Stemmen in Miami aan de Maas

De avond na de gemeenteraadsverkiezingen heb ik voornamelijk aan de buis gekluisterd doorgebracht. In Rotterdam werd het een nek-aan-nekrace tussen Leefbaar Rotterdam en de PvdA. De laatste zou nipt winnaar zijn, maar de definitieve uitslag werd uitgesteld tot daags daarna. Dit niet alleen omdat het verschil maar minimaal zou zijn, maar ook omdat er in een aantal stemlokalen onregelmatigheden zouden zijn geweest.

Bij sommige stembureaus stonden meerdere mensen tegelijkertijd in de stemhokjes gezellig samen een stem uit te brengen en dat mag niet volgens de Kieswet. Sommige stemmers werden een handje geholpen en ook dat is niet de bedoeling. Bij een aantal stemlokalen moesten uiteindelijk stadswachten te hulp geroepen worden om ervoor te zorgen dat de stemgang er verliep zoals die hoort te verlopen. Er gingen zelfs wilde verhalen over geronselde stemmers.

Daar hield het niet bij op. Een man biechtte netjes op twéé keer gestemd te hebben; de gemeente stuurde hem en nog vijfentwintighonderd andere stemgerechtigden per abuis twee stempassen. De gemeente kreeg op tijd lucht van haar eigen misser en verklaarde de dubbele passen ongeldig om vervolgens al die mensen een nieuw stembiljet toe te sturen met nieuwe stempasnummers. Helaas verzuimde men vervolgens bij de stembureaus die nummers te controleren, waardoor ook met de ongeldig verklaarde stembiljetten een stem kon worden uitgebracht. Zo bleek in elk geval toen de meneer in kwestie in een vlaag van burgerlijke ongehoorzaamheid de proef op de som nam.

Burgervader Achmed Aboutaleb zei kort na de verkiezingen geen reden te zien om tot een hertelling van de stemmen over te gaan. Daar begreep ik maar weinig van want mij leken de zaken ernstig genoeg. Eerlijke verkiezingen, integriteit, het waarborgen van het mooie democratisch stemproces -hoort dat alles niet hand in hand te gaan? Maar soit, wellicht ging hem de nipte overwinning van zijn partij hem al te zeer aan het hart.

Twee van onze oud-burgemeesters, te weten de heren Peper en Opstelten, pleitten alsnog voor een hertelling. Terecht wezen zij op het vertrouwen dat de kiezer in het stemproces moet kunnen hebben. Dergelijke sentimenten geven de burger moed.

Het werd echter steeds fraaier met dat stemmen hier in het Rotterdamse. De roep om een hertelling klonk weliswaar almaar luider, zij het met louter Leefbaar Rotterdam als roepende in het stadhuis, maar toch liet de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven bij monde van haar voorzitter weten dat zij alle onrechtmatigheden die ná de vrijdag na de verkiezingen gemeld werden niet in haar overweging mee ‘kon’ nemen. Pardon?

Uiteindelijk werd het ook Achmed Aboutaleb te gortig en hij gaf de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven het advies alle uitgebrachte stemmen te gaan hertellen. Dat ei was nog niet gelegd of er kwam nóg al een onregelmatigheid aan het licht; de raadsleden van Leefbaar Rotterdam zijn middels een e-mail aangezet tot het werven van volmachten.

GroenLinks en de PvdA buitelden over elkaar heen om er om het hardst schande van te spreken. Leefbaar Rotterdam, zo luidt hun beschuldiging, heeft de Kieswet overtreden. Het is fijn te horen dat de Kieswet hen uiteindelijk toch wel aan het hart gaat. Hun stilzwijgen toen het alleen nog ging over samen stemmen en handjes helpen deed me al anders vrezen. De verontwaardiging, van zowel de Leefbaren als hun linkse evenknieën, blijkt maar al te selectief.

Saillant detail is dan dat de Rotterdamse PvdA op haar site evengoed om volmachten bedelt. Wie haar webstekje bekijkt komt algauw tot de ontdekking dat de PvdA jaren geleden al zelfs een heuse volmachtcoördinator aanstelde.

Nee, we gaan nog eens leuk stemmen met z’n allen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s