Joris Demmink

Joris Demmink is in het nieuws. Ja, alweer. Vandaag heeft de Volkskrant een scoop; de heren Bart Molenkamp en Jacques van Huet (beiden gewezen gevangenisdirecteuren) lieten elk een verklaring vastleggen bij een notaris. Naar verluidt beogen beide heren door het afleggen van die verklaringen nieuw en onafhankelijk onderzoek af te dwingen.

In mei 1992 zouden deze heren een dienstreisje naar Londen hebben gemaakt, onder begeleiding van een medewerkster van Justitie. ’s Avonds, tijdens het borrelen in de hotelbar, zou die medewerkster uit de school zijn geklapt over Joris Demmink. Ze beklaagde zich over het wangedrag van de toenmalig directeur Vreemdelingenzaken waarvoor zij, volgens die verklaringen, “via de telefoon jonge jongens voor hem moest regelen”. Volgens meneer Molenkamp het liefst van Thaise origine.


De gebeurtenis waarover beide heerschappen verklaren dateert dus van eenentwintig jaar geleden.


Waarom zo lang gewacht? Eenieder die kennis draagt van enig strafbaar feit kan en mag daar aangifte van doen, waarom dan naar een notaris gestapt?


Bart Molenkamp

Volgens meneer Molenkamp, oud-directeur van respectievelijk De Koepel in Breda en de PI Vught, sprak de medewerkster “vanuit een zeer grote verontwaardiging“. Die medewerkster echter, die weet van niets. Ze is stomverbaasd en kan zich van het gesprek in het algemeen en de grote verontwaardiging in het bijzonder niets herinneren. Desgevraagd heeft ze ook nooit werkzaamheden “voor of met de heer Demmink” verricht.

Bijzonder. Nietwaar?


Bart Molenkamp kwam ik een poosje geleden al tegen in de discussie over de te sluiten gevangenissen in het Masterplan van meneer Teeven. Gevangenis De Koepel staat op het lijstje van gevangenissen die hun deuren wellicht zullen moeten sluiten. De gedetineerden zouden in dat geval in de PI Vught ondergebracht gaan worden, misschien zelfs met zijn tweeën op één cel. Dat laatste noemde meneer Molenkamp “uiterst onfatsoenlijk en onbehoorlijk“. Hij wees er fijntjes en geheel terecht op dat Nederland internationaal afgesproken heeft zich daar niet aan te ‘bezondigen’.


Jacques van Huet

Meneer Van Huet verklaart: “Als ambtenaren was het het zoveelste verhaal over de heer Demmink zijn escapades en bijzondere aandacht voor jonge jongens. Veel hogere ambtenaren moeten hiervan hebben geweten. Niemand durfde hierover openlijk naar buiten te treden. Dat stond gelijk aan ambtelijke zelfdoding naar mening van ondergetekende.”

 Jacques van Huet, gewezen boegbeeld van het gevangeniswezen, ken ik voornamelijk van zijn conflict met minister Donner van Justitie in 2004. Het kwam zelfs tot een kort gedingVan Huet werd onder meer verweten dat hij tijdens een afscheidsspeech aan collega-gevangenisdirecteur Peter Scheffelaar Klots zou hebben gezegd dat “iedereen bij justitie de weg kwijt is“. Minister Donner, op zijn beurt, stelde in de Tweede Kamer dat sprake was van een “zodanige vertrouwensbreuk” met Van Huet dat hij “liever iemand anders” op diens functie zag. Jacques van Huet wilde rectificatie, maar kreeg een ontslagbrief.


Het incident is me vooral bijgebleven omdat ik oud-minister Donner zo’n enge kwezel vind. Jacques van Huet werd beschreven als een man van principes. Een andere oud-directeur, Henk Greven, meende “dat Jacques van Huet bij grote persoonlijke bezwaren eerder zou opstappen dan het beleid niet uitvoeren“.


Rest de vraag waarom deze zo principiële meneer Van Huet die avond kennelijk het zoveelste verhaal over de escapades van Joris Demmink en diens  bijzondere aandacht voor jonge jongens aanhoorde en er eenentwintig jaar lang niets mee deed.

Joris Demmink, Netwerk en het Rolodex-onderzoek

Het is 1997-1998. De politie en het Ministerie van Justitie hebben een heel netwerk in het vizier van lieden die in Amsterdam jonge jongens prostitueren en kinderporno verspreiden. Er wordt een onderzoek naar gestart naar de pooiers en hun klanten, wat we nu kennen als het Rolodex-onderzoek.

