Ibn Ghaldoun VII

Gisteren werd er opnieuw iemand gearresteerd in de zaak van de zeventwintig gestolen eindexamens, een jongeman. Dit jongmens is oud-leerling van Ibn Ghaldoun en ook een zoon van natuurkundeleraar Hassan Bofarid. Hij brengt het aantal arrestanten op elf.

Meneer Bofarid, voormalig schooldirecteur van Ibn Ghaldoun staat inmiddels op non-actief. Hij is, zo laat men weten, echter geen verdachte in deze onverkwikkelijke zaak. Zijn beide zoons zitten nog vast.

Voortbestaan Ibn Ghaldoun

Over het voortbestaan van Ibn Ghaldoun wordt nog gesteggeld. Het zou zo maar kunnen dat de school verder gaat, maar dan niet zelfstandig en onder de bezielende leiding van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en Omgeving (CVO).

“Het bestuur en de Raad van Toezicht vinden het wenselijk dat er een nieuwe start komt voor islamitisch onderwijs in Rotterdam. Gezien onze denominatie en karakter is het voor ons een logische keuze om het CVO om ondersteuning te vragen”, aldus bestuursvoorzitter Ayhan Tonca.

De CVO denkt de kwaliteit van Ibn Ghaldoun met vier tot vijf jaar genoeg op te kunnen krikken om daarna weer op eigen pootjes te kunnen staan. De vraag lijkt me dan wat voor gevolgen dat heeft voor de leerlingen die in de tussentijd op het, zich mogelijk beterende, Ibn Ghaldoun schoolgaan.

De gemeente Rotterdam steunt dit initiatief en zou met Ibn Ghaldoun en de CVO op zoek zijn naar een manier om beide instituten een wijle te doen samengaan.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs houdt echter, wijselijk, een slag om de arm. In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij laten weten dat een en ander nog afhangt van de resultaten van zowel het strafrechtelijk onderzoek, als het onderzoek door de Onderwijsinspectie naar de grootschalige examendiefstal.

De Onderwijsinspectie onderzoekt ook of Ibn Ghaldoun überhaupt in staat is om duurzaam goed onderwijs te kunnen bieden. De staatssecretaris verwacht daar na het zomerreces meer over te kunnen zeggen.

Belgaçem Naas

Ook oprichter en oud-bestuursvoorzitter Belgaçem Naas was gisteren in het nieuws. De man “zet vraagtekens bij de huidige handreiking van het CVO” en liet het Algemeen Dagblad zelfs weten er een “verkapte poging in te zien de school om zeep te helpen”:

“Dat kan en mag niet gebeuren. We moeten waakzaam zijn. Daarom vind ik het belangrijk dat de naam Ibn Ghaldoun behouden blijft. Toen de Hogeschool Inholland in de problemen kwam, is de naam ook niet veranderd.

De school heeft nooit een eerlijke kans gehad. De politiek stemde destijds unaniem in met de komst van het Ibn Ghaldoun. We kregen een gebouwtje aan de Schere voor uiterlijk 2 jaar, maar de kinderen zitten er nog steeds. We zouden naar de rechter Maasoever in een bestaand pand trekken, later werd ons voorgehouden dat we toch nieuwbouw kregen. We trokken onze eerste aanvraag in. Vervolgens maakte de gemeente bezwaar, omdat ons onderwijs niet goed zou zijn en konden we daarom een nieuw gebouw vergeten.”

Ach, de wanprestaties van Ibn Ghaldoun, de vele misstanden waar deze school bij betrokken was, het is de schuld van de gemeente en van wethouder Leonard Geluk, die “christelijk onderwijs voortrok”.

Dertien jaar drama

Meneer Naas lijkt te zijn vergeten dat er van meet af aan getwijfeld werd aan de kwaliteit van de gegeven lessen, lesmateriaal bleek anno 2000 al niet te voldoen aan de wettelijke voorschriften die daarvoor gelden en de school deed destijds zorgwekkend onduidelijk over hoeveel (daadwerkelijk gekwalificeerde) leerkrachten en leerlingen er rondliepen. Drie maanden na de oprichting van Ibn Ghaldoun kwam de school al onder toezicht van de Onderwijsinspectie te staan.

De gemeente heeft Ibn Ghaldoun meermaals een “laatste kans” gegeven om orde op zaken te stellen. In 2010 nog, toen weer bleek dat er onbevoegde docenten voor de klas stonden. Ook de kwaliteit van examens en leerlingenzorg was “ver onder de maat” – om over de enorm opgelopen huurschuld nog maar niet te spreken.

Het jaar daarvoor bleek Ibn Ghaldoun 1,2 miljoen euro aan subsidie te hebben besteed aan oneigenlijke zaken.

Noch de gemeente, noch wethouder Geluk is Ibn Ghaldouns vijand gebleken. Dat is Ibn Ghaldoun nog altijd zelf. De houding van oprichter Belgaçem Naas is daar symptomatisch van, niet alleen legt hij de schuld graag buiten de school zelf, maar hij maakt zich drukker om het behoud van de naam van de school dan om de kwaliteit van het gegeven onderwijs.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s