut kan en mag niet de enige maatstaf zijn.

Kinderen zijn hinderen

Het al dan niet hebben van kinderen is voor vrouwen een bepalende factor voor wat betreft arbeidsparticipatie, carrière en economische zelfstandigheid. Jonge vrouwen met een partner en zonder kinderen lopen voorop wat economische zelfstandigheid betreft. Van hen is bijna 70% economisch zelfstandig en zij gaan dus bijna gelijk op met mannen (73%).

Alleenstaande moeders met een kind in de peuterleeftijd ‘scoren’ het laagst met 40%. Zij lopen ook het meeste risico op armoede.

Van de mannen zijn gehuwde vaders met minderjarige kinderen juist het vaakst economisch zelfstandig (bijna 90%).

Struikelblok daarbij is het hopeloos ouderwetse idee dat de verantwoordelijkheid voor het huishouden en de zorg vooral bij vrouwen ligt en de man de gedoodverfde kostwinner is. De vanzelfsprekendheid waarmee vrouwen zich nog altijd laten opzadelen met primaire zorgtaken is daarbij net zo funest als het verwachtingspatroon waarmee zij zich door dat achtergebleven stereotype rolpatroon geconfronteerd zien.

Idem dito voor de structurele onderwaardering van mannen waar het gaat om hun kwaliteiten als ouder en opvoeder. In mijn omgeving wordt soms nog wat lacherig gedaan over het fenomeen ‘papadag’, terwijl het de gewoonste zaak van de wereld zou moeten zijn.

Ruim een vijfde van de vrouwen en 42% van de mannen vindt een vrouw nog altijd geschikter om kinderen op te voeden dan een man (Emancipatiemonitor 2014). Ook onze overheid zit vastgeroest in ouderwetse ideeën over ouderschap. De partner die niet baarde krijgt twee dagen kraamverlof en drie hele dagen ouderschapsverlof. Die regeling nodigt al te veel uit traditionele rolpatronen te volgen.

Het ‘onverklaarbaar’ loonverschil 

Er is echter meer aan de hand. In 2012 verdienden vrouwen gemiddeld ruim 80% van het bruto-uurloon van mannen. Rekening houdend met alle hierboven beschreven verschillen blijft er bij de overheid een verschil over van 4% en in het bedrijfsleven een verschil van 8%.

Al met al is er dus ook in ons prachtig welvarend Nederland, waar gelijke rechten en het recht op een gelijke behandeling in gelijke gevallen in onze wetgeving verankerd liggen, nog altijd werk aan de winkel. Emancipatie is nooit af.

En natuurlijk hebben we het hier hartstikke goed, vrouwen incluis. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: Elders hebben maar zeer weinig mensen het beter en velen hebben het slechter.

Waarom emancipatie en feminisme niet af zijn

Op deez’ aardkloot is het voor vrouwen vaak kommer en kwel. Mondiaal gezien komen vrouwen er nog veel bekaaider af; we mogen dan de helft van de wereldbevolking uitmaken, we doen tweederde van al het werk en dat tegen een bijzonder karig salaris; vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen. Weing verwonderlijk is dan ook driekwart van de armen op deez’ aardkloot vrouw.

En dat is het ergste nog niet. Bij lange na niet. Gendergerelateerd geweld is een wereldwijd een enorm issue. 

Wereldwijd wordt één op de vijf vrouwen in haar leven slachtoffer van verkrachting of poging daartoe.

Mondiaal wordt 35% van de vrouwen slachtoffer van seksueel geweld en 30% van huiselijk geweld.

Van de gevallen van seksueel geweld is 50% gericht op meisjes jonger dan 16 jaar.

Naar schatting zullen 20.000 vrouwen het aankomend jaar uit eerwraak worden omgebracht.

Elke dag ondergaan zo’n zesduizend jonge meisjes de volstrekt barbaarse meisjesbesnijdenis. Meer dan 130 miljoen vrouwen leven met de gevolgen van genitale verminking.

Alleen dit jaar al zullen zo’n 15 miljoen jonge meisjes als kindbruid een huwelijksbootje in worden gedwongen. Soms zelfs al op leeftijden van acht of negen jaar.

Van de ongeveer 1,2 miljoen kinderen die dit jaar als slaaf verhandeld zullen worden zal 80% een meisje zijn.

Er is nog zo’n lange weg te gaan en die begint met gelijkheid, gelijkwaardigheid en emancipatie.Pas a pas, se va luènh. Stapje voor stapje, maar zo komen we er ook.

2 gedachtes over “Internationale Vrouwendag 2015

 1. Zolang het niet achteruit is..
  Iran is naar mijn mening toch wel achteruitgegaan.
  Besnijden (vooral van vrouwen) is in mijn mening nogal een inbreuk.
  En ook beledigend naar de schepper om zijn creatie 'aan te passen'
  De eer van de familie.ligt niet tussen de benen van de dochter.
  En als er een vrouw wordt verkracht..dan nog ook in NL geef je haar de schuld dat jij je lust niet kan beheersen.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/20497481/__Advocaat_haalt_Joanne_door_het_slijk__.html
  Hij was zgn bekeerd, getrouwd met Nl vrouw, geaccepteerd, geen permanente verblijfsvergunning gekregen in Noorwegen, Duitsland en Nederland.
  http://www.npo.nl/t-zal-je-maar-gebeuren/17-11-2009/EO_101155834
  Een paar weken voor ze gevonden werd, werd er in Duitsland 25 km verder op ook een vrouw onherkenbaar aangetroffen.
  Gezichtsverlies…letterlijk in pulp geslagen door familie (dat hier al 15 jaar woonde) gevonden door een boer met hond, op een landweg.
  https://www.youtube.com/watch?v=k_7c9mgBm9w
  Er is in Europa eigenlijk ook erg veel ellende.
  'gelukkig' zijn beide daders dan wel relatief vrij zwaar gestraft.

  Like

 2. Besnijden van mannen is net zo ziek. Het zijn zieke mensen die zich op deze manier bezig houden met religie.
  Dus hier zat je al die tijd FeeX. 😉
  Was niet meer leuk bij Swap hè.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s