Bart van U. een reconstructie

Hindsight is 20/20. Achteraf heb ik makkelijk praten en ik ben afhankelijk van de media voor mijn informatievoorziening. Het is echter verbazingwekkend wat ik nu over de man, die op 10 januari dit jaar zijn eigen zus gedood moet hebben en verantwoordelijk lijkt te zijn voor de moord op D66-coryfee Els Borst, kan achterhalen. De man moet erg in de war geweest zijn en dan vraag ik me toch af: Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Bart van U. heet hij. Zijn hele achternaam weet ik ook, maar aangezien hij nog slechts verdachte is hanteer ik de ‘beleefdheid’ die niet te vermelden. Zo werkt dat in de rechtstaat Nederland: Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Die onschuldpresumptie is een van de pijlers waarop onze rechtstaat rust.

Van U. is opgegroeid in de omgeving van Amersfoort in een groot gezin met zes kinderen. Het gezin van U. moet nogal van de gereformeerde kerk geweest zijn en ook Bart van U. zou een actieve rol in de kerk gespeeld hebben. Op gegeven moment vertrekt hij naar Rotterdam, om daar te gaan werken. Hij is zeeman, zowel op de binnen- als de buitenvaart.

Angsten na 9/11

De aanslag op de Twin Towers is een keerpunt in zijn leven en angst voor moslimextremisten lijkt het leven van Bart van U. te gaan beheersen. Hij vraagt zelfs een wapenvergunning aan en krijgt die. Hij verzamelt wapens en zijn paranoia neemt allengs toe. Hij loopt daarnaast kennelijk ook in zeven sloten tegelijk en hij komt als ‘verward’ te boek te staan. In 2009 trekt men dus gevoeglijk zijn wapenvergunning in omdat er twijfels rijzen over zijn geestelijke gesteldheid.

Twee jaar later tipt iemand anoniem de politie over Bart van U. Hij zou een wapenverzameling in huis hebben en de politie valt de woning dus binnen. Inderdaad treft zij daar een behoorlijke collectie wapentuig aan. Bart van U. wordt aangehouden, niet in de woning maar elders zo begrijp ik, en hij blijkt gewapend te zijn met twee messen en een doorgeladen vuurwapen. Niet alleen dat, hij draagt ook een veiligheidsvest.

Verboden wapenbezit

Voor het verboden wapenbezit moet Bart van U. zich bij de rechter verantwoorden en spreekt daar zijn angst voor moslimextremisten uit en vertelt daarbij dat hij denkt een van hun doelwitten te zijn. Hij moet zich wel bewapenen, want hij moet zichzelf tegen hen beschermen. De rechter legt hem zes maanden gevangenisstraf op, die hij reeds in voorarrest uitgezeten heeft, en verplicht hem zich te laten behandelen voor zijn angsten. Dat laatste weigert Van U. echter categorisch.

“Meneer wil niet worden behandeld, dus dan kan het niet’.”

Zorgmijder en gevaarzetting

En daar zit volgens mij meteen het grootste probleem in deze zaak. Wanneer een zogeheten zorgmijder niet wil, dan is er niet of nauwelijks grond om hem te dwingen. Zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk ontbreken daar de middelen toe. De veroordeling voor wapenbezit alleen is geen grond voor het opleggen van tbs. De Wet bijzondere opneming psychiatrisch ziekenhuis (Bopz) voorziet alleen in verplichte psychiatrische hulp wanneer er sprake is van iemand die een direct gevaar voor zichzelf of anderen vormt en dan alleen nog wanneer er geen andere manier dan een verplichte opname is om dit gevaar af te wenden.

“Onvrijwillige behandeling mag alleen worden toegepast als iemand door zijn psychische stoornis een gevaar vormt voor zichzelf of anderen ín de instelling en dit gevaar alleen door die behandeling kan worden afgewend. In de GGZ is onvrijwillige behandeling ook toegestaan als zonder deze behandeling het gevaar dat wordt veroorzaakt door de geestesstoornis niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen. Dit laatste geldt dus ook voor gevaar dat iemand buiten de instelling vormt.”

