Gory details

Dit wordt een onaangenaam verhaal om te lezen, dus wil ik u meteen maar even waarschuwen. Heeft u een overijverige fantasie, een gevoelige maag, een teerhartig gemoed (of een combinatie van deze drie natuurlijk) is het advies meteen maar af te haken. Zo ook als u op enigerlei wijze emotioneel betrokken bent bij de jonge Anass.

In een van de commentaren onder een van mijn stukjes heb ik een waarheid neergekalkt die een anonieme Internetter slecht bekomen is. De strekking van diens tegenbericht is dat ik het niet in mijn hoofd mag halen te suggereren dat een zelfmoord in de zaak van de jonge Anass naar mijn mening zeker nog niet uitgesloten is. De niet mis te verstane bewoordingen zal ik u besparen, die zijn dan ook reeds in de prullenbak verdwenen – er zijn grenzen, ook in huize Disputax.

Dat iemand meent me te kunnen vertellen dat ik niet zelfstandig nadenken mág werkt natuurlijk als een rode lap op een stier.

Gisteren, zo wees mijn nieuwste fan mij erop, verscheen een groot artikel in de papieren Volkskrant met daarin een interview met de vader, halfzus en -broer van Anass. Dat heb ik gelezen. Natuurlijk voel ik voor hen, de twijfels, de onzekerheid, het gevoel in het ongewisse gehouden te worden, de nachtmerries van de vader. De situatie waarin zij verkeren is vreselijk. Let wel, daar wil ik dus niet op afdingen, op geen enkele manier. Zij hebben zonder meer recht op antwoorden op hun vragen.

Goed. Er wordt me door mijn fan een opsomming aan verwondingen gedaan, waarover in dat interview verteld wordt en die zelfmoord onaannemelijk zouden maken.

Diezelfde vrijdagavond, 8 februari, had Mohamed Aouragh het lichaam van zijn zoon geïdentificeerd. Hij had overal blauwe plekken en rode krassen gezien: vingerafdrukken in de nek, een horizontale striem in de hals, een kras op het gezicht, blauwe plekken op beide polsen en beide enkels, blauwe vingertoppen. En grote ronde beurse plekken rechts en links aan de onderkant van de borstkas. Hij toont op een laptop een serie foto’s die hij nam met zijn iPhone.

‘Ben je zo bont en blauw als je jezelf met een sjaal ophangt aan een boom, zoals de politie zegt dat is gebeurd?’ Logischer lijkt hem dat zijn zoon vastgebonden is geweest, mogelijk is misbruikt en is gewurgd.

Sluit dat zelfmoord inderdaad uit?

Ik waarschuw u nog eenmaal. Ik ben van zins een en ander behoorlijk klinisch te benaderen en ik sluit voor sommigen al te grafische beschrijvingen niet uit. Daarbij zal het u opvallen dat ik de aangetroffen (mogelijke) vingerafdrukken verder onbesproken laat. Daar heeft patholoog Van de Goot zich immers al over uitgelaten.

Zelfmoord

Alleen in 2011 al pleegden 1647 mensen zelfmoord. Vier van hen waren jonger dan vijftien jaar. Verhanging blijkt een relatief populair middel om een eind aan het eigen leven te maken, zo ook de inname van een overdosis medicijnen en de sprong voor de trein. Een derde van de mensen die hun poging tot zelfmoord overleefde geeft aan dat hun poging een schreeuw om hulp was en ze niet werkelijk dood wilden.

“Van alle Nederlanders geeft 8,3 procent aan ooit aan zelfmoord te hebben gedacht, 3 procent heeft ook daadwerkelijk een plan gemaakt om een einde aan het leven te maken. Uit de cijfers blijkt verder dat ruim een kwart van mensen met gedachten over zelfmoord uiteindelijk een poging doet. Dit komt neer op 2,2 procent van alle Nederlanders.”

Jaarlijks proberen 94.000 mensen zelfmoord te plegen, 410.000 mensen zitten zo in de put dat zij aan zelfmoord denken. Dat vind ik schokkende cijfers. Het is in elk geval een problematiek die ik danig heb onderschat.

