Ibn Ghaldoun

De laatste dagen heb ik het nieuws rond middelbare school Ibn Ghaldoun en de examenpikkers met lede ogen aangezien. Als rechtgeaard Rotterdammer heb ik deze naam al vaker de revue zien passeren dan me lief is – steeds opnieuw weer negatief in de pers. Het regent en uit verveling ben ik maar eens in die geschiedenis gedoken.

Geschiedenisles

Ibn Ghaldoun werd in 2000 opgericht. Van meet af aan wordt er getwijfeld aan de kwaliteit van de gegeven lessen, lesmateriaal blijkt niet te voldoen aan de wettelijke voorschriften die daarvoor gelden en de school doet zorgwekkend onduidelijk over hoeveel (daadwerkelijk gekwalificeerde) leerkrachten en leerlingen er rondlopen. Drie maanden na de oprichting van Ibn Ghaldoun komt de school al onder toezicht van de Onderwijsinspectie te staan. Een goed begin is het halve werk, zal ik maar zeggen.

In 2006 haalt Ibn Ghaldoun weer uitgebreid de pers. Het dagblad Trouw welteverstaan, dat over haar jaarlijkse scholenonderzoek  bericht. Ibn Ghaldoun scoort ondermaats; leerlingen halen gemiddeld lage cijfers en er zijn relatief veel zittenblijvers. De leraren spreken belabberd Nederlands en zijn onervaren. Sterker nog; slechts een kwart van de leraren heeft de juiste bevoegdheid om voor de klas te mogen staan. Net als in 2000 gooit Hassan Bofarid, de toenmalig directeur van Ibn Ghaldoun het op “opstartproblemen” en een gemankeerd schoolgebouw. Uit een ingezonden brief (aan Trouw) van zijn hand;

Helaas heeft Ibn Ghaldoun wel facilitaire problemen. Vooral de huisvesting is te krap, met alle gevolgen van dien voor het onderwijs en de leerlingen. Hier ligt de bal echter bij de gemeente en niet bij de school. Als de school over dezelfde ruimte en middelen zou kunnen beschikken als andere scholen, zou op Ibn Ghaldoun nog veel meer goeds bereikt kunnen worden. Daar zijn we van overtuigd.

Een jaar later blijkt Ibn Ghaldoun al sinds 2003 onrechtmatig subsidiegeld uit te geven. Dat subsidiegeld wordt gespendeerd aan schoolreisjes naar Mekka en Medina en een tweetal imams op de loonlijst die daar van alles doen behalve lesgeven. Bij elkaar heeft Ibn Ghaldoun (schrik niet) 1,2 miljoen euro onrechtmatig uitgegeven en de rechter beslist dat de school die enorme som gelds terugbetalen moet aan het ministerie van Onderwijs.

We zijn weer een jaar verder, anno 2008, wanneer de Rotterdamse onderwijswethouder Leonard Geluk een brandbrief stuurt aan alle ouders van de leerlingen van Ibn Ghaldoun. In die brief roept hij die ouders op hun kinderen een plezier te doen en hen op een andere school onder te brengen. De school presteert nog altijd voor geen meter en staat inmiddels te boek als “zeer zwak”. De wethouder krijgt van de rechter een tik op de vingertjes; die oproep had hij niet mogen doen.

In 2009 stelt de Onderwijsinspectie haar oordeel over Ibn Ghaldoun iets bij. Van “zeer zwak” naar “zwak”. Hoera joechei. Wonderlijk genoeg zijn de slagingspercentages voor het vwo en de havo respectievelijk 100% en 87%.

Dat ziet er in 2010 plots weer heel anders uit. In plaats van 87% slaagt nog maar 48,5% van de havisten en zij scoren een gemiddelde van 5,4 voor de centrale examens. Van de vwo’ers slaagt minder dan driekwart.

In 2012 scoren de havo- en de vwo-afdeling van Ibn Ghaldoun eindelijk voldoende. Het zijn nog altijd geen denderende resultaten; op het vwo scoren de leerlingen gemiddeld een 5,9. De vmbo-afdeling blijft achter, die staat ook in 2012 als “zwak” te boek. Het percentage voortijdig schoolverlaters is 2,5%, tegenover 1% landelijk. In financieel opzicht is Ibn Ghaldoun op sterven na dood; de school heeft een negatief eigen vermogen van 4,2 miljoen euro.