Volgens informatie van de politie Amsterdam zouden de pooiers een rolodex hebben met daarin hun hele klantenbestand. De rolodex werd nooit gevonden. Het netwerk is goed georganiseerd; de lieden die kinderen ronselen doen alleen zaken met mensen die hun huizen ter beschikking stellen. Die laatsten doen op hun beurt weer alleen zaken met de “afnemers”.


In die tijd werden bij telefoontaps eerst alleen telefoonnummers genoteerd. Daarbij stuit de politie geheel onverwacht op de telefoonnummers van Nederlandse topambtenaren. Een officier van justitie. Een hoge ome van het ministerie van justitie. Burgemeesters. Daags nadat de OvJ toestemming geeft de gesprekken ook inhoudelijk af te luisteren staken de verdachten plotsklaps elk contact met elkaar.


Het onderzoek sterft een voortijdige dood. Wel worden twee van de kinderronselaars, Karel van M. en Willie S., uiteindelijk in 1999 veroordeeld voor hun wandaden.


Het televisieprogramma Netwerk wijdt in april 1998 twee uitzendingen aan een kinderprostitutienetwerk in Rotterdam. Het geeft een ontluisterend beeld hoe lieden als Lothar G. en Henk S. jonge jongens ronselen en exploiteren. Hoe vreselijk goed zo´n netwerk georganiseerd is. Erger nog, hoe een moeder actief haar eigen kinderen prostitueert. Volgens Netwerk laat een van de geluidsfragmenten (kennelijk afkomstig van het Rolodex-onderzoek) horen hoe een topambtenaar kinderen bestelt. De man wordt “Joris” genoemd.


De vox populi wijst Joris Demmink aan, volgens het ministerie van justitie moet het echter om een andere Joris gaan. Voor zo ver het absolute beginpunt van het feitenkruimelspoor.


Anne Frank-plantsoen

In 2003 komen de Gaykrant en Panorama met het verhaal dat Joris Demmink in het Anne Frankplantsoen te Eindhoven seks gehad zou hebben met jonge jongens. Toenmalig Minister van Justitie Piet-Hein Donner ontkent de aantijgingen. De beide bladen gaan in gesprek met Joris Demmink en zijn advocaat, waarop ze hun verhalen rectificeren.

Later kom het NOS Journaal met het verhaal dat het tot een schikking zou zijn gekomen tussen Panorama, de Gaykrant en Joris Demmink. Sterker; tijdens de gesprekken met beide bladen zou de topambtenaar zelf toegegeven hebben dat hij seksueel contact gehad had met jonge homoseksuelen en hij die jongemannen niet altijd naar hun leeftijd gevraagd had. Het kwam journalisten Lex Runderkamp en Hans Laroes op een klacht bij de Raad voor de Journalistiek te staan, die de Raad gegrond verklaarde omdat men niet bewijzen kon dat Joris Demmink die uitspraak gedaan had. Ook het NOS Journaal rectificeerde derhalve haar verhaal.

Dat jaar doet een voormalig jongensprostituee, Frank L. aangifte tegen meneer Demmink. Hij zegt Joris Demmink uitgerekend van dat Anne Frankplantsoen te kennen. Volgens Justitie betreft het hier een valse aangifte en inderdaad trekt de jongeman later zijn aangifte in, met daarbij de opmerking dat Panorama hem voor het doen van die aangifte betaald zou hebben. L. wordt in 2004 veroordeeld voor het doen van een valse aangifte.


Hüseyin Baybasin

In 2007 wordt er opnieuw een aangifte tegen Joris Demmink gedaan. Hüseyin Baybasin is de aangever. Volgens de Koerdische Baybasin heeft de Turkse overheid Joris Demmink gechanteerd met bewijs dat de topambtenaar zich aan kindermisbruik zou hebben schuldig gemaakt. De Turkse overheid zou zo de heer Baybasin onterecht tot een levenslange gevangenisstraf (voor moord, gijzeling en drugshandel, bepaald geen kleinigheden) hebben laten veroordelen. Baybasin zou namelijk hard kunnen maken dat die Turkse overheid actief bij drugshandel betrokken zou zijn.

Daarnaast zou Baybasin lid en financier van de PKK zijn.

Hüseyin Baybasin vroeg in 1995 politiek asiel aan in Nederland omdat de Turkse overheid hem zou willen doden vanwege zijn betrokkenheid bij de PKK. Datzelfde jaar vraagt Turkije om de uitlevering van Baybasin, hetgeen een Nederlandse rechter in 1997 definitief verbiedt omdat de Koerd in Turkije gemarteld zou zijn. Een jaar later wordt Baybasin in de kraag gegrepen, vanwege de handel in drugs en zijn betrokkenheid bij een criminele organisatie.

