Een opleiding ‘halal’

Met regelmaat is er heel wat te doen om dieren die geslacht worden volgens religieuze ritus, waarbij ze, in tegenstelling tot de reguliere slacht, onbedwelmd de halssnede ondergaan om vervolgens te verbloeden. Dat laatste, de halssnede en het verbloeden, gebeurt evengoed bij de reguliere slacht, maar dan gaat daar bedwelming door middel van electrocutie of een schietmasker aan vooraf. Mits goed uitgevoerd zorgt dat ervoor dat het dier wel stuiptrekt na de halssnede, hetgeen het verbloeden ten goede komt, maar het daar niets bij bewustzijn van meemaakt. Aangezien runderen tot negentig seconden na de halssnede nog bij bewustzijn kunnen blijven (voor geiten en schapen zijn dat er zo’n dertig) scheelt het bedwelmd slachten aanzienlijk in dierenleed.

Zowel de joodse als islamitische religieuze spijswetten zouden de verdoofde slacht, die hier te lande regel is, echter verbieden. Daarom is de onbedwelmde slacht bij wet verboden, maar maakt die wet tegelijkertijd een uitzondering voor het koosjer en halal slachten. Dit op grond van de in onze Grondwet verankerde vrijheid een godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden.

Een werkelijk diervriendelijke manier om te slachten bestaat uiteraard niet, het dier gaat er immers dood aan, maar anno 2010 weten we dat de bedwelmde slacht minder dieronvriendelijk is dan de onbedwelmde slacht. De laatste jaren staan dierenwelzijn en -rechten meer en meer op de agenda en dus werd er gevoeglijk onderzoek gepleegd naar diervriendelijkere manieren om vee te houden en naar de diverse slachtmethoden. De Federation of Veterinarians of Europe kwam een paar jaar geleden al tot de conclusie dat onbedwelmd slachten de voorkeur niet mocht genieten en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde onderschreef dat standpunt in 2008. Hun conclusie was niet mals; “Het overdoofd, ritueel slachten van runderen en schapen tast het welzijn van de dieren op een onaanvaardbare wijze aan.”

Behalve de FVE en de KNMvD zag ook de Dierenbescherming reden stelling te nemen tegen de onbedwelmde slacht en ze opperde zelfs dat een verdoving ook volgens de joodse en islamitisch oorbaar zou zijn, zo lang deze maar omkeerbaar is. Sowieso werd reeds in 1992 al het idee geopperd runderen direct na de halssnede te bedwelmen, omdat zulks de dieren meer dan een minuut bewust lijden scheelt. Helaas bleek dit tegen religieuze dovemansoren gericht.

Voor wie zich verder in deze materie inlezen wil verdient het literatuuronderzoek dat Wageningen in opdracht van de Minister deed de nodige aanbeveling.

Dat alles staat in schril contrast met een kleinschalig onderzoek waarnaar op veel islamitische sites verwezen wordt om maar aan te tonen dat ritueel slachten diervriendelijker zou zijn. Dat onderzoek zou gedaan zijn te Hannover door de heren Schultze en Hazem. Het bestaan ervan wordt zelfs betwijfeld, maar naar verluid dateert het van 1978. Waar en wat ik er ook over lees, een ding is me duidelijk; het is reeds lang achterhaald en er klopt weinig van. Het gaat zelfs van de verkeerde premisse uit dat de mate van pijnbeleving af te lezen zou zijn op een elektro-encefalogram. De wetenschap heeft in die dertig jaar bepaald niet stilgestaan, laat staan sinds anno domini 1400, en vandaag de dag onderschrijft de Stiftung Tierärztliche Hochschule te Hannover de standpunten van de FVE.

Volledig terecht zei de KNMvD twee jaar geleden dat het onverdoofd slachten in elk geval teruggebracht zou moeten worden tot hetgeen nodig is voor de joodse en islamitische gemeenschappen in Nederland en geen onsje meer. Nochtans exporteert Nederland nog altijd grote hoeveelheden vlees dat van rituele slacht afkomstig is.

Terecht ook waren de luide protesten toen bleek dat overschotten van de rituele slacht tussen regulier geslacht vlees terecht kwamen en zelfs verkocht werden onder het etiket “regulier geslacht”. Je reinste consumentenbedrog!

Dergelijke misstanden bleken ook in het Belgische voor te komen. GAIA openbaarde vorig jaar beelden van hoe het in de slachthuizen daar aan toegaat en ook in België belandt volgens GAIA ritueel geslacht vlees zonder de juiste etiketten in de schappen. Net als in Nederland is onbedwelmd slachten in België verboden, maar wordt daar een uitzondering op gemaakt voor de rituele slacht. De beelden zijn gruwelijk, misselijkmakend zelfs, maar van belang. Iedere (vleesetende) consument heeft een aandeel in de marktwerking, de keuze voor biologisch vlees dat van reguliere slacht afkomstig is zou de absolute voorkeur moeten hebben -en dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer je het filmpje van GAIA bekijkt.

De onbedwelmde slacht is dieronterend en onnodig (!) wreed.

Een andere parallel blijkt terug te vinden in het gevangeniswezen. Was er eerder ophef in Nederland omdat men in Nederlandse penitiaire inrichtingen enkel nog halal vlees bij de maaltijd wilde serveren (een onzalig plan waarvan men na protesten algauw weer afstapte), vandaag liet de Belgische federale overheidsdienst weten dat het opleidingen zal gaan organiseren om te gaan met wat men noemt “halal-problematiek”. Die opleidingen zijn allereerst bedoeld voor verzorgend personeel binnen de gevangenissen, zoals artsen, verplegers en fysiotherapeuten en wanneer de pilot bevalt mogen ook de cipiers en koks terug naar school.

Halal en koosjer slachten is een mensenrecht, in die zin dat het te scharen valt onder die grondwettelijke vrijheid een religie te belijden. De gewoonte van mensen indachtig de mens boven het dier te stellen is het weinig verrassend dat men hier mensenrechten boven dierenwelzijn laat gaan. Een sentiment dat me juist van religieuze mensen, die toch doorgaans geloven rentmeesterschap over de schepping te hebben gekregen, zo tegenvalt.

Dat het ook anders kan bewijst de moslimgemeenschap in Oostenrijk, waarbij dieren die ritueel geslacht worden direct na de halssnede een schot in de hersenen krijgen middels het schietmasker. Daarmee worden de grote hersenen aangeschoten zodat het dier volledig buiten bewustzijn raakt, terwijl het hart doorklopt en het dier verbloedt zoals staat voorgeschreven.

Tot een dergelijk besef ook doordringt tot islamitische en joodse gemeenschappen alhier zouden onze respectievelijke overheden er goed aan doen de religieuze slacht aan banden te leggen. Al werd er maar opgehouden met ritueel slachten voor de export.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s