Er volgt dus een hoger beroep, waarbij de rechtbank de verplichting tot het zich laten behandelen laat vallen, en ze legt hem in plaats daarvan een gevangenisstraf van drie jaar op. Het is de dames en rechters duidelijk dat Bart van U. het nodige mankeert in zijn bovenkamer. Niet alleen vindt men hem een gevaar voor de samenleving, men heeft hem ook graag zo lang mogelijk van straat en dat niet in het minst omdat Bart van U. behandeling weigert.

Cassatie in vrijheid afwachten

De rechtbank gebiedt zijn gevangenneming, maar omdat Van U. op dat moment in het buitenland op een schip aan het werk is lukt dat niet. Eenmaal terug in Nederland gaat Van U. in cassatie, die hij in vrijheid mocht afwachten. Dat vind ik wonderlijk, want zowel de reclassering, de rechter en GGZ-deskundigen menen dat dit onverstandig is.

De advocaat-generaal besloot echter, in al zijn wijsheid, dat Van U. de cassatie in vrijheid mocht afwachten. Dit omdat volgens hem “de eisen en de vonnissen bij de rechtbank en het hof zeer verschillend waren”.

De Hoge Raad verwees de zaak terug naar het hof, die de zaak in februari opnieuw zal behandelen, en daarmee viel Van U. opnieuw tussen wal en schip. Simpelweg omdat het vonnis niet definitief is.

Daarnaast wordt verzuimd DNA af te nemen van Van U.

Terug naar huis 

Hij betrekt een kamer in de woning van zijn zus Loïs, op de Oudedijk in Rotterdam. Er worden meer kamers verhuurd, het Algemeen Dagblad heeft inmiddels zelf een van zijn voormalige medehuurders geïnterviewd. Zij schetst een beeld van een buitengewoon zonderlinge man, die een teruggetrokken bestaan leidt. Hij is werkeloos, lijdt aan verzamelzucht en gaat vaak in de nachtelijke uren op pad. Ook valt hij zijn medehuurster, op wie hij een oogje zou hebben, lastig.

“Als ik aan Bart terugdenk had ik in eerste instantie niet gedacht dat hij tot iets als moord in staat zou zijn, maar dat hij nu verdacht wordt, verbaast me ook niks. Hij heeft het nooit over Els Borst gehad. We hebben het maar één keer over politiek  gehad. Toen hield hij een klaagzang over moslims, maar verder nooit.”

Ook buren vinden Van U. maar een rare snuiter, een schuchtere eenzaat die “hulp nodig had”. Iemand die vooral onzichtbaar was of zoals dat achteraf heet “onder de radar wist te blijven”. Dat past in het beeld dat ook een uitbater van een plaatselijke brasserie van de man schetst. Bart van U. kwam daar kennelijk regelmatig en een paar maanden geleden zat deze uitbater een uur lang met Van U. aan de bar te keuvelen. Dat Van U. in de war was, dat was ook de uitbater wel duidelijk, maar hij maakte wel gerust regelmatig een praatje met hem.

”Hij was niet goed bij zijn hoofd. Ik zag hem iedere dag wel op straat lopen en dan zwaaide hij vriendelijk. Hij werkte al lang niet meer als zeeman. Hij zat hier wel eens aan de bar, maar dan zei hij vaak niets. Altijd een zonnebril en pet op. Een enkele keer heb ik wel een gesprek met hem gehad. Nog niet zo lang geleden vond hij het belachelijk dat sommige mensen veel geld verdienen. Hij vond dat Bill Gates gewoon zijn geld moest weggeven.”

Bart van U. moet nochtans thuis voor behoorlijk wat overlast gezorgd hebben en zijn zus Loïs ziet hem op gegeven moment liever gaan dan komen. Ze probeert hem te doen vertrekken, maar dat lukt niet. Het lijkt er niet op dat ze daarbij voor haar broer vreesde. Een bekende van de familie Van U. moet aan Elsevier verteld hebben dat Bart van U. weliswaar schizofreen was, maar dat zijn zus probeerde te voorkomen dat hij zou worden opgenomen.