Signalen

Anass heeft voor zijn dood drie e-mails verstuurd aan leraren, om hen om extra lessen te vragen. Hij wilde graag voldoendes halen. De middag voor zijn dood krijgt hij een mooie nieuwe jas, waar hij blij mee is. Vader vraagt zich dan ook af; “Ben je blij, als je een einde aan je leven wil maken?”

Nu heb ik lang geleden al geleerd dat het niet waar is dat mensen, die over zelfmoord spreken, alleen maar om aandacht vragen en het niet zullen doen. Dat wordt bevestigd door bijvoorbeeld het Kenniscentrum Psychologie. “Meer dan de helft van de suïcidanten geeft een signaal af” weten zij voorts te vertellen. Dat betekent dat minder dan de helft van de mensen, die daadwerkelijk een einde aan hun eigen leven maakten, dat níet doet.

Een derde van de mensen die zelfmoord probeerden te plegen zocht zelfs nooit hulp alvorens een suïcidepoging te ondernemen.

Krachtige risico-indicatoren voor het ontstaan van eerste suïcide gedachten zijn het hebben van een stemmingsstoornis of een middelenstoornis. Daarnaast kan misbruik en verwaarlozing in de jeugd, of regelmatig gepest zijn, een rol spelen.”

Aldus het Trimbos-instituut, dat in opdracht van het Ministerie van VWS in 2011 een onderzoek aanleverde aan de Tweede Kamer. Dat onderzoek, “Nieuwe gegevens over suïcidaliteit in de bevolking” is in pdf-formaat te downloaden.

Daar hebben dat vreselijke fenomeen “pesten” weer. Volwassen mensen die in hun jeugd gepest werden hebben vier maal meer kans suïcidegedachten te ontwikkelen dan mensen die niet gepest werden, aldus het Trimbos-instituut. Los van de onderhavige kwestie geeft dat wat mij betreft aan dat pesten bij lange na nog niet hoog genoeg op onze agenda staat.

Verhanging

Iemand kan zichzelf volledig of onvolledig verhangen. In het geval van een volledige verhanging komt het gehele lichaam los van de grond te hangen. Bij een onvolledige verhanging steunt een gedeelte van het lichaam nog op de ondergrond.

Daarnaast maakt men ook nog onderscheid tussen de typische en de atypische verhanging. In het eerste geval ligt het knooppunt van de lus van het gebruikte snoer, touw of anderszins achter de oren, in de nek. Bij de atypische verhanging ligt dat juist voor de oren, vaak achter de kaak en onder het oor.

Volgens een Belgische cursus Gerechtelijke Geneeskunde zou de meestvoorkomende vorm van verhanging onvolledig en atypisch zijn.

Nu dacht ik dat iemand, die zichzelf verhangt, omkomt door verstikking doordat de luchtpijp wordt dichtgesnoerd. Dat kan inderdaad, maar het al dan niet volledig afknellen van de halsslagaders is ook genoeg om de dood te doen intreden door een zuurstoftekort in de hersenen. Ook kan deze methode de sinus caroticus overprikkelen, hetgeen een hartstilstand opwekt. Die sinus caroticus is in de halsslagader gelegen, tussen sleutelbeen en kaak. Stimulatie van deze plek kan hartslag en bloeddruk doen verlagen en wordt bij houdgrepen nog wel eens “misbruikt”.

Om de luchtpijp dicht te drukken is niet meer dan vijftien kilo druk nodig, voor de bloedvaten in de hals “slechts” vijf kilo. Dat verklaart meteen waarom iemand niet volledig los van de grond hoeft komen te hangen wil de verhanging fataal zijn.

Wordt alleen de luchtpijp afgesloten kan het minuten duren eerder bewusteloosheid intreedt, wordt de zuurstoftoevoer naar de hersenen ook volledig onderbroken dan is dat een kwestie van seconden.