Een moeizaam en langdurig proces leidt tot een veroordeling  in 2002. Baybasin meent dat de geluidsfragmenten, die als bewijs tegen hem werden aangevoerd, zijn gemanipuleerd. Dat houdt geen stand en ook in hoger beroep wordt hij tot levenslang veroordeeld.


Een week nadat Baybasin in 2007 aangifte tegen hem deed gaat Joris Demmink bij hem op “regulier werkbezoek”. Baybasin spreekt echter van “intimidatie” en spant een kort geding aan tegen Demmink opdat deze zich niet langer met zijn zaak zal bemoeien.

Hm. Onhandig.

Het komt tot Kamervragen. In de zomer van 2007 verklaart toenmalig Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer dat er geen enkele grond zou zijn voor de beschuldigingen van pedoseksuele handelingen door Joris Demmink. Ook van de beschuldiging van een complot tussen Joris Demmink en de Turkse overheid zou niets gebleken zijn. Hüseyin Baybasin laat het er niet bij zitten. Zijn advocate, Adèle van der Plas, begint een zogeheten artikel 12-procedure om het Openbaar Ministerie te dwingen tot rechtsvervolging van Joris Demmink over te gaan vanwege pedoseksuele activiteiten. Ook vanwege de taps, die bewijs vormden in de zaak tegen Baybasin en vervalst zouden zijn. In oktober van dat jaar verklaart het gerechtshof van Den Haag de zaak niet ontvankelijk. Als er al sprake is van pedoseksuele activiteiten, dan is Baybasin daar in persoon nog altijd geen slachtoffer van en dus is hij geen belanghebbende.

In 2011 doen twee Turkse mannen aangifte tegen meneer Demmink. Zij beschuldigen hem ervan hen als tieners te hebben misbruikt. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak en aan de hand van dat onderzoek besluit het Openbaar Ministerie niet tot vervolging over te gaan. De reuring over deze beslissing dreunt door tot in de Amerikaanse Senaat.


Zaak tegen het Algemeen Dagblad

In oktober vorig jaar verschijnt er een artikel in het Algemeen Dagblad met de kop  “Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes“. De krant beweert twee getuigen te hebben gesproken die beweren Joris Demmink in contact gezien hebben met een pooier, Dick Willard, die erom bekend stond pooier te zijn van jonge jongens. Ze zeggen Demmink zelfs in het gezelschap van zulke jonge jongens te hebben gezien.

Wat ik een van de opvallendste zaken vind in deze hele affaire is het stoïcijnse stilzwijgen van meneer Demmink. Op een kort briefje aan Vrij Nederland na dan. Jarenlang laat Joris Demmink al die aantijgingen van zich afglijden. Toch lijkt met het artikel van het Algemeen Dagblad in een keer de maat vol en het komt tot een rechtszaak.

Integriteit

Joris Demmink is inmiddels gepensioneerd, maar was tien jaar lang secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vorig jaar zwaaide hij af, om meteen zitting te nemen in het Nederlands Helsinki Comité voor Mensenrechten. Dat laatste kennelijk tegen het zere been van de heren Molenkamp en Van Huet.

Er zijn in de loop der jaren talloze beschuldigingen tegen hem geuit, dus het is verleidelijk aan te nemen dat waar rook is, ook vuur zal zijn. Maar zo werkt dat niet, hè? Als we zo gaan beginnen kunnen we onze rechtstaat wel meteen ten grave dragen. Nee, iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen wordt. Geruchten en van horen zeggen tellen daarin niet.


Lasterzaak of doofpot? In deze zaak ben ik al jaren het spoor een beetje bijster. Feiten zijn welhaast niet meer van fictie te onderscheiden en het Internet helpt me daar bepaald niet bij. De fact checker in mij struikelt over de vele fabelmachines en geruchtenpapegaaien, die het somtijds ronduit onmogelijk maken te achterhalen waar een verhaal werkelijk vandaan komt.


Er werden in elk geval behoorlijk wat ambtelijke onderzoeken naar de man ingesteld. Het Openbaar Ministerie, de Rijksrecherche en de AIVD konden geen van alle door Joris Demmink gepleegde strafbare feiten ontdekken. Op geen enkel moment wordt hij tijdens zo’n onderzoek overigens zelfs maar op non-actief gesteld en dat bevreemd me nog altijd, want uitgerekend in een topfunctie bij Justitie zou ik graag zelfs maar de schijn van partijdigheid, vriendjespolitiek en handjes boven hoofdjes vermeden zien worden. Oók met die onschuldpresumptie. Doen ze met simpele agenten ook. Dat schuurt.