Op 10 januari jongstleden gaat het helemaal mis en Bart van U. steekt zijn zus dood. Hij vlucht, maar meldt zich de volgende dag toch bij een politiebureau in Amsterdam omdat het Openbaar Ministerie zijn foto verspreidde.

Moord op Elst Borst 

Wanneer dan eindelijk DNA wordt afgenomen van Bart van U. blijkt er een match met een DNA-monster dat op de plaats delict van de moord op oud-minister Els Borst werd aangetroffen. Achteraf gezien zou Bart van U. heel wel de man geweest kunnen zijn over wie mevrouw Borst aan haar kapper vertelde dat hij bij haar aan de deur gestaan had. Hij had haar naar het adres van Wim Kok of Jan-Peter Balkenende gevraagd.

Bart van U. maakte de dag na de moord op Els Borst stampij bij een politiebureau in Amersfoort, hij stak vuurwerk af en werd aangehouden. Hij zat er twee dagen vast en de politie haalde er een psycholoog bij om hem te beoordelen, zoals dat heet. Die psycholoog vond echter dat hij weer mocht gaan.

Zoals dat met mensen als Bart van U. pleegt te gaan werd hij, nadat hij dat vuurwerk afgestoken had, afgeschoven op het bordje van de plaatselijke wijkagent. Als niemand het nog weet, dan moet zo’n wijkagent zich er maar over ontfermen. Ook als dat de rechter, het OM en de diverse hulpverlenende instanties niet gelukt is. Zijn wijkagent kreeg dus het verzoek Van U. “in de gaten te houden”.

Wist u dat er in Nederland gemiddeld één hele wijkagent per 5000 inwoners is?

In 2011 werd het aantal zorgmijders, alleen in Rotterdam, op 30.000 geschat. Daarbij gaat het zeker niet allemaal om even zware gevallen als een Bart van U. maar het moge duidelijk zijn dat we van een wijkagent geen zaligmakende interventies kunnen en mogen verwachten.

Achteraf is redelijk makkelijk aan te wijzen waar het mis ging en wie er fouten maakte, waarbij ik heel duidelijk niet wil spreken van schuld. De mensen die contact hadden met Bart van U., de rechters, de advocaat-generaal, de hulpverleners, de beoordelend psycholoog en al wat dies meer zij hebben in goed vertrouwen gehandeld naar de situatie en de gesteldheid van Bart van U. waarmee zij zich geconfronteerd zagen. Binnen de wetgeving zoals zij voor handen is.

Voor Els Borst en Loïs van U. is het te laat en dat is ongelofelijk tragisch.

Er lopen echter meer mensen als Bart van U. rond. Daar moeten we wat mee, zeker in een welvarend land als het onze, met een uitgebreide gezondheidszorg, zou meer mogelijk moeten zijn voor en met mensen die mentaal zo getroebleerd zijn. De mogelijkheid iemand verplicht op te laten nemen en te behandelen schiet tekort en dat verdient remedie.

9 gedachtes over “Bart van U. een reconstructie

 1. Hoeveel van die gevallen hangen rond op klol en aanverwante sites, vraag ik me af. Sites waar ze voortdurend lezen dat alles en iedereen ze de das om wil doen, of zelf nog erger?

  Like

 2. Hmhm, en eerder is al een vrouw slachtoffer geworden van zo'n complot gek midden op straat, hop, afgeslacht.

  Die lieden zijn gevaarlijker dan veel mensen denken.

  Like

 3. Het is natuurlijk maar hoe je slachtofferschap definieert. Dit is een uiterste, maar stalking, smaad, laster, agressief gedrag, geweldpleging en pure manipulatie zoals in de zaak Anass bijvoorbeeld hebben we ook voorbij zien komen. Zulke mensen mogen erg lang hun gang gaan en dat baart me zorgen.

