Ibn Ghaldoun VI

Het zesde bedrijf alweer in deze onverkwikkelijke klucht, de catharsis laat al te lang op zich wachten. Er is nog altijd geen besluit genomen over de toekomst van Ibn Ghaldoun. De Rotterdamse gemeenteraad wil dat de school de eer aan zichzelf houdt en nog voor de zomervakantie de deuren sluit, maar daar denken ze bij Ibn Ghaldoun heel anders over.

Ook de ouders kunnen ervoor zorgen dat de school sluit, gewoon door hun kinderen er niet meer in te schrijven. Kan een school drie jaar op rij niet genoeg leerlingen werven wordt de bekostiging immers gestaakt. Van leegloop is echter geen sprake. De Ouderraad is stellig: “Wij blijven strijdbaar om de school in stand te houden en het voortgezet onderwijs op islamitische grondslag te bestendigen“.

Of je dat nu werkelijk ten koste van die kinderen en hun toekomst, want daar is een schooldiploma nu eenmaal wel een ticket toe, moet doen – het lijkt mij buitengemeen onverstandig. Schooltje spelen volstaat niet, jelui.

De enige die dan Ibn Ghaldoun nog sluiten kan is staatssecretaris Dekker van Onderwijs, maar alleen wanneer uit het lopende onderzoek blijkt dat het bestuur verwijtbare fouten maakte. Dan kan de school nog bezwaar aantekenen tegen die beslissing en zijn we zo weer jaren verder.

Herplaatsen

De gemeente Rotterdam zou al bij andere scholen gepolst hebben of er animo is leerlingen van Ibn Ghaldoun bij hen te herplaatsen. Die is er niet. Sommige scholen gaven kies aan “geen lijkenpikker te willen zijn”. Andere vinden het gewoonweg hun probleem niet en geef ze eigenlijk eens ongelijk. Een van het is  Eric van ’t Zelfde, directeur van de nabijgelegen Hugo de Grootschool.
Meneer Van ’t Zelfde heeft op zijn school de laatste paar jaar puin geruimd. Hij ontsloeg achtenveertig (!) onbekwame docenten en stuurde zestig onhandelbare en onverbeterlijke scholieren van school. Met onhandelbaar bedoelt hij ook echt onhandelbaar; het ging om types die leraren intimideerden en medeleerlingen mishandelden.

’s Mans harde werk heeft vruchten gedragen. De examenklassen van de Hugo de Grootschool presteerden dit jaar uitmuntend, het slagingspercentage is 100%. Dankzij de affaire Ibn Ghaldoun worden die resultaten nu echter met wantrouwen ontvangen en dat neemt meneer de directeur die school niet in dank af.

Mocht Ibn Ghaldoun haar deuren moeten sluiten zullen haar leerlingen elders ondergebracht moeten worden en meneer Van ’t Zelfde is bij voorbaat alvast even luid en duidelijk: op zijn Hugo de Grootschool zullen ze niet welkom zijn. De man is kennelijk van de klare taal, het Algemeen Dagblad citeert:

“Ik heb net alle aso’s van mijn school. Op nieuwe zitten we niet te wachten.”

“Dat is niet mijn probleem. Al moet ik naar de rechter stappen, ik wil ze niet. Zij tasten de kwaliteit van mijn school aan en ik weiger de prijs te betalen van die prutsschool.”

Voor echt gemotiveerde leerlingen van het Ibn Ghaldoun wil hij nog een uitzondering maken, mits zij een schone lei hebben bij leerplicht én bereid zijn om IQ-, taal- en Cito-toetsen af te leggen.

De Hugo de Grootschool verwijt op haar eigen site dat het Algemeen Dagblad hiermee aan sensatiejournalistiek doet. Het is niet de bedoeling van meneer Van ’t Zelfde geweest om alle leerlingen voor aso’s te verslijten. Hij heeft met de journaliste van het AD vooral gesproken over toelatingseisen, kennelijk. Met aso’s doelt hij op de examenpikkers.

Eric van ’t Zelfde doet voorts nog een duit een het al zo overvolle zakje vol wanprestaties van Ibn Ghaldoun: “In het verleden zijn havo 4-leerlingen naar het Ibn Ghaldoun overgestapt die bij ons bleven zitten. Daar gingen ze gewoon verder in havo 5.”

Ach ja, dat kon er ook nog wel bij. De teneur is in elk geval duidelijk.

Voorlopige hechtenis

De zoon van de natuurkundeleraar van Ibn Ghaldoun zag zijn voorlopige hechtenis overigens gisteren met twee weken verlengd worden.

Diploma-uitreiking

In Rotterdam krijgen alle leerlingen van andere scholen deze week eindelijk hun diploma. Het onderzoek naar de diefstal en heling van de examen van Ibn Ghaldoun loopt weliswaar nog, maar langer wachten brengt de kans door te stromen naar hoger onderwijs in gevaar. Wie nu nog betrapt wordt kan zijn diploma dan weer netjes inleveren, daar hoeft de rest natuurlijk ook geen last van te hebben.

Imamopleiding

Ibn Ghaldoun heeft ondertussen ook niet stilgezeten. Geen rigoureuze bezemactie á la meneer Van ’t Zelfde helaas, maar de school wil graag een nieuwe opleiding op touw gaan zetten.

Ibn Ghaldoun komt nu honderd leerlingen tekort om financieel levensvatbaar te zijn. Met een schuld van 1,2 miljoen bij de Rotterdamse gemeente en een negatief eigen vermogen van in totaal 4,2 miljoen euro nog aan een nieuw projectje beginnen lijkt wat onverstandig, maar Ibn Ghaldoun wil een imamopleiding gaan beginnen.

Die opleiding, voor maximaal vijftig leerlingen, zal in het Turks gegeven gaan worden. Dat heeft de stichting Diyanet zo bekokstoofd. Wie zegt u? Stichting Diyanet is onderdeel van een Turks overheidsorgaan, het “Presidium voor Godsdienstzaken“. Dat overheidsorgaan heeft kennelijk een “Nederlandse tak”. Leefbaar Rotterdam stelde al vragen over de voorgenomen imamopleiding.

Die heb ik ook wel. Waarom moet de Turkse overheid daar een vinger bij in de pap hebben, bijvoorbeeld – en moeten we dat wel willen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s