Het hart klopt onderwijl nog een poosje door. Daardoor kan het lichaam stuiptrekken en er is een aanzienlijke opbouw van druk in de bloedvaten. Overdruk in kleine adertjes doet deze barsten, met kleine puntbloedingen tot gevolg. De stuwing van bloed kan een zwelling en blauwverkleuring opleveren van het hoofd. Die blauwverkleuring, cyanose, komt door hemoglobine dat niet met zuurstof is verbonden in de onder de huid gelegen bloedvaten. Een tekort aan zuurtsof in het lichaam veroorzaakt convulsies. De controle over blaas en kringspier gaat verloren. Door de druk van de strop op het cerebellum kan postmortem priapisme optreden.

Niet piepen, u was gewaarschuwd.

Lange val en korte val

Verhanging of ophanging kan natuurlijk door een ander aan iemand aangedaan worden. Het is zelfs gebruikt als straf, die eeuwenlang opgeld heeft gedaan en in sommige landen nog doet. De wreedheid van de mens indachtig mag het geen verrassing heten dat er een heuse wetenschap van werd gemaakt.

Er zijn zelfs meerdere varianten op dit fenomeen. Zo kan de beul zijn slachtoffer een strop omleggen, om hem daar vervolgens aan op te hijsen. Het slachtoffer deed er vervolgens nog aardig lang over om te verstikken. Kennelijk is er zelfs geëxperimenteerd, want op gegeven moment moet men erachter zijn gekomen dat een veroordeelde sneller aan zijn eindje kwam als hij een val in de strop maakte.

Een te korte val leverde een langduriger verstikking op, maar bij een te lange val bestond het risico dat hoofd en romp van elkaar gescheiden werden. Pas in de negentiende eeuw, en na kennelijk veel trial and error, had men een formule bedacht voor de “ideale vallengte“.

Dat bleek maatwerk. Niet alleen het gewicht van de veroordeelde, maar ook geslacht, postuur, leeftijd en lichamelijke conditie zijn daarbij factoren. Goed rekenwerk en een adequaat uitgevoerde executie leveren een val op, waarbij een fractuur in de nek veroorzaakt wordt en het ruggenmerg zo beschadigd wordt (wat men de hangman’s fracture placht te noemen) dat de veroordeelde onmiddellijk verlamd raakt, opdat er niet zo naar gesparteld wordt. Die verlamming treft ook de spieren die nodig zijn voor de ademhaling. De halsslagaders worden afgekneld, hetgeen bewusteloosheid in een bestek van een tiental seconden doet intreden.

Verwurging

Ook de zogeheten verwurging was een manier om de doodstraf uit te voeren. Daarbij werd de veroordeelde tegen een staak gebonden en er werd hem een strop omgelegd, die door de beul vervolgens werd strakgetrokken. Dat proces kon men accurater rekken, soms zelfs werd de strop halverwege weer los gedraaid – om het ongelukkig slachtoffer een tweede keer de strop aan te draaien. Het is een manier die vooral vrouwen ten deel viel, omdat het publiek bij een verhanging hen anders onder de rokken kon begluren. Dat is apart, niet? Het gespartel, het verzet, de doodsstrijd mocht gezien worden, maar o wee als men tijdens al dat gespartel een blik onder een rok kon werpen.

Dat wurgen kan natuurlijk ook met blote handen. Daarbij wordt er uiteraard evengoed kracht uitgeoefend op de hals, maar veroorzaakt die kracht andere letsels omdat die kracht een andere richting heeft. Zo ziet men breuken in het tongbeen en schildkraakbeen, omdat die structuren tegen de achterliggende halswervels gedrukt worden breken ze.

Een patholoog kan, naast bijvoorbeeld al dan niet aanwezige afweerletsels, ook aan verwondingen als deze zien of er sprake is van zelfmoord of moord. Zelfs in het geval van een ogenschijnlijke verhanging vertellen blauwe plekken, hun lokatie en de toestand van het tongbeen en weefsels in de hals of iemand zichzelf heeft verhangen danwel eerst gewurgd is. De exacte lokatie van de afdruk van het snoer vertelt hem zelfs of iemand al dan niet een handje werd “geholpen” bij een verhanging.

