Holier than thou

Paus Benedictus XVI zou, toen hij nog kardinaal was, niets hebben ondernomen toen hem ter ore kwam dat een Amerikaanse priester mogelijk tweehonderd (!) dove jongens misbruikt had. In 1996 waarschuwden meerdere bisschoppen de huidige paus van de verdenkingen tegen de priester, Lawrence C. Murphy. De priester schreef Ratzinger een smeekbede, die in elk geval afdoende bleek om de Congregatie te doen besluiten af te zien van een kerkrechtelijke vervolging. Sterker nog; de man mocht aanblijven als priester.

Van Benedictus, die toen nog Joseph Ratzinger heette en die sinds anno domini 1981 prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was, zou men een doortastender handelen verwacht hebben. Of dan toch in ieder geval een handelen. Hij heeft de naam en faam van die congregatie zogezegd geen eer aangedaan; het is exact hetzelfde instituut dat voorheen bekend stond als de Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis.

Jawel, de Inquisitie.

Dat de Kerk een instituut als de Inquisitie onder de valse vlag van een nieuwe, minder beladen naam heeft laten voortbestaan is, behalve mij een gruwel, een teken aan de wand. In dat licht bezien verbaast me de behendigheid niet, die de Kerk tentoongespreid heeft bij het schielijk in doofpotten laten verdwijnen van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, onderwijl wel donderprekend over religieus-ethische kwesties als ‘de juiste seksuele moraal’.

Let wel; daarbij verlies ik zeker niet uit het oog dat kindermisbruik evengoed buiten de Kerk angstaanjagend veel voorkomt. Wat betreft de link tussen het celibaat en kindermisbruik, daarvan ben ik nog altijd niet overtuigd. Integendeel zelfs, want veruit het meeste kindermisbruik vindt in huiselijke kring plaats en daders zijn meestal familie of bekenden van het slachtoffer. Van de pedoseksuelen die buiten die kring opereren weten we ook het een en ander voor wat betreft hun modus operandi; Zij zoeken actief posities in de maatschappij waarin ze contact kunnen hebben met kinderen, dat geldt evengoed voor die viespeuk van een zwemleraar Benno L. en voor de Vlaardingse hopman Ronald B. als voor een grijpgrage pater Salesiaan.

Wat de Kerk aan te rekenen valt is dat zij meermaals kennis droeg, maar niet ageerde. Erger nog; dat ze daders verder faciliteerde door zaken in genoemde doofpot te stoppen en zich in stilzwijgen te hullen, daarbij het vertrouwen verder beschamend op basis waarvan kinderen aan de zorgen van de Kerk werden overgelaten. Hier gaat meer dan ook op dat wie zwijgt toestemt. Dat maakt de beladen woorden van kardinaal Simonis slechts nog maar wranger. “Wir haben es nicht gewusst”.

Van de paus, in zijn hoedanigheid als hoeder van de kerk, hebben we van meet af aan opvallend weinig vernomen in al die affaires. Het is waar; in het geval van het veelvuldig kindermisbruik in Ierland heeft hij weliswaar van zich laten horen middels een brief. Dat is dan nog iets. Het zal mij benieuwen of andere landen, waar zijn priesters hun handen niet van kinderen konden houden, dezelfde eer nog te beurt zullen gaan vallen. Amerika, Australië, Duitsland, Nederland, ik noem maar een paar zijstraten.

Mij staat de felle toon nog helder voor de geest waarmee hij drie jaar geleden van leer trok tegen het atheïsme, dat volgens de kerkvorst geleid heeft tot “de ergste vormen van wreedheid en schendingen van de rechtvaardigheid”. Is dat niet fraai, uitgerekend van zijne heiligheid de groot-inquisiteur?

Behalve het atheïsme kreeg ook het ‘moderne’ Christendom een veeg uit de pan. Dat alles in een heuse encycliek. Daar steekt de brief in schril contrast bij af.

Dat verklaart misschien meteen ook waarom het vele geroezemoes binnen de Nederlandse rooms-katholieke gemeente nog altijd niet zo zeer de wandaden van haar priesterorde betreft, maar waarom er wel protestbrieven rondzingen ten name van de NCRV over een uitzending van Man Bijt Hond -om nog maar niet te spreken van een woedende liedjesoorlog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s