Gewoon anders

Vandaag publiceert het Sociaal Cultureel Planbureau haar rapportGewoon anders“, een onderzoek naar de mate van acceptatie van homoseksuelen onder Nederlanders. Ik heb het rapport onder het genot van een kannetje koffie op mijn gemak eens gelezen. Er blijkt onder andere uit dat homoseksualiteit door het gros van de mensen in Nederland heel redelijk wordt geaccepteerd; 91% van de bevolking staat er positief tegenover en vindt dat homoseksuele mensen gewoon moeten kunnen leven zoals ze dat willen. Tot zo ver geeft dat de burger moed.

Er zijn echter wat keerzijden. Zo maken we een onderscheid tussen mannen en vrouwen; over seks tussen twee mannen wordt een stuk moeilijker gedaan dan wanneer het twee vrouwen betreft, die met elkaar de liefde bedrijven. Een op de tien Nederlanders zou het homohuwelijk liever weer afgeschaft zien worden.

Homo- en biseksuele jongeren hebben het nog altijd zwaar, weinig verrassend lijden zij meer onder depressies naarmate zij meer met homo-onvriendelijke onwelgevalligheden geconfronteerd worden. Op scholen valt tweederde van de jonge homoseksuelen juist menig scheldpartij en pesterij ten deel, terwijl uitgerekend daar een veilige omgeving zo noodzakelijk is.

Uit de kast komen vergt gemiddeld drie jaar moed verzamelen en dan nog geeft 17% van de homoseksuele jongelui aan dat ze liever als hetero waren geboren. Hadden ze de keuze gehad, dan hadden ze dus voor de weg van de mindere weerstand gekozen. De helft van de onderzochte jongeren geeft aan serieuze zelfmoordgedachten gehad te hebben. Het aantal maal dat ze aan zelfmoord denken staat in direct verband met de aantallen homonegatieve reacties die ze te verduren kregen. Dat hebben we als maatschappij dan maar mooi op ons geweten, alweer geen wapenfeit om trots op te zijn.

Overigens is een verband tussen maatschappelijke acceptatie en pogingen tot suïcide niet nieuw voor me. Eerder al kreeg ik onderzoeken en cijfers van het CBS (Jaarrapport Integratie 2008) onder ogen waaruit bleek dat jonge allochtone mannen vaker zelfmoord plegen. Eenzelfde bericht over jonge Hindoestanen leidde zelfs tot Kamervragen. Ook zo werd in het Rotterdamse onderzoek gedaan naar het vaker ondernemen van pogingen tot zelfmoord door onder andere Surinaams-Hindoestaanse en Turkse meisjes. Overlevenden van dergelijke pogingen gaven aan dat het moeten conformeren aan rollenpatronen, het leven tussen twee verschillende culturen en de nooit aflatende strijd zèlf keuzes te mogen maken in het leven, hen deed besluiten er een einde aan te willen maken. Denk aan gedwongen huwelijken bijvoorbeeld.

Als iets voor het belang van de strijd tegen intolerantie en discriminatie pleit dan moet het toch dit gegeven wel zijn, eender om welke groep mensen het gaat.

Shocking overigens, vind ik het feit dat onder kinderen van lesbische moeders ruim tweederde het slachtoffer is van pesterijen en flauwe grappen. Dergelijke laffe grappenmakers richten hun pijlen kennelijk zonder schroom op de makkelijkste slachtoffers, die ook nog eens geen enkele blaam treft -als er van ‘blaam’ al sprake zou zijn.

Ook weinig verrassend is het gegeven dat enige acceptatie van de homoseksuele medemens onder orthodox religieuze mensen (orthodox gereformeerden voorop) bepaald achterblijft. De homo-onvriendelijke interpretatie van het verhaal van Lot achtervolgt ons kennelijk nog altijd. De schone schijn van het quasi tolereren van het homo-zijn als je maar niet homo-doet is daar symptoom van. Ook onder Nederlanders van respectievelijk Marokkaanse, Turkse, Chinese en Surinaamse komaf blijft (openlijke) homoseksualiteit een heikel punt en zo ook onder laagopgeleiden.

Nederland mag zichzelf dan vooralsnog koploper noemen waar het homotolerantie betreft, geweldplegingen en discriminatie jegens homoseksuelen nemen de laatste jaren hand over hand weer toe. Dat is een zorgwekkende tendens, die ook nog eens niet op zichzelf lijkt te staan. Ik zie in ieder geval een verband met politici die specifiek moslims op de korrel nemen én de stijgende mate van antisemitisme. Nu dan na de introductie van de lokhomo ook de lokjood een noodzakelijkheid lijkt te worden is het maar de vraag wat ons rest van de tolerantie waar Nederland zo bekend om staat. Kennelijk gaat die dezelfde weg als de Hollandse nuchterheid en geeft ze ook ruim baan aan het gemor van de onderbuik.

De weinig moedige beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat landen, die deel uitmaken van de Raad van Europa, bij voortduring de voltrekking van het huwelijk mogen weigeren aan partners van hetzelfde geslacht en zulks geen schending is van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens maakt pijnlijk duidelijk dat Nederland in dezen niet zozeer voorop loopt maar de rest van Europa eerder achterop blijft. Het Hof vindt dat afzonderlijke regeringen zelf moeten beslissen over het al dan niet toestaan van het homohuwelijk omdat die “het best op de hoogte zijn van de zeden in dat land“.

Artikel 12 – Recht te huwen
Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.

Wat een schril contrast met de ferme tik op de vingers die Brussel, met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens in de hand, aan Zwitserland gaf omwille van het Zwitserse minarettenverbod. Gisteren nog liet de Raad van Europa in al haar wijsheid weten zich unaniem uit te spreken tegen een algemeen verbod op de boerka. Vrouwen moeten “vrijwillig” kunnen kiezen voor een leven in de anonimiteit door het dragen van de allesbedekkende gezichtssluier. Dergelijke verboden hebben kennelijk plotsklaps niets meer te maken met “de zeden” in het land dat ertoe beslist.

Religie is nog altijd het heiligste huisje dat er is. Zo heilig dat zelfs de Raad van Europa er met twee maten om wil meten. “Goddank” zijn resoluties van deze club niet bindend.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s