Dat verwurgen kan iemand overigens niet bij zichzelf doen; op het moment dat iemand zichzelf bewusteloos wurgt verslappen zijn handen immers.

Livor mortis

Wanneer het hart stopt met kloppen komt uiteraard ook het bloed tot stilstand en krijgt de zwaartekracht daar vat op. Het verzamelt zich in de laagstgelegen delen van het lichaam en geeft daar een behoorlijke paarsblauwe of rode verkleuring. Dat is livor mortis, lijkvlekken. Waar het lichaam op de ondergrond rust zijn die plekken niet te zien. De kleur van deze vlekken varieert. Bij mensen die aan een CO-intoxicatie overlijden kleuren ze kersenrood. Bij een maagbloeding kleuren ze door invloed van zuur zwart. Cyanide geeft een baksteenrode kleur aan livor mortis.

Bij een verhanging zijn deze vlekken te zien rondom de enkels, handen, onderarmen en in de oksels.

Ik neem u even mee naar het maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

“Door het onder invloed van de zwaartekracht uitzakken van bloed naar de lager gelegen lichaamsdelen ontstaan lijkvlekken. Plaatsen waar bloedvaten worden dichtgedrukt door druk op de onderlaag of knellende kleding blijven er vrij van. Lijkvlekken ontstaan meestal binnen een half tot één uur na het sterven; na 12 uren zijn ze meestal volledig ontwikkeld, maar nog wel reversibel. Pas na 24 uren zijn lijkvlekken definitief en niet meer wegdrukbaar of verplaatsbaar.”
 

Zelfs voor een patholoog zijn deze vlekken op het oog soms moeilijk van bloeduitstortingen te onderscheiden. Door op de vlekken te drukken en een incisie te maken kan hij zich daar duidelijkheid over verschaffen.

Op zich was mijn zoektocht verhelderend. Ik blijf bij mijn standpunt dat het voorbarig is om zelfmoord uit te sluiten. Ik heb ook geen reden om het vertrouwen in politie en justitie bij voorbaat op te zeggen, het wachten is simpelweg op hun onderzoek. Ik begrijp inmiddels ook het belang van het voorlopig forensisch rapport. Voor de familie hoop ik ten zeerste dat zij spoedig uitsluitsel zullen krijgen.

24 gedachtes over “Gory details

 1. Ja, dat dacht ik steeds al, dat die vlekken medisch verklaarbaar zijn. Je zou toch verwachten dat iemand van de politie of slachtofferhulp dat op een tactvolle wijze (hoe? erg moeilijk) aan de nabestaanden heeft proberen uit te leggen, dat het dus niet per se hoeft te wijzen op een misdrijf?

  Misschien is dat ook gebeurd maar kunnen ze het toch niet accepteren. Ook heel begrijpelijk en menselijk.

  Like

 2. Inderdaad heeft de familie recht op snelle en duidelijke informatie. Er is een spanningsveld tussen (te?) snel en onzorgvuldig, of die mensen (te?) lang laten wachten maar dan wel een zeer grondig onderzoek.

  Lastige afweging voor de autoriteiten die daarover moeten beslissen. Ze kunnen het eigenlijk nooit goed doen.

  Like

 3. “… dat een zelfmoord in de zaak van de jonge Anass naar mijn mening zeker nog niet uitgesloten is …”