Nu heb ik natuurlijk ook liever niet dat het bij imagopoetsen blijft, maar onkreukbaarheid en integriteit zie ik graag erg actief nagestreven worden.


Er werden zelfs Kamervragen over Joris Demmink gesteld. Waarbij ik meteen maar op wil merken dat kennelijk geen enkele van bovenstaande gelegenheden reden genoeg was voor de heren Molenkamp en Van Huet om hun verhaal aan betrokken instanties te doen. Teleurstellend, me dunkt.

15 gedachtes over “Joris Demmink

 1. Nou, dat die twee gewezen gevangenisdirecteuren zo lang gewacht hebben, kan ik wel enigszins begrijpen. Als ze al eerder alleen met hun verklaring naar buiten waren gekomen, waren ze twee roependen in de woestijn geweest. Nu is er veel meer aandacht voor Joris Demmink. En dat die medewerkster ontkent, ligt eveneens voor de hand.
  Deze zaak rondom Demmink is de afgelopen jaren veel te lang doodgezwegen door de MSM. Het is goed dat er nu continue vanuit diverse kanten aandacht wordt gevestigd op de (vermeende) praktijken van Demmink.
  Dat diverse onderzoeken niet veel opgeleverd hebben is ook evident, als je bedenkt dat de meesten daarvan werden uitgevoerd toen Demmink aan het hoofd stond van Justitie. Een onderzoek van de AIVD heeft wel degelijk resultaat opgeleverd; in ieder geval voldoende om een benoeming van Demmink bij -volgens mij was het EZ of Defensie- tegen te houden.
  Niet dat het er iets mee te maken heeft, maar ik vind het persoonlijk ook al niet kunnen dat de SG van Justitie een relatie onderhoudt met een porno-acteur (heeft ie zelf toegegeven). Een SG hoort van onbesproken gedrag te zijn. Reeds om die reden had hij al lang geleden uit zijn functie ontheven moeten worden. Maar ja, hij kent natuurlijk een hele boel belangrijke en invloedrijke mensen….

  Like

 2. Maar de Gaykrant en Panorama zijn toch ook MSM, om dat stoplapje ook maar eens te hanteren? En die bladen hebben hun beweringen toch uiteindelijk niet hard kunnen maken? Dat kan natuurlijk betekenen dat er een enorme doofpotoperatie gaande is, maar ook dat het verhaal gewoon niet klopt.
  “Hij kent natuurlijk een hele boel belangrijke en invloedrijke mensen….” Zouden die zich op het moment dat hij zich als aankomend topambtenaartje aandiende met hem encannailleren, als hem allerlei misdragingen aan te wrijven waren? Ik weet het natuurlijk ook niet, maar al die verhalen hebben wel een hoog inteeltgehalte. Als iedereen het maar lang genoeg blijft herhalen wordt het vanzelf waar, anders zou je het immers niet zo vaak horen.

  Like

 3. Ik lees nog al wat “main stream media” en ik dacht niet dat die een tekort aan aandacht voor meneer Demmink aan de dag gelegd hebben. Wat Spem zegt, dus. Met het AD en de NOS kunnen we ook niet over de minsten spreken, me dunkt. Daarnaast hoop ik voor de heren Van Huet en Molenkamp dat een al te kleine kans de headlines te halen geen reden geweest is er zo lang het zwijgen toe te doen. Ik meen overigens niet dat de AIVD voor Defensie screent, die heeft daar haar eigen clubje geheimschrijvers voor. Waar heb je dat verhaal vandaan?

  Like

 4. De werkelijkheid is natuurlijk nog gestoorder dan de fictie want zeg nou zelf, Joris Demmink een zeer machtig man met zeer veel vijanden die moet toch een beetje van onbesproken gedrag blijven. Juist zo'n man laat zich natuurlijk niet in met een achterbuurtpooier of met minderjarige schandknaapjes in een platsoen. Juist zo'n machtig man zal toch echt bereidt zijn om ipv 50 Euro 500 Euro te betalen voor een beurt als het maar zo discreet is dat collega's, vrienden, familie en kennisen er niet achter komen en al helemaal niet je carrière kan verwoesten. Juist zo'n man als Demmink zal veel discreter dan anderen (moeten) zijn. Hoe langer ik dit verhaal volg hoe meer ik zelfs begin te twijfelen aan de aantijgingen zelf. Ik denk dat het een vorm van guilt by association is.