Klokkenluider

Op 28 mei jongstleden verschijnt een gestolen vwo-examen Frans op het Internet. Degene die het examen online zette vermeldde daarbij dat hij zo op zijn manier “probeert het onderwijs te verbeteren” en dat hij her en der heeft vernomen dat er meer dan zes vwo-examens zouden zijn gestolen uit meerdere scholen. Deze klokkenluider zegt dat zulke diefstallen veel vaker gebeuren en hij wil laten zien hoe makkelijk het is om te frauderen. Daarbij spiegelt hij ons een scenario voor;

Op een profielwerkstukavond bijvoorbeeld, in combinatie met slechte kluizen en een schroevendraaier van de Gamma“.

Meer geschiedenis

Het is 3 juni 2013 wanneer een tweetal krakkemikkige bussen vol schoolkinderen van de a13 afgehaald worden. Een van de bussen helt vervaarlijk naar links over, vandaar. De politie besluit dat het niet verantwoord is de kinderen verder te vervoeren in deze vehikels en dus worden de kinderen met twee andere bussen opgehaald. De twee gewraakte bussen blijken eigendom van de Stichting Leerlingenvervoer Rijnmond. Deze stichting is opgericht door de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (STIPO) en, o jawel, Ibn Ghaldoun.

Op 30 mei blijkt dat het verdonkeremaande examen Frans afkomstig is van Ibn Ghaldoun. Er wordt een verdachte, een 22-jarige man, aangehouden.

Schooldirecteur Bart Renders laat op 31 mei aan het Algemeen Dagblad weten dat hij alleen al door een aantal zinsneden in de brief van de klokkenluider nattigheid voelde. Hij vertelt hoe hij daarom met de examensecretaris de beruchte kluis is binnengegaan en ze daar tot zijn ontsteltenis ontdekten dat “het helemaal mis is”.

In de kluis liggen de twee pakketjes met de examens Frans voor twaalf van zijn vwo-leerlingen. Er is mee ‘gerommeld’. De geschrokken Renders belt direct met de Inspectie van het Onderwijs. Hij meldt de onderwijsinstantie dat hij een ‘ernstige onregelmatigheid’ heeft ontdekt. De examens worden snel in de eigen kluis van Renders gelegd, die op slot gaat. Als hij de examens heeft ‘veiliggesteld’, draait de rector het nummer van het College voor Examens, die direct de politie waarschuwt.

De politie komt ter plaatse. Rechercheurs onderzoeken het plaats delict en vinden geen sporen die op een inbraak zouden kunnen duiden. In 2010 zou men een sleutel van de kamer, die als kluis gebruikt wordt, zijn kwijtgeraakt. De directeur denkt dat dit “de oorzaak van deze diefstal kan zijn”.

Er zit me iets dwars, als ik ’s mans relaas zo eens even goed gelezen heb. Er zijn meer examens gestolen dan alleen het examen Frans. Examens worden al sinds jaar en dag verzegeld in grote enveloppen bij de scholen in bewaring gegeven. Hoe kan het dat meneer de schooldirecteur die andere verbroken zegels niet heeft gezien? Sowieso worden die verzegelde enveloppen volgens een voorgeschreven protocol aan het begin van het examen door de directeur geopend in bijzijn van tenminste één medewerker èn de kandidaten. Kom ik strakjes nog even op terug.

Goed. In het weekend van 8 en 9 juni worden twee leerlingen van Ibn Ghaldoun aangehouden op verdenking van de diefstal van examens uit de kluis van de school. Een meisje en jongen, respectievelijk 18 jaar en 19 jaar oud en afkomstig uit Rotterdam en Maassluis. Bij het doorzoeken van hun woningen worden de examens aangetroffen. Maandagavond wordt nog een derde verdachte in de kraag gegrepen.

De 18-jarige jongeman blijkt later de zoon te zijn van een natuurkunde leraar van Ibn Ghaldoun; niemand minder dan Hassan Bofarid. Jawel, de voormalige schooldirecteur! Na de affaire met de 1,2 miljoen euronen subsidiegeld moest hij het veld ruimen, maar hij werd via de achterdeur meteen weer binnengehaald als docent. De bestuursvoorzitter van de islamitische school, meneer Ayhan Tonca, laat de NOS weten dat meneer Bofarid per direct met verlof is gestuurd.

Ayhan Tonca. Bekende naam, nietwaar? Dat is die meneer die gemeenteraadslid is voor het CDA in Apeldoorn en die in 2006 van de kandidatenlijst werd geschrapt omdat hij de Armeense genocide ontkende. Voorts is hij voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Turks Islamitische Culturele Federatie. Meneer Tonca is “bruggenbouwer” en aartsconservatief; moslimvrouwen behoren volgens hem een hoofddoekje dragen en hij zou de tekenaars van de Deense Mohammedcartoons graag aangeklaagd zien worden.