  Ik vind dat, eerlijk gezegd, nog een geweldig understatement. Er zijn helemaal geen serieuze aanwijzingen voor moord.
  Als ik op de site van Vrijland de pagina lees (van 12 maart) waar de laatste dag van Anass wordt beschreven, inclusief de emails die hij aan drie leraren schreef, dan dringt zich een duidelijk motief voor zelfmoord aan me op. Vrijland wil ons op die pagina met alle geweld een “gelukkige” Anass voorspiegelen, maar gewoon lezen wat er staat geeft mij een heel ander beeld. Anass wilde dolgraag zijn onderwijscarrière voortzetten op een andere, deels Engelstalige school. Maar zijn schoolresultaten zijn slecht. Zijn toekomstdroom staat op het spel. Hij schrijft binnen een kwartier emails aan drie leraren van zijn school. “Ik wil graag voldoendes halen.” “Ik heb een achterstand op de lesstof en ik heb die voldoendes echt keihard nodig.” Dat is geen gelukkige jongen, maar een gespannen kind met problemen.
  Eén keer raden waar hij aan dacht toen hij even later verder ging met folders bezorgen.

  Bij Vrijland en zijn aanhang, wie het water in de mond loopt bij de gedachte aan een “rituele” moord door “de elite”, komt deze mogelijkheid natuurlijk niet op.

  Like

 4. Dat er materiaal naar Amerika wordt gestuurd voor onderzoek zegt hooguit dat het om materiaal gaat waarvoor men hier niet de expertise of niet afdoende expertise heeft, om dat te kunnen onderzoeken. Dat men niet automatisch aan zelfmoord denkt en het daarbij laat lijkt me een gezond sentiment.

  Like

 5. De aanhang van Vrijland speculeert over het feit dat datum en tijd van een van deze mails drie zessen bevat. Het is niet te verwachten dat de lantaarn van de rede deze mensen ooit nog zal verlichten. In de ziekelijke fantasietjes over wat er met Anass is gebeurd strijden stupiditeit en schaamteloosheid om voorrang.

  Like

 6. Duidelijke uiteenzetting.
  Dat Martin V. dit niet heeft kunnen verzinnen als speurneus, het zegt alweer iets over het gebrek aan inzicht bij Martin V.! Geeft toch te denken over hem, wat overigens reeds gebeurd gelukkig! Niet door de reageerders op zijn site, ze willen bloed zien…, ze zijn nog steeds bezig de moeder van Anass te verscheuren!
  En zo bedacht ik me lang geleden dat er een heleboel site's in Nederland bestaan waar vermeende moorden worden besproken, o.a. ook Klol, een andere is een one-item site en verder niet het vermelden waard, al heeft Arend van Argusoog veel ervaring met de vrouw in kwestie… Al die zaken die helemaal geen moordzaken hoeven te zijn…, het wordt er van gemaakt voor de aandacht, het geld, vanwege geestelijke ziekten!
  Maar door hebzucht, met gespeelde verdriet, geestelijke ziekten zoals Münchhausen by Proxy, hoeveel je niet ziet op het internet, zoveel is er mogelijk om iemand om de tuin te leiden… En het gebeurd!
  Dat Martin V. alleen maar zijn verhaal vertelt op zijn site is uiteraard overduidelijk, hij teert op leed, de viespeuk! En zo zijn er velen die ervan genieten!
  Maar heeft u allen er weleens bij stilgestaan hoe verweven u leven is met satanisme? Martin V. heeft vele duivelse denkframe-pjes geïnitieerd, en zie zijn meute hongerige zombie's gereed staan om iedereen te verscheuren die aan Martin's denkbeelden morrelt…

  Like

 7. Bovendien klopt er van de tijdlijn op de site van MV geen bal. Ook de afbeelding van het scherm van een telefoon (van een meisje dat Anass kende) waarop te zien zou zijn dat hij om 22.05 uur nog online was op whatsapp… op welke dag was dat? Er staat wel een tijd maar geen datum? Als ik op mijn eigen telefoon op whatsapp kijk bij de naam Anass dan staat er dat hij voor het laatst online was op 05 februari 2013.
  Een dag vóór zijn vermissing dus.
  Bovendien had ik al aan MV gemeld (een reactie die het uiteraard niet 'haalde' op zijn site) dat je online blijft staan op whatsapp als je telefoon uitvalt, mits je op het moment van uitvallen van de telefoon online was natuurlijk.