  Like

 5. Tijdens mijn zoektocht kwam ik wel suggesties tegen dat er lieden waren die meneer Demmink zijn opklimmen in de hiërarchie misgunden. Persoonlijk kan ik me ook niet voorstellen dat iemand als hij zich niet realiseert in een breekbaar glazen huisje te leven. Daar verwacht je van dat 'ie het bijdehanter aanpakt.

  Like

 6. Wat mij betreft vat je het in je reactie in één zin prima samen. Het kan een enorme doofpot zijn of er klopt niets van. Ik weet ook het naadje van de kous niet, maar ga er niet bij voorbaat vanuit dat het allemaal onzin is wat alleen door complottertjes in stand wordt gehouden.
  Het is toch ook op zn minst opmerkelijk dat Demmink, die als SG, jarenlang achtervolgd is door deze geruchten, er in zijn positie toen niet voor heeft gekozen om wel een diepgravend onderzoek door het OM te laten doen. Als een dergelijk onderzoek hem inderdaad zou vrijpleiten, dan was hij er toch in één keer vanaf geweest.

  Like

 7. Misschien niet de minsten, maar toch zeker ook niet sensationeel grote aandacht. Het is nooit echt een issue geworden in alle landelijke media tegelijk.
  Er kunnen diverse redenen zijn waarom de ex-directeuren zo lang hebben gewacht, en er kunnen ook diverse redenen zijn waarom anderen menen zich er niets van te kunnen herinneren, zoals bijvoorbeeld dat zij nog wel werkzaam zijn binnen het overheidsapparaat. Dan is het niet handig om Demmink alsnog tegen je te krijgen. Ik ken dat wereldje heel goed, want ik ben er zelf ook al jaren in werkzaam.
  Volgens mij heb ik dat over die benoeming op de DemminkDoofpot gelezen, maar helemaal zeker weet ik dat niet meer.

  Like

 8. Op zich vind ik de glijdende schaal waarmee je de main stream media verwijten blijft maken wel grappig. Eerst zwegen ze hem dood, nu was de aandacht niet sensationeel genoeg. Feit is dat zowel de televisie als de papieren media aandacht aan de affaire besteedden.

  Natuurlijk kunnen er redenen te over bedacht worden waarom de twee heren zo lang wachtten. Toch, het zou wel om kindermisbruik kaan, ik kan me dan ook geen goede redenen bedenken.

  Like

 9. O, maar diverse ministers hebben, onder meer, het OM onderzoek laten doen. Ook de Rijksrecherche en de AIVD deden onderzoek.

  Had Demmink zelf zo'n onderzoek gelast had men wellicht ook weer aangebracht dat de slager daarmee zijn eigen waar keurt.

  Dat vind ik meteen het leuke aan complottheorieën, er is altijd sprake van een Gordiaanse knoop – de vraag is alleen wie hem knoopte.

  Like

 10. @Anoniem
  “Als een dergelijk onderzoek….” Dat is natuurlijk zo, maar los van wat Disputax hierboven zegt (OM, AIVD) is de juiste volgorde dat wie beschuldigt ook bewijst. Het gaat toch niet aan dat je iemand maar van alles kan aanwrijven die dan zelf het tegendeel moet bewijzen.

  Like

 11. Er zijn toch diverse aangiften gedaan tegen Demmink; volgens mij hoeven de aangevers niet te bewijzen dat hij ergens schuldig aan is, maar dient het OM onderzoek te doen naar strafbare feiten waarvan aangifte is gedaan.

  Like

 12. @Anoniem
  Wat die aangiften betreft heb je inderdaad gelijk. Ik doelde eigenlijk meer op dat 'achtervolgen met geruchten', waarvan we her en der op internet de voorbeelden kunnen zien. Maar dan komt toch terug dat het OM zulk onderzoek ook deed, als ik goed ben ingelicht verschillende keren, maar zonder resultaat. Dat voor JD en OM daarmee de kous af is lijkt me niet zo gek.
  Ergo: terwijl de aantijgingen door het eindeloos vaak herhalen van steeds meer verhalen over netwerken, satanisme e.d. opzwellen, ziet het OM op grond van de bekende feiten geen reden voor nadere stappen. Daar uit concluderen dat er DUS een doofpot is (nog los van de dubieuze status van de initiele beschuldigers), lijkt me op los zand gebaseerd. “Z'n vader was ook al zo'n rare”, dat wordt dan een beetje het niveau.
  Voor de volledigheid wil ik nog even zeggen dat seksueel kindermisbruik natuurlijk een reeel en zeer ernstig probleem is. Een paar recente veroordelingen ontkrachten beweringen dat de plegers de hand boven het hoofd wordt gehouden. Die veroordelingen vonden zoals het hoort plaats op basis van bewezen feiten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s