Laf Liberaal

Op 6 november 2009 dienden D66, SP en VVD een gezamenlijk initiatiefvoorstel in om artikel 147 uit het Wetboek van Strafrecht, het verbod op godslastering, te schrappen. Toenmalig coalitiepartner PvdA zegde haar steun aan dat voorstel toe en het zag er, voor wat betreft een kamermeerderheid, bijzonder rooskleurig uit.

Artikel 147 verdient het immers ook geschrapt te worden. Het simpele feit dat dit artikel nog deel uitmaakt van ons wetboek van strafrecht is een stuk rechtsongelijkheid, dat gelovige Nederlanders meer bescherming door de wet biedt dan andere Nederlanders. Dat druist niet alleen in tegen het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod uit het eerste artikel van onze Grondwet, het is ook nog eens onnodig. De wet biedt ons allemaal immers afdoende bescherming, ook tegen belediging, smaad, laster, de belediging van hele groepen mensen en discriminatie.

Dat het artikel tegen smalende godslastering al jaren ongebruikt gebleven is doet daar niets aan af. Feitelijk is een kruitvat, dat wacht tot het lont opnieuw ontstoken wordt. Vlak na de moord op Theo van Gogh scheelde dat al niet veel, toen minister Donner voorstelde het ingeslapen artikel van zijn grootvader zaliger nieuw leven in te blazen, opdat mensen zoals een Theo van Gogh makkelijker de mond gesnoerd zou kunnen worden. In 2008 vatte Hirsch-Ballin nota bene nog het onzalig plan op het artikel uit te breiden. Gelukkig wist men daar een stokje voor te steken.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
De VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, heeft naar eigen zeggen een liberaal gedachtegoed, gebaseerd op vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Die vrijheid heeft ze kennelijk hoog genoeg zitten om haar in haar nomme de guerre op te nemen.

Vrijheid, dus. Die van de vrije meningsuiting is volgens de VVD het fundament van een democratische rechtstaat. Daarom kwam ze in 2009 met een aantal beoogde wijzigingen voor de wetten, die de vrije meningsuiting regelen en daarbij kwam ze tot de volgende conclusie;

Wanneer een groep zich relatief snel een beroep kan doen op het strafrecht, brengt dit een gevaarlijke onbalans in de discussie teweeg en wordt de ene groep weliswaar beschermd, maar ten koste van de andere groep. Een open democratische samenleving dient altijd zwakke groepen te beschermen, maar evenzeer -waar mogelijk- weerbaar te maken (zelfbescherming). Juist daarom is het van belang dat deze groeperingen duidelijk wordt gemaakt wat het belang is van het vrije woord, en welke kansen dit hen biedt. Als je in een discussie bekritiseerd of beledigd wordt, zijn er twee mogelijke reacties: weerleggen of negeren. In een vrije samenleving zijn harde woorden geen opmaat voor harde daden; dit besef moet worden bevorderd.

Waarborg
Wanneer de druk op de vrijheid van meningsuiting toeneemt, is het juist belangrijk om te garanderen dat de vrijheid van meningsuiting wettelijk voldoende is geborgd. Dit is een taak van de wetgever.

Dat alles kon ik maar al te goed rijmen met de voorgenomen afschaffing van artikel 147 WvS, een artikel dat een directe oorzaak is voor een dergelijke onbalans. Populair gezegd kunnen gelovigen “relatief snel” een beroep doen op dat strafrecht, terwijl ieder ander imaginair vriendje naar believen beledigd mag worden. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan die status aparte.

Draai
Gisteren haalde de VVD echter haar handtekening weg onder het wetsvoorstel, dat ze zèlf samen met de SP en D66 opstelde. Waarom? Welnu, dat wordt buitengewoon helder uit de doeken gedaan door de heer Gerrit Holdijk van de SGP, die tijdens een uitzending van het programma Nieuwsuur erkende dat “het kabinet op de steun van de SGP kan rekenen als het dit type voorstellen uitstelt of ongedaan maakt“.

Ook voor D66 is de reden tot deze draai duidelijk; een geste aan de SGP. De VVD heeft het spreekwoordelijke pluche geroken en is inmiddels bereid haar standpunten te verloochenen omwille van de gunst van de SGP. Kennelijk heeft ons minderheidskabinet inmiddels zo weinig draagvlak dat zelfs het gedoogakkoord gedoogd moet worden, wil het overeind blijven staan.

Niet voor het eerst, overigens. Vorig jaar flirtte Mark Rutte tijdens de informatie met de SGP en liet voortvarend de wens van de VVD het aantal koopzondagen te verruimen varen. Laat die mannenbroeders maar niet horen dat Mark zo graag biseksueel was geweest.

Het Vrouwenstandpunt van de SGP is daar een ander voorbeeld van. VVD-kamerlid Fadime Örgü liet ooit luid en duidelijk weten dat “De VVD niet akkoord kan gaan met een partij die vrouwen uitsluit.” Dat de SGP zulks doet kan de VVD niet ontgaan zijn. De SGP heeft in Flevoland immers vorige maand nog een nieuwe VVD-gedupteerde weggestemd, louter omdat die gedeputeerde een vrouw is.
Desondanks overweegt een aantal statenleden van de VVD morgen, bij de Eerste Kamerverkiezingen, toch op de SGP te stemmen, om die SGP zo een tweede zetel in de Eerste Kamer te bezorgen. Dat moge, de draai van gisteravond in gedachten, natuurlijk geen verrassing heten. De VVD lijkt haar liberale waarden geheel te zijn vergeten.

Thank Locke for summerschool.

Een gedachte over “Laf Liberaal

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s