  Like

 8. Denk jij dat de moeder van Anass nu voor de fout van 'Willemuyn' moet boeten?
  Truus en Steringa waren wel'buren'En de vader kwam uit dat dorp.
  Na de moord luidde ze de klok.
  Vreemde 'familiezaak.'

  Bestond uit muizen, ratten honden en katten, geen reptielen.

  Like

 9. Ik denk helaas ook dat het zo zit, die argumenten overtuigen me. Maar ben gewoon geen onderzoeker van zulk soort dingen en als een ouder ook maar een spoortje van twijfel heeft, moet daar iets mee gedaan worden. Alleen niet onder de invloed van een onbetrouwbaar figuur.

  Like

 10. Weer een uitstekend artikel. Inderdad, alle mogelijkheden openhouden op dit moment, dus ook zelfmoord.
  Kan Daniëlle, of iemand anders, bevestigen dat de stichting nu actief is, en zo ja, een link geven naar de juiste bank-/contactgegevens?

  Like

 11. Nou de vader zei het met een stelligheid dat zelfs de presentator van het televisie programma dat gelijk geloofde en ook eigenaardig vond. Nu hoor ik Daniêle zeggen dat de moeder dit niet heeft bevestigd. Dus wat is waar zijn er data gegevens naar Amerika gestuurd of niet. En als dat niet zo blijkt te zijn waarom zegt de vader dat dan op televisie?

  Like

 12. Er zijn meer opties: bv. dat de vader oprecht denkt dat het zo is, maar het blijkt niet zo te zijn. Zonder achtergrond-info weet je niet of er opzettelijk iets onwaars gezegd wordt.

  Like

 13. Op het virtuele ook moeilijk te herkennen vaak dat mbp. ! Want het www is net zo onnatuurlijk natuurlijk. Maar het is een complete orgie geworden bij Martin en ook Micha. Een aanname orgie, die je zelf zo spannend en satanisch mag maken zoals je dat zelf wilt, maar voorbeelden worden je wel gegeven. Helamaal gratis is het echter niet, dat onaneren, !…doneren mag, nee moet zelfs, om het allemaal wat vloeibaar te houden natuurlijk en zodat het nieuwe gedachten zaadjes kan produceren, die machine. Het gegeven beeld is helaas steeds een dood kind, op al die “moord” sites, en zie eens hoevelen zich verlekkeren op dat beeld en zelfs klaarkomen met gedachten om het nog wat satanischer te maken ook.

  Wie zijn hier nu eigenlijk de viezerikken ?

  Er worden momenteel namelijk meer woorden vuil gemaakt aan aannames en valse interpretaties, dan dat de vermeende daders uberhaubt ook maar in daden voor elkaar zouden kunnen krijgen in één leven.

  Ergens is de balans eruit.

  Like

 14. “Op mij komt Mw. Danielle vooral over als een grote bemoeial, die zichzelf erg belangrijk vindt.” Zegt ene sara118 op – of all places – de site van Vrijland. Mijn laatste beetje hoop dat de stupiditeit een onderdrempel zou hebben gaat op in rook.

  Like

 15. gory details maar wel controleerbare feiten, dank je.
  was geen vrijland aanhanger maar wel nieuwsgierig naar het verhaal dat vader niet in zelfmoord geloofd, zijn rede ,de plekken op het lichaam en het niet kunnen aanvaarden dat je kind zich zo ellendig moet hebben gevoeld ALS het waarheid blijkt te zijn. ik zeg ALS want ik weet het ook niet maar dit blog verklaart voor mij de plekken, ik moet toch ff een bedankje doen naar vrijland dat hij mij attent heeft gemaakt op deze site waar ik info vind die ik kan rijmen met controleerbare bronnen.
  nog ff , Kate, dat mensen je beweeg redene in twijfel, het kan me niks bommen wat deze zijn, je verklaring klinkt aannemelijk, maar zelfs al lieg je dat je barst het neemt voor mij niet weg dat vrijland een bedrieger is, had het wel al door maar deze stunt was goed voor de onwetende die niet dom zijn ( willen blijven )

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s