  Like

 4. Vroeger.. (toen ik dacht dat we in staat waren om de wereld beter te maken) was ik ook tegen de doodstraf..
  Nu twijfel ik..
  Als ik rechter zou zijn..dan…
  Zou ik mogelijk wel een beul in dienst nemen?
  Ik weet niet hoe het is om rechter te zijn..
  Hoeveel tijd er is om alle stukken door te nemen.
  Of een vonnis te vellen..
  Of na de vonnis, er ook de partijen zich houden aan..
  Etc..
  'Huize traliezicht' ..
  Bij gebrek aan financiële middelen ( bekeuring) heb ik eens voorgesteld om daar te verblijven voor 1 nacht.
  Het gaf me wel uitstel van betaling 6 weken ( en dus verhoging) maar geen toegangskaart/overnachting tot deze educatieve workshop.
  Jammer..maar de uitstel was me ook welkom.
  Qua positie van rechtspraak heeft Nederland wel een internationale positie.
  Ook buitenlanders komen graag voor onze rechtenstudie.
  Een goede rechter is eigenlijk goud waard..
  Maar het BLIJFT vreemd dat de grootste criminelen bijgestaan worden door grote LEGER aan advocaten..( en iedereen weet wel bekende advocaten te noemen uit de media)
  Maar goed..
  Bart dus..
  Zijn zus had hem niet 'verstoten' en dat werd haar noodlottig blijkbaar.
  schizofreen..( angstbijters denk ik)
  Omdat hij geen besef heeft, mag hij m.i juist niet loslopen.
  Waarom hij Els vermoorde..??
  Of zijn eigen zus??
  Ja.. hij lijkt op een oude dorpsgenoot van mij.
  Die ook iemand flink verwonde, en bij proefverlof iemand vermoorde vanwege stemmetjes in het hoofd..
  De hersenen.. van de mensch..
  Maar eerlijk gezegd..
  Ook een soort Jihadist, dus..
  Een soort Breivink Tristan.Van Gelder
  En hun waanzin.
  Brenda does not like monday..

  Maar goed.. mijn 3d ak47 orders lopen goed.
  https://www.youtube.com/watch?v=-Kobdb37Cwc
  Ratten horen niet in je keuken.

  Like

 5. Ik ben het met je eens dat het bizar is hoe het in NL loopt. Aan de andere kant is het ook moeilijk om zaken te voorkomen.
  Overigens link ik hier naar de invoering van supersnelrecht en de bezuinigingen….Ik weet niet of Nederland daar wel zo goed mee op weg is.. Het lijkt (lees; het is zo) of alles om snelheid en geld gaat en de mens niet altijd centraal staat.. Ik vraag me ineens af.. zou een rechter nog steeds objectief kunnen zijn na zo veel jaren dezelfde verhalen gehoord te hebben? Ik noem invulling of tunnelvisie..?
  Gelukkig komen ook zaken voor de meervoudige kamer voor dat dan weer wel. Hoewel in de praktijk blijkt dat minder 'heftige'zaken voor de MK komen en 'heftige'zaken voor de PR.. ach je moet in NL maar net mazzel met de rechter hebben als je verdachte bent.

  Like

 6. Inderdaad zijn er veel meer slachtoffers dan enkel de mensen die bruut worden vermoord.

  Het is verdomde jammer dat er niet eerder ingegrepen wordt of kan worden. Veel van die lui zijn niet lekker in de kop en werken zichzelf en anderen de vernieling in.

  Like

 7. Als huiselijk geweld zou worden aangepakt,dan zouden Lois en Els nooit zijn vermoord.
  Bart-types leunen vrijwel altijd aan familie of partner. Zij intimideren, manipuleren en belazeren de boel. Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook jegens eigen familie of partner.

  Bart heeft veel strijd gehad met Lois. Bart heeft Lois vermoord omdat hij haar huis uit moest. Door hem het huis uit te zetten, had Lois kunnen verwachten te worden vermoord. Immers, dit gebeurt al generatie lang bij vrouwelijke ex-partners die de man uit huis schopt. Zoiets valt onder intiem geweld!

  Misschien wordt Nederland nu eens wakker. Aanpak van huiselijk geweld zou aantal incidenten aanzienlijk verminderen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s