Meneer Bofarid scheen vanavond in het televisieprogramma EenVandaag. Het meest opvallend vind ik nog wel het buitengewoon slechte Nederlands waarin meneer Bofarid zijn onschuld bepleit. Hoe bestaat het dat hij zo zijn lessen natuurkunde mag geven?

Klap op de vuurpijl, voorlopig dan toch, is het korte optreden van staatssecretaris Dekker van Onderwijs eerder vanavond. Meneer Dekker had goed nieuws en slecht nieuws.

Het “goede” nieuws is dat uit een cijfermatige analyse niets blijkt van een collectieve fraude “op school- of regionaal niveau“. Dat is goed nieuws inderdaad voor de leerlingen in de regio Rotterdam die, uitgezonderd die van Ibn Ghaldoun, hun examenuitslag morgen zullen krijgen.

Het slechte nieuws is dat er veel meer examens blijken te zijn weggenomen dan eerst gedacht. De teller staat inmiddels op vierentwintig stuks. Op Frans na zullen al deze examens voor de leerlingen van Ibn Galdoun ongeldig verklaard worden. De examens zijn ook door leerlingen op andere scholen ingezien, maar die zaken zullen individueel worden opgepakt.

In het geval van die ongeldig verklaarde examens wil ik u nog even herinneren aan het volgens protocol openen van de verzegelde envelop, door de directeur en in bijzijn van minimaal een medewerker en de examenkandidaten. Bij elk van die examens heeft meneer de directeur dus met een reeds geopende envelop in zijn knuistjes gestaan.

Juistem.

11 gedachtes over “Ibn Ghaldoun

 1. “Bij elk van die examens heeft meneer de directeur dus met een reeds geopende envelop in zijn knuistjes gestaan.”

  Even speculeren: het is niet geheel uit te sluiten dat de reden dat de leerlingen konden frauderen is, dat eigenlijk alle examens er onverzegeld lagen, omdat ook de directie vooraf een kijkje nam. Die schoolresultaten moesten tenslotte omhoog..

  Dat er één jaar tussenzit waarin ineens waanzinnige slagingspercentages gehaald worden in VWO en HAVO mag ook nog wel eens onderzocht worden. In welke maand was de kluissleutel verdwenen?

  Like

 2. Dat was in november, meen ik ergens gelezen te hebben. Worden de examens van tevoren geopend dan moet de schooldirecteur (volgens een wettelijk protocol) daar een logboek van bijhouden. Vakdocenten mogen sowieso niet in de buurt van die examens komen.

  Like

 3. Toch kom ik maar tot 3 mogelijkheden:
  1. De inbrekende scholieren waren in staat de zegels te herstellen, of de examens te lezen zonder het zegel te verbreken.
  2. De directie wist heel goed dat de zegels verbroken waren, maar koos ervoor om niks te zeggen (het zou tenslotte in het voordeel werken van de resultaten, dus ook in het voordeel van de school)
  3. De leerlingen konden ongemerkt de examens inkijken omdat op dat moment de zegels al verbroken waren..

  Dan blijf je toch hopen dat het optie 1. is, maar ik heb mijn twijfels.. Ik heb trouwens geen idee hoe zo'n zegel er precies uitziet.

  Like

 4. Onluisterend. Helaas is de gedachte slagingspercentages belangrijker zijn dan het daadwerkelijk overdragen van kennis en vaardigheden binnen het onderwijs al zeer diep ingesleten. Voor de scholieren die wel hun best doen op iets op te steken is het wel heel zuur dat anderen omwille van de statistieken ten onrechte over de sloot worden geholpen.

  Like

 5. hmm.. dat ziet er toch niet zo heel degelijk uit als 'verzegeling'. Het valt me behoorlijk tegen eigenlijk.

  Het lijkt me niet zo moeilijk om daar een snee in te maken, en die achteraf weer dicht te plakken. Iemand die precies weet hoe de verpakking eruit moet zien, zal het dan zien, maar als je er niet alert op bent valt het dan niet op.
  Dan is “optie 1” toch ook wel een serieuze mogelijkheid.

  Like

 6. Klopt, het ziet er weinig gedegen uit. Toch, ik heb zo'n bundel examens in een soort krimpfolie van nabij gezien en daar zou een snede of plakband of iets dergelijks wel bij moeten opvallen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s